Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018

Σημαντικές αποφάσεις από τη Διοίκηση της ΔΕΥΑ Χαλκίδας


Σημαντικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που ασκεί, έλαβε η Διοίκηση της ΔΕΥΑ Χαλκίδας στην τελευταία συνεδρίασή της, υιοθετώντας ταυτόχρονα την πρόταση του Δημάρχου Χαλκιδέων Χρήστου Παγώνη.

Συγκεκριμένα στη συνεδρίαση της Δευτέρας 19 Νοεμβρίου 2018, η Διοίκηση της ΔΕΥΑΧ ενέκρινε νέο τιμολόγιο για τις συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο της αποχέτευσης. Στη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης έπαιξε ασφαλώς ρόλο, η δυσμενής οικονομική συγκυρία που έχει επηρεάσει τα ελληνικά νοικοκυριά και λειτουργεί αποτρεπτικά στη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο της αποχέτευσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Δημοτική Κοινότητα Βασιλικού, όπου στο υπάρχον κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μπορούν να γίνουν περίπου 2.500 συνδέσεις ακινήτων και μέχρι τώρα έχουν γίνει μόνον 14.
Με τη συγκεκριμένη απόφαση της Διοίκησης της ΔΕΥΑΧ, η οποία αναμένεται να επικυρωθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων, σε προσεχή συνεδρίαση, μειώνεται το κόστος τιμολογίου στο τέλος των συνδέσεων αποχέτευσης, σε σχέση με αυτό που ίσχυε προηγουμένως, για όλες τις συνδέσεις που θα γίνουν στα διοικητικά όρια του Δήμου. Η απόφαση αυτή θα εφαρμοσθεί μετά την επικύρωση από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Μεταφορά λογαριασμών σε ενοικιαστές
Εξάλλου στην ίδια συνεδρίαση η Διοίκηση της ΔΕΥΑΧ ενέκρινε τη μεταφορά λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης, από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, στους ενοικιαστές. Με τον τρόπο αυτό, επιλύεται ένα χρόνιο αίτημα των ιδιοκτητών ακινήτων επιθυμεί τη μεταφορά του λογαριασμού στον ενοικιαστή, απαιτείται η προσκόμιση:
·        Εντύπου Ε9 που να εμφανίζει το εν λόγω ακίνητο στο όνομα του ιδιοκτήτη
·        Ενοικιαστήριο με αποδοχή και από τα δύο μέρη
·        Πλήρη στοιχεία του ενοικιαστή
·        Στην περίπτωση που το υδρόμετρο δεν είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου, θα πρέπει να γίνει μεταφορά στο όνομά του, αφού εξοφληθεί ή ρυθμιστεί η όποια οφειλή υπάρχει.
·        Εγγύηση λογαριασμού, ύψους 50€ από τον ενοικιαστή.
Και αυτή η απόφαση θα ισχύσει μετά την επικύρωση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων.
Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης στον Βατώντα
Τέλος, στη συνεδρίαση της Δευτέρα 19 Νοεμβρίου, η Διοίκηση της ΔΕΥΑ Χαλκίδας ενέκρινε τη μελέτη, τα σχέδια, τα τεύχη δημοπράτησης και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, που αφορά στην αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στον Βατώντα της Δημοτικής Ενότητας Ν. Αρτάκης. Το συγκεκριμένο δίκτυο αποτελείται από σωλήνες αμιάντου και προβλέπεται η αντικατάστασή τους. Το έργο αυτό έχει προϋπολογισμό 100.000€ και έχει προταθεί να κατασκευαστεί μέσω του προγράμματος Leader της Αναπτυξιακής Εύβοιας.
Πρόκειται για αποφάσεις που θα βοηθήσουν σημαντικά τις τοπικές κοινωνίες και όπως χαρακτηριστικά είπε ο Δήμαρχος Χαλκιδέων Χρήστος Παγώνης, θα συμβάλλουν καθοριστικά στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου