Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019

ΛΙΜΝΗ: "Συνεχίζεται ο ..σκοτωμός με τους δημότες ..θεατές"!!

Η κατάσταση που επικρατεί στον Δήμο Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ. Αννας αποτυπώνεται με τον πλέον σαφέστατο τρόπο στό έγγραφο-καταγγελία του Χρ. Καλυβιώτη -Δημάρχου χωρίς πλειοψηφία- κατά του Ανδρ. Χατζή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και πρώην συμβουλου του Καλυβιώτη!!
Ο Δήμος βρίσκεται στα πρόθυρα της διάλυσης, οι κόντρες στο κόκκινο, το δημοτικό συμβούλιο διαλυμμένο και με τους δημότες σε ρόλο παρατηρητή να ελπίζουν ότι οι ερχόμενες εκλογές θα εκλέξει δημοτική αρχή που θα .."αλλάξει σελίδα" στον Δήμο!

Διαβάστε την ανακοίνωση του Δημάρχου και θα... καταλάβετε!!

"Σχετικά με την ψευδή και συκοφαντική ανακοίνωση του κ. Ανδρέα Χατζή, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, που δημοσιεύθηκε στα ΜΜΕ στις 31/12/2018 και για την αποκατάσταση της αλήθειας, ενημερώνουμε τους πολίτες με βάση το νόμο, τα πραγματικά γεγονότα και τα επίσημα έγγραφα στοιχεία του Δήμου, ότι: 
1. Στις 25 Αυγούστου 2018, η Εκτελεστική Επιτροπή με την αριθμ. 2/2018 (ΑΔΑ: 6ΖΙΚΩΛ5-ΤΗΨ) ομόφωνη απόφασή της, εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2019. 
2. Στις 04 Σεπτεμβρίου 2018, με την αριθμ. 115/2018 (ΑΔΑ: 7ΔΝ4ΩΛ5-ΝΨ1) ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2019 και διαβιβάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και ψήφιση.
 3. Στις 23 Οκτωβρίου 2018, ο Δήμαρχος με το αρ.πρωτ.: 9510/23-10- 2018 έγγραφό του μεταξύ των άλλων υπενθύμισε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τις νόμιμες αρμοδιότητές του και τα καθήκοντά του για την έγκαιρη ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού έτους 2019. 
Ιδιαιτέρως επεσήμανε: «Αμέσως μετά την ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος και το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2018, όπως προβλέπεται από το νόμο, να συγκληθεί Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019, σύμφωνα με την αριθμ. 115/04-09-2018 απόφαση εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής». 
4. Στις 29 Οκτωβρίου 2018, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου www . malian . gov . gr το ανωτέρω με αρ.πρωτ.: 9510/23-10-2018 έγγραφο του Δημάρχου. 
5. Στις 27 Νοεμβρίου 2018, ο Δήμαρχος με το αρ.πρωτ.: οικ.11212/27-11-2018 ΕΠΕΙΓΟΝ έγγραφό του προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου (με κοινοποίηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και τον Υπουργό Εσωτερικών), του υπενθύμισε το ανωτέρω με αρ.πρωτ.: 9510/23-10- 2018 έγγραφο και τις διατάξεις του άρθρου 77, του ν.4172/2013, που αφορούν την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού, τις οποίες για τέταρτη (4η) συνεχή χρονιά παραβιάζει με ότι συνεπάγεται σε βάρος της λειτουργίας του Δήμου, των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος. Επίσης, ζήτησε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και τον Υπουργό Εσωτερικών να προβούν στις κατά νόμο ενέργειές τους, για την έγκαιρη κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2019. 
6. Στις 10 Δεκεμβρίου 2018, με την αριθμ. 207/2018 (ΑΔΑ: Ω9ΕΠΩΛ5-4Ε5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε καθυστερημένα το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2019, ενώ
θα έπρεπε να έχει ψηφιστεί το αργότερο πριν το τέλος Οκτωβρίου 2018. 
7. Το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με το νόμο και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, θα έπρεπε ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2019 να είναι εγκεκριμένος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2019 να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός έτους 2019 για την ομαλή λειτουργία του Δήμου, προς όφελος των πολιτών. 
8. Τα όργανα και οι υπηρεσίες του Δήμου, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, ολοκλήρωσαν έγκαιρα τις διαδικασίες για τον προϋπολογισμό έτους 2019, αλλά εκκρεμεί η κατάρτιση και ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε στη συνέχεια να διαβιβαστεί προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 
9. Στις 04/01/2019 ο Δήμος με ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα του www . malian . gov . gr , ενημέρωσε τους πολίτες για την εξέλιξη κατάρτισης και ψήφισης του προϋπολογισμού έτους 2019. 
Μετά τα ανωτέρω, που τελούν σε γνώση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ανδρέα Χατζή, αυτός συνειδητά επιλέγει να ψεύδεται να συκοφαντεί, να υποτιμά και να υβρίζει τον Δήμαρχο με γελοίες δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ με σκοπό, αφ’ ενός να συγκαλύψει τις μεγάλες ευθύνες του για την ΜΗ έγκαιρη κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2019, και αφ’ ετέρου να εξαπατήσει τους πολίτες ενόψει προεκλογικής περιόδου. Επίσης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου για τέταρτη (4η) συνεχή χρονιά παραβιάζει ευθέως το νόμο και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου. 
Η ψευδής, συκοφαντική, υποτιμητική και υβριστική συμπεριφορά του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κατά του Δημάρχου με δημοσιεύματα στα ΜΜΕ, δε δικαιολογείται λόγω της γνωστής φυσικής του ανεπάρκειας να αντιληφθεί, να σεβαστεί και να εκτελεί τα καθήκοντά του και δεν απαλλάσσεται από τις σοβαρότατες ευθύνες που έχει, για τις οποίες έχει ενημερωθεί έγκαιρα η Διοίκηση και η Δικαιοσύνη για την αναζήτηση και απόδοση πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών. 
Αυτές οι συμπεριφορές, όπως χαρακτηριστικό δείγμα είναι η συμπεριφορά του κ. Ανδρέα Χατζή, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, αναδεικνύουν το μεγάλο πρόβλημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την ανάγκη εξασφάλισης της αξιοκρατίας και της ποιότητας των αιρετών. Ιδιαιτέρως, ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών που θα γίνουν τον Μάιο 2019, για πρώτη φορά με την απλή αναλογική σε εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου, κρίνεται άκρως αναγκαίο να επικρατήσει η αξιοκρατία και η ποιότητα των αιρετών για να εξασφαλιστεί η χρηστή διοίκηση και η ομαλή λειτουργία στους Δήμους. 
Διαφορετικά θα προκύψει μεγάλο πρόβλημα κυβερνησιμότητας στους Δήμους, εάν δεν υπάρξουν άμεσα μέτρα πρόληψης και καταστολής τέτοιων απαράδεκτων συμπεριφορών,
αναγκαία για την προστασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος. 
Λίμνη, 04/01/2019"
Ο Δήμαρχος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας Χρήστος Καλυβιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου