Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019

Στο ΔΙΚΤΥΟ των «TRANS EUROPE MARINAS» η Λιναριά !!!

Νέα ΕΠΙΤΥΧΙΑ για το Λιμάνι και τη Σκύρο!!! ΤΡΙΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΣΤΕΡΙ για το Λιμάνι !!!
Το 85ο Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μαρίνων «Trans Europe Marinas» έγινε το Τουριστικό καταφύγιο της Λιναριάς Σκύρου !!!
Μετά την ένταξη του λιμένα στα 102 Ευρωπαϊκά ECO PORTS https://www.ecoports.com/network
τον Δεκέμβριο του 2017 και τη λήψη ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ https://www.blueflag.gr/ τον Ιούνιο του 2018
Το Τουριστικό καταφύγιο του Λιμανιού της Λιναριάς έγινε το 85ο μέλος του μεγαλύτερου Δικτύου Μαρινών της Ευρώπης TRANSEUROPMARINAS !!!
Η Trans Europe Marinas είναι μια ένωση επιλεγμένων βραβευμένων μαρίνων.
Κάθε Μαρίνα μέλος πρέπει να διατηρεί υψηλά πρότυπα για τις εγκαταστάσεις και την εξυπηρέτηση πελατών. Επιπλέον, κάθε μέλος πρέπει να επιδεικνύει υπεύθυνη στάση απέναντι στο περιβάλλον, με παροχές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και εφαρμογή φιλοπεριβαλλοντικών πολιτικών.
Οι Μαρίνες μέλη του δικτύου ενθαρρύνονται να μοιράζονται ιδέες προκειμένου να αναπτύξουν πρωτοβουλίες βέλτιστων πρακτικών, όπως εκπαίδευση, εκπαίδευση, πολιτική και διαδικασίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου