Τρίτη 2 Ιουνίου 2020

ΣΤΕΡΕΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ: Επίκαιρη ερώτηση για τις ανεμογεννήτριες

"Περιβαλλοντικοί σύλλογοι και φορείς έχουν ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών, για τις επιπτώσεις τέτοιων αλόγιστων εγκαταστάσεων, πραγματοποιώντας εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις. "


Αυτό μεταξύ αλλων αναφέρει στην ερώτηση που κατέθεσε προς τον Περιφερειάρχη η παράταξη του Δημ. Αναγνωστάκη.

Δείτε την ερώτηση...


Προς τον
κ. Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Ανεμογεννήτριες στην Εύβοια – Αναθεώρηση Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις Α.Π.Ε.»
Ο νέος περιβαλλοντικός νόμος, με τον υποκριτικό και ψευδεπίγραφο τίτλο: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας», τα ευρήματα στον επίσημο χάρτη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, τα στοιχεία που έρχονται στο φώς για αιτήσεις και νέες αδειοδοτήσεις, η κινητικότητα από μεριάς επιχειρηματιών, όλα αυτά τα γεγονότα, έχουν δημιουργήσει τεράστιο αίσθημα ανασφάλειας, στους πολίτες της Στερεάς Ελλάδας και ειδικά στην Εύβοια, που αποτελεί ήδη κορεσμένο τόπο εγκατάστασης Ανεμογεννητριών, σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία. 
Περιβαλλοντικοί σύλλογοι και φορείς έχουν ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών, για τις επιπτώσεις τέτοιων αλόγιστων εγκαταστάσεων, πραγματοποιώντας εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις. 
Δημοτικά Συμβούλια διακηρύττουν την αντίθεσή τους, με ομόφωνα ψηφίσματα και δηλώνουν την πρόθεσή τους να αγωνιστούν για την αποτροπή τέτοιων πολιτικών και ενεργειών. 
Ως παράταξη «Στερεά Υπεροχής», το έχουμε δηλώσει επανειλημμένως, πως δεν είμαστε συλλήβδην κατά των ΑΠΕ. Η χωροθέτησή τους όμως, πρέπει να γίνεται με επιστημονικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη, τα ιδιαίτερα οικολογικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, αναπτυξιακά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και πάνω από όλα να υπολογίζεται η άποψη της τοπικής κοινωνίας.
Ως παράταξη έχουμε ξεκαθαρίσει ότι είμαστε υπέρ της ταχύτατης ολοκλήρωσης του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ, με σεβασμό στη θέληση των τοπικών κοινωνιών και έχουμε ταχθεί ανεπιφύλακτα κατά των μεγάλων αιολικών πάρκων, που αλλοιώνουν το περιβάλλον, υπονομεύουν τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη, σε άλλους τομείς παραγωγικής δραστηριότητας, και καταστρέφουν τη μοναδικότητα του φυσικού τοπίου.
Σε όλο αυτό το κλίμα, πιστεύουμε πως είναι επιτακτική ανάγκη, μιας ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, με αποκλειστικό θέμα τις ΑΠΕ και δη την εγκατάσταση των Ανεμογεννητριών στην  Εύβοια και την Περιφέρειά μας, αίτημα που ως Παράταξη έχουμε  διατυπώσει και σε προηγούμενες διαδικασίες,  χωρίς αποτέλεσμα.
Κύριε περιφερειάρχη,
Επειδή, το Ειδικό Χωροταξικό του 2009 για τις ΑΠΕ είναι παρωχημένο και δρομολογείται διαδικασία αναθεώρησής του.
Επειδή υπάρχει γνωμοδότηση από το 2007, της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, στο τότε σχέδιο του Εθνικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που διαφωνούσε με τη χωροθέτηση της Π.Α.Π.,  σε ότι αφορά τις ορεινές περιοχές Αγράφων, Ευρυτανίας,  Σπερχειάδας, Ορεινής Ναυπακτίας Οίτης, Βαρδουσίων, Γκιώνας, Παρνασσού, Δίρφης και τμήματος της Όχης, που εμπίπτει στην περιοχή NATURA.
Επειδή, οι ανωτέρω περιοχές θα μπορούσαν να είναι περιοχές αποκλεισμού σύμφωνα με την αιτιολογία, που είχε  προταθεί στο έγγραφο, με στοιχεία 109775/11/25-1-2006, της πιο πάνω μνημονευόμενης αρμόδιας Διεύθυνσης. 
Επειδή, μπορούμε να διεκδικήσουμε τεκμηριωμένα και στοχευόμενα, την εξαίρεση τμημάτων της περιφέρειας μας,  από τις περιοχές αιολικής προτεραιότητας (ΠΑΠ), στην αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού των ΑΠΕ.
Επειδή, με το αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) της Στερεάς Ελλάδας, ο σχεδιασμός  του ενεργειακού μείγματος έχει κατεύθυνση την αύξηση της παραγωγής ενέργειας, από γεωθερμία και μικρά υδροηλεκτρικά, από την ορθολογική ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων καθώς και την προώθηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης της βιομάζας, δίνει μάλιστα και προτεραιότητα στη χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ, σε περιοχές ανενεργών λατομείων ή εξορύξεων.
Κύριε περιφερειάρχη,
Επειδή, οι πολιτικές που προτείνονται από το Χωροταξικό Σχεδιασμό, συνδυάζονται με τη δυνατότητα του κάθε όγκου χωριστά, ιδίως στην ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται:
Τελέθριο Όρoç: Προτείνεται η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη αγροτικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.
Κανδύλι-Μαντούδι: Προτείνεται να προσανατολιστεί κυρίως στην άσκηση αγροτοκτηνοτροφικών  δραστηριοτήτων.
Δίρφυς: Προτείνεται να σχεδιαστεί ως περιοχή αστικής αναψυχής, με επίκεντρο τον ορεινό οικισμό της Στενής Διρφύος.
Όρος Όχη – Κάρυστος: Προτείνεται η κατά προτεραιότητα προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος (αμιγής φύση).
Επειδή, η Ερέτρια, η Κύμη, η Σκύρος και τα Λουτρά Αιδηψού, προωθούνται με βάση το χωροταξικό σχεδιασμό, ως πόλοι τουρισμού.
Επειδή, δυστυχώς οι εικόνες της Τήνου είναι νωπές και βγαλμένες από το μέλλον, με την τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση.  
Επειδή, είναι θεσμική, μα πρωτίστως ηθική υποχρέωσή μας, να ενισχύσουμε τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων καθώς και να εκφράσουμε την αγωνία των συμπολιτών μας, δεν νοείται το Περιφερειακό Συμβούλιο να μην ασχοληθεί με το φλέγον ζήτημα.       
Ερωτάστε,  μετά από τα παραπάνω,  κ. Περιφερειάρχη: 
  1. Τι στοιχεία υπάρχουν, στη διάθεση της Περιφέρειας, σχετικά με την πρόθεση επιχειρηματικών συμφερόντων, να εγκαταστήσουν Ανεμογεννήτριες στην Εύβοια αλλά και στις άλλες Περιφερειακές Ενότητες;  
  2. Ποια είναι η απάντηση της Περιφερειακής Αρχής στις αιτιάσεις, για υπερκορεσμό αιολικών εγκαταστάσεων, καταστροφή του περιβάλλοντος και ανεπανόρθωτη υποβάθμιση κάθε αναπτυξιακής δυνατότητας  στις περιοχές αυτές;
  3. Με ποιο τρόπο θα εισακουστούν οι τοπικοί φορείς, ώστε να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις τους  και πιθανά  τα  αιτήματά τους;
  4. Σκοπεύετε να καθορίσετε  ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με αποκλειστικό θέμα την αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού για τις Α.Π.Ε.;
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
Αναγνωστάκης Δημήτριος.  
Ακριώτου Θεοδώρα.   Λάμπου Σπυρίδων.   Μελισσάρης Ιωάννης. 
Μπερμπερής Μωυσής.  Παρασκευάς Δρόσος.   Σκούρας Γεώργιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου