Τρίτη 10 Μαΐου 2022

Ν. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ "Στις 5 Ιουνίου θα πάρουμε οριστικές αποφάσεις! Δε υπάρχουν πλέον αλλα περιθώρια για τα ...σκουπίδια της Χαλκίδας!" (ακούστε)


Επιστολή στην Δήμαρχο εστειλε ο ΦΟΔΣΑ και την καλεί ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να πεί την άποψη της για την διαχείριση των σκουπιδιών!


Μετά την εντονη κριτική στο τελευταίο ΔΣ του ΦΟΔΣΑ κατά της Δημάρχου Χαλκιδέων εστάλη επιστολή-προειδοποίηση εν όψει των τελεσίδικων αποφάσεων που θα ληφθούν στην Γεν. Συνέλευση του Φορέα στις 5 Ιουνίου.

Για το θέμα μίλησε στο ΡΑΔΙΟ1 ο πρόεδρος της ΠΕΔ και Δήμαρχος Καρπενησίου Ν. Σουλιώτης ως μέλος του ΔΣ του Φορέα, ο οποίος είχε ασκήσει δρυμεία κριτική για την συμπεριφορά της Δημάρχου Χαλκιδέων.

Ακούστε τι είπε


Ακούστε τι ειπε στο ΔΣ του ΦΟΔΣΑ ο Νικ. Σουλιώτης...


ΔΕΙΤΕ την επιστολή του ΔΣ του ΦΟΔΣΑ στην Ελ. Βάκα

           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

              ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔOΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ

«Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.»

 

Θήβα, 9 Μαΐου 2022

Αριθ. Πρωτ.:-997-

 

Ταχ. Δ/νση Έδρας:

 

Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου

 

Προς:

Δήμο Χαλκιδέων

Υπόψη Δημάρχου κας Έλενας Βάκα

 

Κοινοποίηση

- Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων

κο Μανώλη Γραφάκο

- Δήμους-Μέλη

(ως συνημμένος πίνακας)

Τ. Κώδικας:

32200 Θήβα

Τηλέφωνα:

22620-80821

E-mail:

Site:

info@fodsaste.gr

www.fodsaste.gr

 

Θέμα: Διαχείριση απορριμμάτων Δήμου Χαλκιδέων

Κυρία Δήμαρχε,

Όπως γνωρίζετε, με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Φορέα μας της 1ης Σεπτεμβρίου 2021, αποφασίστηκε η οριστική παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ Χαλκίδας μέχρι την συμπλήρωση των 111.600 tn αρχής γενομένης από την 16η Ιουνίου 2021, ενώ με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Φορέα μας της 8ης Μαρτίου 2022, αποφασίστηκε η διαχείριση των αποβλήτων των Δήμων της Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας, και επομένως και του Δήμου Χαλκιδέων, σε κινητή ΜΕΑ, μετά από σχετική πρόταση του Δήμου σας.

Με την υπ’ αρ. 166/22 Σεπτεμβρίου 2021 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα μας είχε δοθεί εντολή στις υπηρεσίες του Φορέα, προκειμένου να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την προμήθεια των επιπλέον απαιτούμενων ποσοτήτων καυσίμων, υλικού επικάλυψης κλπ, καθώς και εξασφάλισης του απαιτούμενου προσωπικού για την αντιμετώπιση των νέων δεδομένων μεταφοράς των απορριμμάτων των Δήμων της Κεντρικής & Νότιας Εύβοιας σε άλλους ΧΥΤΑ της Περιφέρειας αρμοδιότητας του ΦοΔΣΑ. Ειδικότερα, όπως σας έχει γνωστοποιηθεί, μετά την οριστική παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ Χαλκίδας, τα απόβλητα του Δήμου Χαλκιδέων θα μεταφέρονται προς υγειονομική ταφή στο ΧΥΤΑ Ιστιαίας και των υπολοίπων Δήμων στο ΧΥΤΑ Άμφισσας.

Στη συνέχεια, με την υπ’ αρ. 13/2022 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα μας, αποφασίστηκαν τα εξής:

α) η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των Χ.Υ.Τ.Α. Άμφισσας και Ιστιαίας προκειμένου να καταστεί εφικτή η εναπόθεση των απορριμμάτων των προτεινόμενων Δήμων, μετά το κλείσιμο του ΧΥΤΑ Χαλκίδας και ως ενδιάμεση λύση μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων υποδομών επεξεργασίας και τελικής διάθεσης,

β) η προετοιμασία διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών για προμήθειες και υπηρεσίες (όπως προμήθεια χώματος, πετρελαίου, μίσθωσης εξοπλισμού κ.τ.λ.).

γ) η προετοιμασία των ωραρίων λειτουργίας των ΧΥΤΑ Άμφισσας και Ιστιαίας, βάσει των χρόνων που απαιτούνται προκειμένου να πραγματοποιούνται οι μεταφορτώσεις και οι μεταφορές των απορριμμάτων, σε συνεργασία με τους Δήμους.

Υπενθυμίζουμε ότι η διάθεση των αποβλήτων των Δήμων αυτών στους ανωτέρω ΧΥΤΑ, είναι επιβεβλημένη μέχρι την κατασκευή της ΜΕΑ Χαλκίδας και του συνοδού ΧΥΤΥ Χαλκίδας, τόσο σε περίπτωση που τελικά δεν κατασκευαστεί η προτεινόμενη κινητή ΜΕΑ, όσο και σε περίπτωση που αυτή κατασκευαστεί, και για το χρονικό διάστημα μέχρι την κατασκευή της, αλλά, και μετά την κατασκευή της, ως προς το υπόλειμμα που θα προκύπτει από την επεξεργασία των αποβλήτων στην κινητή ΜΕΑ.

Παρά τα συμφωνηθέντα, μέχρι σήμερα δεν έχουν αποσταλεί από το Δήμο σας προς το Φορέα μας τα στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξη των μελετών και των τευχών δημοπράτησης της κινητής ΜΕΑ σύμφωνα με την πρότασή σας, όπως αυτά έχουν λεπτομερώς αναφερθεί στην απόφαση της από 8ης Μαρτίου 2022 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Φορέα μας, ούτε μας έχει γνωστοποιηθεί ο χώρος στον οποίο αυτή θα χωροθετηθεί.

Επειδή η καθυστέρηση της αποστολής των απαιτούμενων στοιχείων από το Δήμο σας προς το Φορέα μας έχει δημιουργήσει ασφυκτικά στενά χρονικά πλαίσια για το Δήμο σας, σε σχέση με την προοπτική σύννομης διαχείρισης των αποβλήτων σας, και επειδή από την επιστολή σας τεκμαίρεται η πρόθεση του Δήμου σας να υπαναχωρήσει από την πρότασή του για κατασκευή της κινητής ΜΕΑ, ο Φορέας μας αποφάσισε τη σύγκληση νέας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του στις 2 Ιουνίου 2022.

Στην εν λόγω Γενική Συνέλευση πρόκειται να οριστικοποιηθούν τόσο η κατασκευή ή μη της κινητής ΜΕΑ για την επεξεργασία των αποβλήτων των Δήμων της Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας, και επομένως και του Δήμου Χαλκιδέων, όσο και η κατασκευή ή μη ΣΜΑ, μέσω του οποίου θα μεταφέρονται τα απόβλητα του Δήμου σας προς το ΧΥΤΑ Ιστιαίας, αν συμφωνεί στην κατασκευή του ΣΜΑ και ο Δήμος σας.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε εντός της προσεχούς εβδομάδας, να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες:

Α) να μας γνωρίσετε αν τελικά ο Δήμος σας επιθυμεί την κατασκευή της κινητής ΜΕΑ, και σε θετική περίπτωση, να μας χορηγήσετε τα στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξη των μελετών και των τευχών δημοπράτησης της κινητής ΜΕΑ σύμφωνα με την πρότασή σας, όπως αυτά έχουν λεπτομερώς αναφερθεί στην απόφαση της από 8 Μαρτίου 2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Φορέα μας, καθώς και να μας γνωστοποιήσετε το χώρο στον οποίο αυτή θα χωροθετηθεί.

Β) να μας γνωρίσετε αν επιθυμείτε την κατασκευή ΣΜΑ, το κόστος κατασκευής και λειτουργίας του οποίου θα επιβαρυνθείτε, προκειμένου να μειωθεί το κόστος μεταφοράς των αποβλήτων του Δήμου σας στο ΧΥΤΑ Ιστιαίας. Σε θετική περίπτωση, σας υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος σας θα πρέπει παράλληλα να ολοκληρώσει τις διαδικασίες προμήθειας (αγοράς ή μίσθωσης) των απαιτούμενων οχημάτων (press containers) για τη μεταφορά των αποβλήτων του Δήμου σας στο ΧΥΤΑ Ιστιαίας μετά από τη μεταφόρτωσή τους από τα απορριμματοφόρα του Δήμου σας στα οχήματα αυτά, η οποία θα λαμβάνει χώρα στο ΣΜΑ που θα κατασκευάσει και θα λειτουργήσει ο Φορέας μας. Επίσης, να μας ενημερώσετε για το επιθυμητό ωράριο λειτουργίας του ΣΜΑ (1 ή περισσότερες βάρδιες, Σάββατο/Κυριακή), προκειμένου ο Φορέας μας να προσδιορίσει το κόστος λειτουργίας του και να σας το γνωστοποιήσει, ώστε ο Δήμος σας να προβεί στις απαιτούμενες αποφάσεις των διοικητικών του οργάνων και στην εγγραφή των σχετικών κονδυλίων στον προϋπολογισμό του.

 

                                                                   Με εκτίμηση

                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                               

 

                                                                Ευθύμιος Καραΐσκος

                                                                Δήμαρχος Λαμιέων

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου