Τρίτη 23 Απριλίου 2019

Γ. ΑΡΑΠΑΚΗΣ : "Η ενασχόληση με τα πολιτικά και τα κοινά δεν είναι χόμπι για αργόσχολους"


Οι πολίτες του Δήμου θα πρέπει να επιλέξουν να εκπροσωπηθούν από ανθρώπους με επίπεδο, εφόδια, ανιδιοτέλεια,  διάθεση για προσφορά και σεβασμό στις καθημερινές ανάγκες του Δημότη.
 Η ενασχόληση με τα πολιτικά και τα κοινά δεν είναι χόμπι για αργόσχολους είναι υποχρέωση για όλους! Για αυτό και πρέπει να της δώσουμε όση αξία και ευθύνη της αναλογεί.

Θα πρέπει να υλοποιηθεί ένα επιχειρησιακό  σχέδιο το οποίο θα περιλαμβάνει σαφείς και διακριτές άμεσες παρεμβάσεις και λύσεις για την Νέα Αρτάκη αλλά και για τον ευρύτερο Δήμο Χαλκιδέων. Κάθε ενότητα , κάθε γειτονιά και κάθε δρομάκι έχει άλλες ανάγκες και προτεραιότητες.

Όσον αφορά τη γενέτειρα μου, την Νέα Αρτάκη, μέσω των καθημερινών επαφών μου με του συμπολίτες μας, διαπίστωσα ότι τα σοβαρότερα προβλήματα  τα οποία  στη πλειοψηφία τους προϋπήρχαν της τωρινής Δημοτικής αρχής, αν και πέρασαν πέντε ολόκληρα χρόνια, αυτά παρέμειναν ακόμη προβλήματα.
Το στοίχημα της καθημερινότητας χάθηκε. 

Βασικός στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα, τη χρηστή διαχείριση των  ανταποδοτικών τελών ή εισφορών για την αντιμετώπιση δαπανών, για υπηρεσίες και έργα στην περιοχή μας, καθώς επίσης και να υπερασπιστούμε το δικαίωμα του πολίτη έτσι ώστε να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής,  ανάπτυξη της περιοχής, στοχεύοντας στην  καλύτερη εξυπηρέτηση του. Πρέπει να προβλεφθούν  προβλήματα που αφορούν την καθαριότητα και την αποκομιδή των σκουπιδιών. 
Όσον αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, προϋπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα στη Νέα Αρτάκη, καθώς  επιδεινώθηκε μετά  την απόφαση να τοποθετηθούν  τα πεζοδρόμια στο κεντρικό δρόμο με τη συγκεκριμένη μελέτη, αλλά και να παραμείνουν χωρίς καμία τροποποίηση, εφόσον όλοι μας έχουμε διαπιστώσει ότι για το σκοπό που κατασκευάστηκαν δεν είναι λειτουργικά  . Εκτός αυτού το συγκεκριμένο έργο έχει δημιουργήσει και τεράστιο πρόβλημα στην οικονομική και εμπορική ζωή της πόλης. 
Τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στον εμπορικότερο δρόμο της, πέραν από τα προβλήματα που έχει φέρει η οικονομική κρίση, έχουν επιπλέον να αντιμετωπίσουν  και αυτό που έχει επιφέρει το συγκεκριμένο σχέδιο πεζοδρόμησης, το οποίο δυσκολεύει την  πρόσβαση των πολιτών  σε αυτά.
Επίσης το θεωρώ αδιανόητο εν έτη 2019 σε μια πόλη που κάποιοι κάνουν αναφορές για νέες τεχνολογίες και Smart Cities, οι πολίτες της να στερούνται το βασικότερο αγαθό, καθαρό , πόσιμο νερό. Πριν από πέντε έτη δημιουργήθηκε ένα κομμάτι του νέου δικτύου ύδρευσης και δεν έχει περάσει σταγόνα νερό. Επιβάλλεται να γίνει  άμεση υδροδότηση της Νέας Αρτάκης με κατάλληλο νερό και σταδιακή αντικατάσταση των απαρχαιωμένων αμιαντοσωλήνων από το παλαιό τμήμα του δικτύου ύδρευσης . Επίσης πρέπει να ολοκληρωθεί το δίκτυο αποχέτευσης του κεντρικού ιστού της πόλης έτσι ώστε να μπορούν να συνδεθούν όλοι οι πολίτες.
Όσον αφορά το έργο του παραλιακού μετώπου ή αλλιώς  Πινακίδα 5 για την όποια έχει γίνει πολύς λόγος τελευταία για το πότε θα ξεκινήσει,  πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι ένα έργο που θα αφορά την αισθητική βελτίωση της περιοχής, μόνο, αλλά θα πρέπει να μιλάμε για ένα έργο υποδομής το όποιο υποχρεούται να συμπεριλάβει, μελέτη για τα όμβρια ύδατα. 
Η τωρινή κατάσταση των αγωγών έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Μιλάμε για μια νεκρά θάλασσα. Παλιότερα όλη αυτή η περιοχή ήταν πλαζ  με αρκετούς μάλιστα λουόμενους. Πλέον δεν μπορείς να πλησιάσεις.  Υπάρχουν σημεία που το φαινόμενο του  ανθρωπογενή ευτροφισμού των φυκών είναι πάρα πολύ έντονο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα  αλλαγές που  καταλήγουν σε διαταραχή της ισορροπίας του οικοσυστήματος και κατ’ επέκταση αλλοίωση της βιοποικιλότητας του νερού . 
Οπότε πρέπει οπωσδήποτε στο έργο αυτό  να συμπεριληφθεί  μελέτη για τα όμβρια ύδατα, η οποία να περιλαμβάνει τη σύνδεση των αγωγών  με τη δημιουργία ενός κεντρικού αγωγού που θα καταλήγει 200μέτρα από την ακτή ή δύο εκβολών όμβριων, τα οποία θα εξοπλιστούν με φίλτρα βιολογικού καθαρισμού, έτσι ώστε να μην μολύνεται πλέον η θάλασσα.
Ένα ακόμη ζήτημα υψηλής προτεραιότητας είναι η πράξη εφαρμογής για την επέκταση του σχεδίου πόλεως – οικιστικής ζώνης στις περιοχές Αρτάκη I - Κύζικος και Αρτάκη ΙΙ. Οι ιδιοκτήτες των περιοχών συμμετείχαν  με εισφορές σε χρήμα και γη όπως προβλέπεται από το Νόμο 1337/1983 (νόμος Τρίτση). Τα ποσά από τις εισφορές αυτές διατίθενται από τους Ο.Τ.Α για τη κατασκευή εντός της περιοχής μελέτης,  βασικών  κοινοχρήστων έργων υποδομής, όπως , οδικό δίκτυο, ύδρευση και αποχέτευση, είτε από τον ίδιο (αυτεπιστασία) είτε από τον εξουσιοδοτημένο από αυτό φορέα. 
Όπως γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια τίποτα από όλα αυτά δεν έγιναν. Οι πολίτες ρωτούν που διατέθηκαν αυτά τα χρήματα. Μετά και τη συγχώνευση των Δήμων με το Νόμο του Καλλικράτη και τη παράδοση του ταμείου και της διαχείρισης στο κεντρικό Δήμο της Χαλκίδας,  τα χρήματα αυτά αγνοούνται, ενώ είναι γνωστό ότι κάθε διάθεση της εισφοράς αυτής για άλλο σκοπό είναι άκυρη και η παράβαση αυτής αποτελεί παράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 259 του ΠΚ για όλους τους εμπλεκομένους.
 Συμφώνα και με τη θεωρία του Maslow  θα ήταν καλό να κάνουμε μια ιεράρχηση των αναγκών των πολιτών.Αυτή μας έχει διδάξει ότι οι άνθρωποι κινητοποιούνται  πρωτίστως στην ικανοποίηση των πλέον βασικών αναγκών τους προτού προχωρήσουν στην ικανοποίηση άλλων πιο σύνθετων . 
Οι βασικές ανάγκες του πολίτη είναι η καθημερινότητα, οπότε για να μπορέσουμε να κτίσουμε την πυραμίδα θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια ισχυρή βάση.
Επίσης είναι συνετό να δημιουργηθούν υποδομές που να βοηθούν στο να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον φιλικό για επενδύσεις όπως να δοθεί βαρύτητα στο τουριστικό στοιχείο της περιοχής, ίσως ακόμη να δημιουργηθεί ένα  πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο που θα φιλοξενεί Ναυτικό Όμιλο και Κέντρο Αθλητικού Τουρισμού και άλλες δραστηριότητες που θα έχουν έναν ευρύτερο σκοπό την παρακίνηση της νεολαίας της πόλης μας να ασχοληθούν με ποικίλες δραστηριότητες.
Άλλη μια πρόταση είναι η Υπηρεσία ηλεκτρονικής Δημοκρατίας. Ο λόγος στους πολίτες μέσω μια πλατφόρμας διαβούλευσης και αξιολόγησης.
Εφαρμογή  και αξιοποίηση προγραμμάτων από τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων της διάταξης που αναφέρεται στο Πράσινο Σημείο. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο σημείο : ορίζεται χώρος οργανωμένος από Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, ο οποίος είναι οριοθετημένος και διαμορφωμένος με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι πολίτες να αποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. Τα Πράσινα Σημεία (ΠΣ) διακρίνονται σε μικρά και σε μεγάλα ανάλογα με τον όγκο και τις κατηγορίες των ανακυκλώσιμων υλικών που δέχονται, τη λειτουργία τους και την έκταση που καταλαμβάνουν. Στα Πράσινα Σημεία δύνανται να πραγματοποιούνται δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Προώθηση της ανακύκλωσης μέσω επιβράβευσης των πολιτών.
Βιώσιμες χρήσεις γης και αξιοποίηση των παλαιών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας
Η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων από τους Δήμους για ένταξη έργων στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Δημιουργική επανάχρηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας». Η περίοδος υποβολής ήταν από 16/1/2018 έως 15/1/2019.
Το Πρόγραμμα απευθύνονταν στους Δήμους όλης της χώρας και στόχευε στην ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής, αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Με την κατάλληλη διαμόρφωση των κτιρίων, την επανάχρησή τους και την λειτουργική τους επανένταξη στον ιστό της πόλης, μπορούσε να συμβάλει άμεσα και έμμεσα στην οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των αστικών περιοχών.
Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 50 εκατομμύρια ευρώ και λόγω του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος από τους Δήμους αυξήθηκε στα 90 εκατομμύρια.
Η μέγιστη χρηματοδότηση ήταν 2,5 εκατομμύρια ευρώ ανά πρόταση και έως 100%, ανάλογα με το είδος της αξιοποίησης.
Ήδη δεκάδες Δήμοι σε όλη τη χώρα το έχουν αξιοποιήσει και έχουν χρηματοδοτηθεί.
Επειδή καμιά ευκαιρία χρηματοδότησης δεν πρέπει να χάνεται, ειδικά σήμερα, εύλογο είναι το ερώτημα προς την Δημοτική Αρχή. Υπέβαλε ο Δήμος μας πρόταση για ένταξη έργου στο πρόγραμμα αυτό και αν όχι γιατί;
Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν.
Αξιοποίηση των ευκαιριών που μας δίνουν τα προγράμματα  του ΕΣΠΑ 2021 - 2027
·         Στη πρώτη γραμμή θα είναι περιβαλλοντικά έργα που λόγω της κλιματικής αλλαγής. Εδώ περιμένουμε αντιπλημμυρικά έργα μεγάλης κλίμακας που όμως είναι αδύνατον να δούμε αυτή τη στιγμή γιατί προκύπτουν κατά περίπτωση
·         Μεγάλα έργα περιμένουμε και σε Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων. Μέχρι σήμερα η εξάπλωση τους είναι σχετικά μικρή. Εδώ έχουμε μεγάλες πιθανότητες να δούμε μεγάλα ποσά να δεσμεύονται για τέτοιου είδους έργα.
·         Φυσικά ανάγκες χρηματοδότησης θα έχουμε και για έργα ύδρευσης-αποχέτευσης παρότι είναι ευρέως παραδεκτό ότι έχει μειωθεί σημαντικά η έλλειψη υποδομών στην χώρα ωστόσο θα περάσουμε και σε έργα συντήρησης, ανακαίνισης κ.α.
·         Δράσεις προστασίας ανάπτυξης και προβολής της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και οικοτουρισμού, των πολιτιστικών υπηρεσιών και της δημόσιας τουριστικής περιουσίας
Έχοντας τη πεποίθηση ότι με το νέο θεσμικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης  που διαμορφώνει ο Κλεισθένης, θα δημιουργηθεί ένα νέο περιβάλλον που θα ξεφεύγει από τα στεγανά των κομματικών παρεμβάσεων και απρόσκοπτα με ευρύτερες συνεννοήσεις να προωθήσει τις απαραίτητες λύσεις στο προγραμματισμό και τους στόχους για την καλύτερη ανάπτυξη του ευρύτερου Δήμου οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν ανθρώπους που θα τους εκπροσωπήσουν στη δημοτική αρχή ,οι οποίοι θα διακατέχονται από το πνεύμα της συνεργασίας, ανοιχτοί σε οποιοδήποτε διάλογο, με φρέσκιες ιδέες και αντιλήψεις που θα μπορέσουν να καθίσουν όλοι μαζί σε ένα τραπέζι  να αποφασίσουν με κοινό γνώμονα το βέλτιστο για την πόλη μας.
Ήρθε  η ώρα της γενιάς μας!

*ο Γιώργος Αραπάκης ειναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ του Βασίλη Καθαροσπόρη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου