Δευτέρα 23 Μαΐου 2022

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ Ανταλαγή επιστολών μεταξύ ΦΟΔΣΑ και Δήμου Χαλκιδέων, εν αγνοία του Δημοτικού Συμβουλίου! Τι λένε... (διαβάστε)


"Αναμένουμε τη συνεργασία του Δήμου σας, εν όψει της επικείμενης παύσης λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Χαλκίδας, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση των απορριμμάτων σας υπό τις παρούσες συνθήκες."

Με αυτά τα λόγια κλείνει την απαντητική επιστολή του ο ΦΟΔΣΑ πρός την Δήμαρχο Χαλκιδέων Ελενα Βάκα η οποία για μια ακόμη φορά ΑΓΝΟΗΣΕ επιδεικτικά τις απόψεις του Δημοτικού Συμβουλίου σε ενα τόσο κρίσιμο θέμα!!

Η συνέχεια αναμένεται να δωθεί στην Γενική Συνέλευση του Φορέα στις 2 Ιουνίου οπου θα ληφθούν και οι τελικές αποφάσεις!!

Δείτε την επιστολή της Δημάρχου Χαλκιδέων....Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ του ΦΟΔΣΑ

Θέμα: Διαχείριση Απορριμμάτων Δήμου Χαλκιδέων

Κυρία Δήμαρχε,

Σε συνέχεια του υπ’ αρ. πρωτ. 15883/17-05-2022 εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

I.     Σε ό,τι αφορά τον Σ.Μ.Α. που μελετάται από την Υπηρεσία:

a.   Πρόκειται για προσωρινή εγκατάσταση με τη χρήση κατάλληλου και επαρκούς κινητού εξοπλισμού φόρτωσης των σύμμεικτων Α.Σ.Α. για την κάλυψη του ημερήσιου φορτίου σε άλλα μέσα μεταφοράς με σκοπό την τήρηση των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων που απορρέουν από την Υ.Α. με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ Β 841), ήτοι η παραμονή των αποβλήτων στην εν λόγω προσωρινή εγκατάσταση να μην ξεπερνά τις 24 ώρες. 

b.   Η λειτουργία του περιλαμβάνει την εκφόρτωση των απορριμμάτων από τα οχήματα του Δήμου Χαλκιδέων και τη μεταφόρτωση με μηχανήματα του Φορέα σε οχήματα μεταφοράς, τα οποία θα πρέπει να έχει μεριμνήσει να έχει ο Δήμος και τα οποία θα πραγματοποιούν τη μεταφορά των απορριμμάτων προς το Χ.Υ.Τ.Α Ιστιαίας. Υπενθυμίζεται ότι η αρμοδιότητα της μεταφοράς των απορριμμάτων από Σ.Μ.Α. σε τελικό αποδέκτη, εξακολουθεί να ανήκει στην αρμοδιότητα των Δήμων.

c.    Η αρμοδιότητα του Φορέα μας εξαντλείται στην κατασκευή και λειτουργία του προσωρινού Σ.Μ.Α. που περιγράφηκε παραπάνω. Τόσο η μεταφόρτωση των σύμμεικτων Α.Σ.Α. όσο και η μεταφορά τους στον τελικό αποδέκτη θα πρέπει να διενεργούνται αυθημερόν, λαμβάνοντας υπόψη το υπάρχον οδικό δίκτυο και ειδικότερα τα τελευταία 2 km προς το Χ.Υ.Τ.Α. Ιστιαίας, όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα κυκλοφορίας οχημάτων μεγάλου μήκους (επικαθήμενα). 

 

d.   Το κόστος λειτουργίας του προσωρινού Σ.Μ.Α., καθώς και το κόστος μεταφοράς θα βαρύνει τον Δήμο Χαλκιδέων.

 

II.  Η υπολειπόμενη χωρητικότητα του Χ.Υ.Τ.Α. Χαλκίδας έχει προσδιοριστεί επακριβώς στην υπ’ αριθ. 10/01-09-2021 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Φορέα, η οποία αφορά στην παύση λειτουργίας του με τη συμπλήρωση των 111.600 tn εισερχόμενων αποβλήτων. Κατά συνέπεια, συνεκτιμώντας και τα δεδομένα που σας αποστέλλονται σε μηνιαία βάση από την Υπηρεσία, η παύση λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α Χαλκίδας προσδιορίζεται στο τέλος του Αυγούστου 2022. Σε κάθε περίπτωση έγκαιρα θα σας γνωστοποιηθεί και το πρόγραμμα λειτουργίας του προσωρινού Σ.Μ.Α. για την εξυπηρέτηση των οχημάτων σας και για τη λήψη τυχόν δικών σας διορθωτικών ενεργειών (π.χ. βελτιστοποίηση δρομολογίων αποκομιδής και μεταφοράς), ώστε να αποφεύγονται «νεκροί» χρόνοι λειτουργίας της εγκατάστασης.

III.                        Σε ό,τι αφορά τη μελέτη αποκατάστασης του Χ.Υ.Τ.Α. Χαλκίδας, τονίζεται ότι μέχρι σήμερα δε μας έχει γνωστοποιηθεί αν η μελέτη κατά στάδια και στο σύνολό της έχει παραληφθεί αρμοδίως από τα αρμόδια διοικητικά όργανα του Δήμου σας. Υπενθυμίζεται, όπως κατ’ επανάληψη έχει διατυπωθεί, ότι προκειμένου να καταστεί ώριμο το έργο της αποκατάστασης για την αναζήτηση πηγής χρηματοδότησης θα πρέπει να υπάρχουν πλήρης οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης για το σύνολο του έργου συνοδευόμενα από τις προβλεπόμενες εγκριτικές Αποφάσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων και τους όρους της μεταξύ μας Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία πλέον δεν είναι σε ισχύ, παρά τις Αποφάσεις του Φορέα για την παράτασή της καθώς ως συμβαλλόμενο μέρος δεν προβήκατε στη λήψη σχετικών Αποφάσεων (παράτασης ή μη).

Αναμένουμε τη συνεργασία του Δήμου σας, εν όψει της επικείμενης παύσης λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Χαλκίδας, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση των απορριμμάτων σας υπό τις παρούσες συνθήκες (αδυναμία ανταπόκρισης χορήγησης στοιχείων/εξεύρεσης χώρου για την υλοποίηση της κινητής Μ.Ε.Α. παρά τις δεσμεύσεις σας κ.ο.κ.) και μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α. Χαλκίδας).

 

Με Εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.

Ευθύμιος Καραΐσκος

Δήμαρχος Λαμιέων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου