Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019

ΕΡΕΤΡΙΑ "Καταψηφίστηκε η ακύρωση σύμβασης, λόγω παρασκηνίου"

Δεν πέρασε τελικά η πρόταση της Δημάρχου Ερετρίας για ακύρωση-αλλαγή της σύμβασης με την ΣΑΝΚΕ με 10 κατά και 5 υπέρ!! Είναι πλέον σαφές οτι η Αλημπατέ εχει χάσει την πλειοψηφία στο Δημοτικό συμβούλιο!
Να σημειωθεί ότι ο υπεύθυνος της ΣΑΝΚΕ Πέτρος Σταματούκος θα είναι υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο της Αλημπατέ στις ερχόμενες εκλογές, όμως η ενεργός σύμβαση που έχει η εταιρεία με τον Δήμο αποτελεί πρόβλημα διότι "ειναι εντός του πλαισίου ασυμβιβάστου σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει για τις εκλογές".

Δείτε το έγγραφο και τις επίμαχες ημερομηνίες...

Τα συγκεκριμένα εδάφια του νόμου για το ασυμβίβαστο λέει:"

στ) Όποιοι συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας με αντικείμενο αξίας πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως. ζ) Γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης."

Αν και η δήμαρχος επικαλέστηκε την "αλλαγή της νομοθεσίας" και την ανάγκη υπογραφής νέας σύμβασης με την ΣΑΝΚΕ η αλλη εταιρεία, η περίπτωση της εν ισχύ σύμβασης, λόγω  ασυμβιβάστου του Πέτρου Σταματούκου δημιουργεί πρόβλημα στην υποψηφιότητα του.

Αν όντως ειναι αληθείς οι ισχυρισμοί της Δημάρχου τότε "γιατί η εταιρεία, όπως έχει την δυνατότητα, δεν προχώρησε σε καταγγελία της υπάρχουσας σύμβασης με τον Δήμο και την σύναψη νέας με ποσό χαμηλώτερο των 5.000 ευρώ όπως λέει ο νόμος για να μην ισχύει το ασυμβίβαστο" και να μην μπεί σε ..περιπέτειες η Δήμαρχος;


Αφήστε τώρα να μην πιάσουμε "αν το νόμιμο ειναι και ηθικό"!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου