Τρίτη 16 Απριλίου 2019

ΑΡΘΡΟ Ν. Παπίγγης : "Τότε μπορεί να κτίσουμε ένα όραμα για τις περιφέρειες και τις πόλεις μας"

Ολοι οι πολίτες σε λίγο καιρό καλούμαστε να επιλέξουμε για ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ και Περιφερειακούς Συμβούλους, ΔΗΜΑΡΧΟ και Δημοτικούς Συμβούλους. Εκτιμώ ότι οι Πολίτες θα πρέπει να αξιολογήσουν όλους εκείνους τους αιρετούς που Διοίκησαν μέχρι σήμερα την Περιφέρεια και τις Αντιπεριφέρειες, τους Δήμους και τις Δημοτικές Ενότητες. Δηλαδή επιγραμματικά αναφέρω :

- Εάν μελέτησαν και κατασκεύασαν τα αντιπλημμυρικά έργα.

- Τα έργα για την προστασία και την πρόληψη των πυρκαγιών.

- Εάν μερίμνησαν για την συντήρηση των κοινόχρηστων και κονωφελών χώρων.

- Την λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και των πολιτιστικών κέντρων.

- Την υδροδότηση και αποχέτευση των νοικοκυριών.

- Εάν αξιοποίησαν τα κοινωνικά προγράμματα για την λειτουργία :

α. των Βρεφονηπιακών σταθμών

β. Κέντρων υποστήριξης των Α.Μ.Ε.Α.

γ. των Ευπαθών κοινωνικών ομάδων

δ. των πολιτών των μεγάλων ηλικιών με τα ΚΑΠΗ και την εξυπηρέτηση των σε συνοικιακό επίπεδο που αφορά την υγεία και την φαρμακευτική τους μέριμνα.

ζ. την βοήθεια στο σπίτι, τόσο από υπαλλήλους, όσο και από εθελοντικές ομάδες.

η. εάν μερίμνησαν με κοινωνικές παροχές, όπως παντοπωλεία και φαρμακεία.

Αυτά τα ελάχιστα αναγκαία, που οι αιρετοί θα έπρεπε να έχουν ανταποκριθεί κατά την διάρκεια της θητείας τους, παρά βέβαια την μείωση των πόρων και της φοβερής εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης, βάση των μνημονίων. Θα πρέπει επιπλέον να ανατρέξουμε να ενημερωθούμε για τις καινοτόμες δράσεις των Περιφερειών και των Δήμων και τα οικονομικά τους επιτεύγματα, όσον αφορά την απορρόφηση κονδυλίων, τόσο από τα διαρθρωτικά προγράμματα της Ε.Ε., όσο και από την Κεντρική Διοίκηση.

Οι εκλογές αυτές ελπίζω να αναδείξουν αιρετούς, τόσο στην Περιφέρεια, όσο και τους Δήμους, που θα έχουν την ικανότητα, το κύρος, τις γνώσεις και το πάθος να προχωρήσουν στην ουσιαστική αναβάθμιση των Δήμων και των Περιφερειών τους, μετά από δεκαετή σχεδόν ύφεση και η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα και θα συνεχιστεί και για αρκετά ακόμα χρόνα.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ

Εδώ πλέον μπαίνει ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για την επόμενη τετραετία, κατά πόσο οι πολίτες θα εκλέξουμε ΙΚΑΝΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ και Περιφερειακούς Συμβούλους, ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ και Δημοτικούς Συμβούλους, που θα έχουν την ικανότητα, εκτός των άλλων να ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΝ κατά την διάρκεια της θητείας τους τις ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ που τους δίνει το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία , προκειμένου οι Τοπικές και Περιφερειακές ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της ΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες για το καλό και την ευημερία των πολιτών και των περιοχών τους.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΤΟΧΟΥΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Στον πρώτο στόχο προτείνει δράσεις που αφορούν κυρίως την κεντρική διοίκηση και τις περιφέρειες: προώθηση επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη, αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σύμφωνα με την Ψηφιακή Ατζέντα της Ευρώπης και «ηλεκτρονικοποίηση» των υπηρεσιών (διακυβέρνησης, προμηθείων, υγείας, μάθησης, εμπορίου κ.α.), ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

2) Στον δεύτερο στόχο προτείνει δράσεις που αφορούν κυρίως τους δήμους: ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιαίτερα σε μη συνδεδεμένα νησιά και αγροτικές περιοχές, εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών, ανακύκλωση των απορριμμάτων και προώθηση της κυκλικής οικονομίας, ενδυνάμωση των μικρών δήμων, μέριμνα για τις προστατευόμενες περιοχές, υποδομές και μέτρα πρόληψης και προστασίας από τις φυσικές καταστροφές.

3) Στον τρίτο στόχο προτείνει δράσεις που αφορούν την κεντρική διοίκηση, τις περιφέρειες και τους δήμους: εκσυχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου, υποδομές βελτίωσης της προσβασιμότητας των μικρών νησιών, προώθηση της αειφόρου αστικής κινητικότητας στις μεγάλες πόλεις, συμπλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, ευρυζωνικές υποδομές για τα νοικοκυριά και τους βασικούς κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες (επιχειρήσεις, παντεπιστήμια, νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες κ.α).

4) Στον τέταρτο στόχο προτείνει δράσεις που αφορούν την κεντρική διοίκηση, τις περιφέρειες και τους δήμους: βελτίωση της πρόσβασης στην εργασία, ιδίως των νέων και των μακροχρόνια ανέργων, προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας, βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ενίσχυση της διά βίου μάθησης, προώθηση της κοινωνικής – οικονομικής των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό, βελτίωση των συστημάτων υγεινομικής περίθαλψης.

5) Στον πέμπτο στόχο προτείνει δράσεις που αφορούν κυρίως τους δήμους: επενδύσεις προώθησης της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής πολιτιστικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης των πλέον ευάλωτων περιοχών, ιδιαίτερα των μικρών απομακρυσμένων νησιών, των ορεινών ζωνών και των υποβαθμισμένων αστικών περιοχών που υφίστανται διαρκείς διαρθρωτικές αδυναμίες.Ιδού λοιπόν η ευκαιρία. Ο υποψήφιος περιφερειάρχης και ο υποψήφιος δήμαρχος, εκτός από την βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη με μια καθαρή και ασφαλή πόλη και με προσβάσιμο τον δημόσιο χώρο σε όλους, να δεσμευτεί για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιφερειακής ή τοπικής ανάπτυξης, αντίστοιχα, που μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, αλλά και από την υπεραξία που θα δημιουργήσει στις υπάρχουσες υλικές και άυλες επενδύσεις (πατέντες – μέθοδοι παραγωγής – έρευνα – ανάπτυξη).

Εάν κάποιος νομίζει ότι το 2021 είναι μακριά, κάνει λάθος. Οι νέες περιφερειακές και τοπικές αρχές αναλαμβάνουν την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και έχουν στη διάθεσή τους μόλις ενάμιση χρόνο για να σχεδιάσουν και να ωριμάσουν τα έργα τους, όταν είναι γνωστό ότι η ωρίμαση αυτή (διαγωνισμός, μελέτη, αδειοδοτήσεις) συνήθως υπερβαίνει τα τρία χρόνια.

Εάν αρχίσουμε να οραματιζόμαστε από σήμερα για την επόμενη μέρα, τότε μπορεί να κτίσουμε ένα όραμα για τις περιφέρειες και τις πόλεις μας.


Πηγές: EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΣΠΑ 2021-2027

Άρθρα κ. Πάνου Μαϊστρου- Σύμβουλου Αυτοδιοίκησης

Άρθρα κ. Νίκου Παπίγγη –Αρχιτέκτονα - Περιφερειολόγου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου