Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

Η αλλάξτε ..χάπια, η γραμμή στον Καραγιαννίδη!!!!

Δεν εξηγείται διαφορετικά!!! Κάτι συμβαίνει στα μέλη του ΔΣ του ΟΛΝΕ!! Εκτός των "άλλων" ...περίεργων αποφάσεων που έχουν πάρει, με την παρούσα "ΤΟ ..ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝ ΤΟ ΚΟΝΤΈΡ" !! Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε και τα μέλη ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να ενημερώσουν τους ...εαυτούς τους!!!!!!!

Αγαπητοί μου, η αλλάξτε ..χάπια η γραμμή στον Καραγιαννίδη!!!!

Δείτε το απόσπασμα της απόφασης (για του λόγου το αληθές)
(ΑΔΑ: 6ΓΓ5ΟΞΑΤ-8ΩΚ)


"……Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Παπανδρέου Ανδρέας εισάγει προς
συζήτηση το θέμα:
Περί Ενημέρωσης των μελών του Δ.Σ για την πορεία της υλοποίησης του MASTER PLAN Χαλκίδας

Ο κος Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη του Δ.Σ ΟΛΝΕ Α.Ε λεπτομέρειες σχετικά με την πορεία υλοποίησης του MASTER PLAN Χαλκίδας.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν.
Το Δ/κό Συμβούλιο της ΟΛΝΕ Α.Ε., αφού έλαβε υπόψη του:
1. Την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ ΟΛΝΕ ΑΕ

Αποφασίζει ομόφωνα,
Εγκρίνει την ενημέρωση των μελών του Δ.Σ για την πορεία της υλοποίησης του MASTER PLAN Χαλκίδας

Έγινε , αποφασίστηκε και υπογράφηκε την ίδια μέρα.

Ο Πρόεδρος                       Ο Γραμματέας               Τα μέλη
Παπανδρέου Ανδρέας     Σαράφης Σταύρος
              
Γουρνής Νικόλαος
Πασβαντίδης Πέτρος
Μπάρμπας Ιωάννης
Ανδρέλου Μαρία
Γεωργαλάς Νικόλαος
Πάνος Γεώργιος"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου