Δευτέρα 18 Μαΐου 2020

ΣΠ. ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ : "Η πρώτη εικόνα ειναι "εικόνα ...χάους" τοσο στα Διοικητικά όσο και στα οικονομικά"!! (ΑΚΟΥΣΤΕ)

Αποκαλυπτικός στα όσα ...βρήκε η νέα διοίκηση του ΟΛΝΕ ηταν ο Πρόεδρος Σπ. Γεροντίτης, εικόνα η οποία μεταφέρθηκε στα μέλη του ΔΣ.


"Κανείς μας δεν γνωρίζει τι θα βρεί μπροστά του, και το εργο μας να αναστηλώσουμε τον Οργανισμό δεν θα είναι ευκολο" είπε ο Πρόεδρος, ενώ κατα την ενημέρωση ο Διευθύνων Σύμβουλος Μπάμπης Μανιάτης χαρακτήρισε την κατάσταση ... χαοτική!!!

"Ούτε πρακτικά του ΔΣ δεν υπάρχουν, για να ελέξουμε τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τους προηγούμενους" είπε ο Πρόεδρος!!

Ακούστε την αποκαλυπτική πρώτη συνέντευξη του νέου Προέδρου στον Μάνο Παπαμακάριο...

“ Καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος για παραχωρήσεις απλής χρήσης προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε ΚΥΕ εντός Χ.Ζ. Λιμένων αρμοδιότητας ΟΛΝΕ ΑΕ»

Λαμβάνοντας υπόψη τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΚΥΕ αρμοδιότητας ΟΛΝΕ ΑΕ, οι οποίες σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσίων Εσόδων θα πρέπει να τακτοποιηθούν ώστε να διασφαλιστούν τα έσοδα του Οργανισμού, η τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οικονομικών εκκρεμοτήτων του έτους 2019 αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να εκδοθεί ή άδεια παραχώρησης έτους 2020.


Στο πλαίσιο όμως της αρχής της αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του COVID-19, ισχύει πλέον ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οικονομικών οφειλών χρήσης έτους 2019.

Οι υπόχρεοι μπορούν να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό σε πέντε ισόποσες δόσεις, με πρώτη καταβολή τον Ιούνιο, δεύτερη τον Αύγουστο και συνολική εξόφληση έως και τον Νοέμβριο έτους 2020.

Το ίδιο μέτρο ρύθμισης καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος ισχύει και για την παραχώρηση χρήσης χώρου έτους 2020.

Οι υπόχρεοι θα έχουν την επιλογή της ολικής εξόφλησης οφειλής, εντός μηνός Ιουνίου 2020 με έκπτωση 15%

Στην περίπτωση τυχόν ληξιπρόθεσμων οικονομικών εκκρεμοτήτων έτους 2018, οι υπόχρεοι θα έχουν το δικαίωμα τακτοποίησης αυτών έως 30/06/2020, σε διαφορετική περίπτωση το ληξιπρόθεσμο οφειλόμενο ποσό θα βεβαιωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Σε εφαρμογή του άρθρου 68 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ. 84/Β/13.04.20) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», οι παραχωρησιούχοι δικαιωμάτων χρήσης χώρων ζώνης λιμένα προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης που καταλαμβάνεται από τα ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που έχουν ληφθεί για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους όπου σχετίζονται με τον COVID-19, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μαϊο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω οι παραχωρησιούχοι που έχουν ήδη καταβάλει το οικονομικό αντάλλαγμα χρήσης έτους 2020 και έχουν παραλάβει την Άδεια Παραχώρησης, το απαλλασσόμενο ποσό θα συμψηφιστεί.

Σε περίπτωση παράβασης των συμφωνηθέντων όρων και περιορισμών που έχουν τεθεί στην Άδεια Παραχώρησης, συνεπάγεται η αυτοδίκαιη έκπτωση του παραχωρησιούχου αζημίως για τον Οργανισμό και θα εγείρεται άμεσα η προβλεπόμενη εκ του νόμου διαδικασία ανάκλησης της άδειας παραχώρησης.

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί αυθαίρετη χρήση χώρου Χερσαίας Ζώνης, ο Οργανισμός θα εκδώσει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία θα κοινοποιηθεί στην οικεία Λιμενική Αρχή και στην Κτηματική Υπηρεσία για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 27 του ν.2971/2001 (Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής και Πρωτοκόλλου Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου