Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: "ΠΡΟΣΟΧΗ στις ΚΟΛΩΝΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ!! Θα κολήσετε ...κορονοιό!!"(δείτε)


Το ..."τερμάτισε" η Δημοτική Αρχή με την αιτιολογία που χρησιμοποιεί για να κάνει τις απ' ευθείας αναθέσεις!!
 

Οπως και στα έργα, το ίδιο ..βιολί και στις προμήθειες!!

"Μισθώσεις Απορριματοφόρων και μηχανημάτων, προμήθεια κάδων απορριμάτων, καθαρισμοί δημόσιων χώρων" και το "κλού" της υπόθεσης  "προμήθεια φωτιστικών σωμάτων(!!)"ΟΛΑ ΑΥΤΑ... "για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού covid 19" !!

Οι ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ αυτές αποφάσεις οχι μόνο προκαλούν το δημόσιο αίσθημα, αλλά και εθέτουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και την Δήμαρχο Ελενα Βάκα ως Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και ως την Δήμαρχο του ..."Αλλάζουμε"!!

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ λόγω ...ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ!!!!

"Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση μισθώσεων απορριμματοφόρων και μηχανημάτων για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών προς αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού covid 19.

2. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση προμήθειας κάδων απορριμμάτων για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού covid 19.

3. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΛΣΥΛΙΟΥ ΚΑΝΗΘΟΥ” για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού covid19.

4. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού covid 19."

Σε καλή ...μεριά!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου