Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021

"ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ..ΚΑΛΑΘΕΡΗΣ" πλήττει σφόδρα την Δημοτική Αρχή! (ακούστε)

 Σκληρή κριτική για την συμπεριφορά της Ελ. Βάκα προς το Δημοτικό συμβούλιο και την απαξία προς τους συμβούλους!


Με αφορμή "τα ψέμματα της Δημάρχου περί ...αγνοιας για την εξέλιξη στο θέμα των Νέων Φυλακών" αλλά και "την συμπεριφορά της στο θέμα του ...διορισμού της πρωτοβάθμιας επιτροπής" μίλησε στο ΡΑΔΙΟ1 και τον Μάνο Παπαμακάριο.

Ακόμη αποκάλυψε οτι εστειλε δύο επιστολές, μία στην πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου και μία προς τους Δημοτικούς συμβούλους.

Ακούστε τι λέει....


Δείτε τις δύο επιστολές...

ΘΕΜΑ: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ:
Αγαπητή κ. Πρόεδρε,
σε σχέση με το αντικείμενο του Θέματος, δεν ήθελα να επιμείνω στις -έτσι και αλλιώς- σωστές απόψεις μου, κατά τη διάρκεια της χθεσινής διαδικασίας.
Αισθάνομαι όμως την υποχρέωση να θέσω υπ' όψη σας τα παρακάτω:
1. Με τις 143794/21 και 143881/21 αποφάσεις της, η Απ. Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας - Θεσσαλίας ενέκρινε τις αντίστοιχες αποφάσεις μας του Ιουνίου 2021, για την τροποποίηση της συστατικής πράξης των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Χαλκιδέων.
2. Προκειμένου για την επιτροπή της Πρωτοβάθμιας, η έγκριση αναφέρει,
"Το νομικό πρόσωπο θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από 14 μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις... κλπ
Μεταξύ των μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, ορίζονται υποχρεωτικά:
-έξι Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκ των οποίων δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του Δ.Σ..... κλπ.
Κατά τα λοιπά ισχύει η Συστατική Πράξη του ΝΠΔΔ... όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1570/2011...κλπ
3. Τι λέει το ΦΕΚ με την 109/2011 Απόφαση του Δ.Σ. μας;
Λέει ότι,
β. Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από 15 μέλη ως εξής:
-τον εκάστοτε Δήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας) ως Πρόεδρος... κλπ!!
Τι συνάγεται από τα παραπάνω;
Ότι,
1. Η κ. Δήμαρχος δεν έχει κανένα δικαίωμα να ορίζει εκπροσώπους της μειοψηφίας κατά το δοκούν της, αλλά μόνο μετά από πρόταση της μειοψηφίας.
2. Δεν προτάθηκαν ή ψηφίστηκαν αναπληρωνατικά μέλη του Δ.Σ και
3. Η πρόταση, από την κ. δήμαρχο του συνάδελφου και μέλους της Παράταξης μας Ν. Σιόλια σαν Προέδρου της Αβάθμιας Επιτροπής, είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ αφου αντίκειται στις πιο πάνω διατάξεις, εφόσον ο κ. Σιόλιας δεν έχει εκλεγεί με την Παράταξη της πλειοψηφίας.
Κατά συνέπεια η χθεσινή σχετική Απόφαση είναι καθολικά ΠΑΡΑΝΟΜΗ.
Ταυτόχρονα, αποτελούν ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, τόσο ο διόρισμός του κ. Σιόλια σαν Προέδρου κατά την διαρεύσασα διετία, όσο και η εκ μέρους του άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου, αλλά και η καθ' όλου λειτουργία του συγκεκριμένου ΝΠΔΔ του Δ.Χαλκιδέων.
Θεωρώ λοιπόν ότι οι σχετικές -χθεσινές- αποφάσεις πρέπει να επανεισαχθούν προς συζήτηση στο επόμενο Δ.Σ., θεωρούμενες ως μηδέποτε ληφθείσες.
Και αυτό γιατί, θεωρώ τον εαυτό μου σαν τον τελευταίο Σύμβουλο που θα κατέφευγε σε προσφυγή προς την εγκρίνουσα αρχή,. μιας τέτοιας απόφασης.
Με σεβασμό προς το αξίωμά σας και φιλικά αισθήματα προς εσάς,

ΤΑΣΟΣ ΚΑΛΑΘΕΡΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
"ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"Αγαπητοί Συνάδελφοι,

λόγω της συνηθισμένης προχειρότητας με την οποία, την τελευταία διετία, εισάγονται και αποφασίζονται κυρίαρχα και νευραλγικά θέματα για το Δήμο Χαλκιδέων, αναγκάστηκα να στείλω στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, την συνημένη, άκρως συναινετική, επιστολή μου σχετικά με τις ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ του Δήμου μας ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΕΣ.
Η κ. Πρόεδρος, αναγκάστηκε να αναγνωρίσει ότι η συζήτηση και οι απο-φάσεις, της Συνεδρίασης της 6/10/21 ήταν λαθεμένες, γιατί δεν από-φασίστηκε η τοποθέτηση στις ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΚΏΝ ΜΕ-ΛΩΝ, γι' αυτό και προσκαλεί, με Πρόσκληση της Παρασκευής 8/10/21, νέο Δ.Σ. δια περιφοράς (ώστε να αποφύγει κάθε επί πλέον συζήτηση γύρω από το θέμα) την Τρίτη 12/10/21.
Οφείλω να επισημάνω ότι η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ, γιατί μεταξύ της ημέρας αποστολής της Πρόσκλησης και της ημέρας διεξαγωγής της Συνεδρίασης, πρέπει να μεσολαβούν τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες, της ημέρας της αποστολής και της ημέρας της συνεδρίασης μη συμπε-ριλαμβανομένων, άρα η Συνεδρίαση πρέπει να οριστεί -το νωρίτερο- για την Πέμπτη 14/10/21.
Αλλά, στην εν λόγω Πρόσκληση, για την... ταμπακιέρα δεν γίνεται λόγος.
Και η ταμπακιέρα είναι ότι:
1. Ο πρόεδρος των Επιτροπών πρέπει να είναι ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ, κατά συνέπεια η επιμονή της κ. Δημάρχου να επαναπροτείνει τον συνάδελφο Ν. Σιόλια σαν Πρόεδρο, είναι τουλάχιστον άκυρη, ιδιαίτερα μάλιστα μετά την αυτοπρόταση μου να είμαι μέλος της Επιτροπής από μέρους της μειοψηφίας, η οποία αγνοήθηκε ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ.
2. Η επιλογή του συνάδελφου Ν. Σιόλια σαν Προέδρου της Α/βάθμιας Σχο-λικής Επιτροπής για την διετία που διέρευσε είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ γιατί δεν εί-ναι Σύμβουλος της πλειοψηφίας και,
3. Η αποδοχή του διορισμού του, από μέρους του και η προεδρία που άσκησε κατά την διετία αυτή, ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 109/2011 (ΦΕΚ 1570Β/2011) αποτελούν πράξεις ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ και οι από-φάσεις που πάρθηκαν, είτε η διαχείριση των οικονομικών της Επιτροπής, κατά το χρονικό διάστημα αυτό, είναι όλες αίολες και ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ, γι' αυτό και ακυρωτέες.
Ύστερα από τα παραπάνω, είμαι υποχρεωμένος να επισημάνω την ατομική ευθύνη του καθενός από εμάς αλλά και την συλλογική ευθύνη του Δ.Σ. σε περίπτωση που δεν ληφθούν υπ' όψη τα παραπάνω και ΖΗΤΏ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗ-ΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.
Φυσικά, δεν θα συμμετάσχω στο, δια περιφοράς (δηλαδή στα μουγγά) Συμβούλιο της Τρίτης 12/10/21 και, επιφυλάσσομαι για την Προσβολή των όποιων σχετικών αποφάσεων στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας ζητώντας την ΑΚΥΡΩΣΗ τους.

Συνάδελφοι,
μπορεί ο COVIT-19 να άλλαξε τις ζωές μας, αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν θα αποτελέσει την ευκαιρία να μετατραπούμε σε ΑΦΩΝΟΥΣ ΚΟΜΠΑΡΣΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.

Με απέραντη εκτίμηση προς όλους σας,
ΤΑΣΟΣ ΚΑΛΑΘΕΡΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
"ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου