Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για το έργο της Παράκαμψης Χαλκίδας


Στην αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου της Παράκαμψης Χαλκίδας, από τη Ν. Λάμψακο μέχρι τα Ψαχνά, θα προχωρήσει άμεσα η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η συγκεκριμένη απαλλοτρίωση αφορά στα παρακάτω υποτμήματα της μελέτης του έργου:
α) Ν. Λάμψακος – Χαραυγή (Χ.Θ. 4+080 – Χ.Θ. 11+786,30)
β) Ν. Αρτάκη – Ψαχνά (Χ.Θ. 12 + 739,60 - Χ.Θ. 21+056,18).
Για τους λόγους αυτούς η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες των ακινήτων, που συμπεριλαμβάνονται στην απαλλοτρίωση, για λόγους δημόσια ωφέλειας για τα παρακάτω:
1. Να υποβάλλουν αίτηση/δήλωση στη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Λ. Κηφισίας 39 Τ.Κ.15123 Μαρούσι), προσκομίζοντας και τους τίτλους ιδιοκτησίας τους, ότι επιθυμούν την ελεύθερη εξαγορά των ακινήτων τους από το Δημόσιο με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2882/2001 (Α΄17), όπως έχει τροποποιηθεί.
Επισημαίνεται ότι οι τυχόν επιβληθείσες αιτήσεις/δηλώσεις θα εξεταστούν μετά την έγκριση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων.
2. Να εκφράσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους για την προτεινόμενη απαλλοτρίωση των ακινήτων τους ή να υποδείξουν, τεκμηριωμένα, άλλο ακίνητο για την ικανοποίηση της δημόσιας ωφέλειας και του γενικού δημοσίου συμφέροντος.
3. Να προβούν στον έλεγχο της ορθότητας και πληρότητας του οικείου Κτηματολογίου, ώστε το συντομότερο δυνατό να υποβάλλουν ένσταση για διόρθωση/συμπλήρωση, εφόσον απαιτείται, προκειμένου να αποφευχθούν προσκόμματα στην εξέλιξη της διαδικασίας της απαλλοτρίωσης, που ενδεχομένως επιφέρουν σημαντικές καθυστερήσεις στην ανάληψη των οφειλομένων αποζημιώσεων και την αντικατάσταση των απαλλοτριούμενων ακινήτων τους.

Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων ενημερώνει τους δημότες ότι στο Δημοτικό Κατάστημα έχει τοιχοκολληθεί από 2/11/2018 ανακοίνωση του Τμήματος Μελετών και Προγραμματισμού της Δ/νσης Οδικών Υποδομών και Μεταφορών, η οποία αφορά στη δημοσιοποίηση προτεινόμενης 1ης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων και πρόσκληση των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών για ελεύθερη εξαγορά των ακινήτων τους, που απαιτούνται για την κατασκευή του δημόσιου έργου “Βελτίωση της οδού Παράκαμψης Χαλκίδας (Τμήμα Ν. Λάμψακος – Ψαχνά”) της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
Πληροφορίες σχετικά με το ανωτέρω θέμα θα δίνονται από το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Πολεοδομίας στα τηλέφωνα 2221351124 και 2221351126 (κ. Μαίρη Γαλάνη και Αικατερίνη Καλαϊτζόγλου).  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου