Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019

ΕΠΚΑ-ΣΤΕ: Η ΔΕΗ ΚΑΙ Η ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΚΕΡΑΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ


Εφόσον συμφωνούμε ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και όχι αντικείμενο εμπορίου τότε ίσως  δεν πρέπει να είμαστε ανεκτικοί όταν το κοινωνικό αγαθό δεν παρέχεται εξαιτίας ακόμη και ανωτέρας βίας, διότι η διακοπή της υδροδότησης λόγω βλάβης στην ηλεκτροδότηση στερεί το αγαθό αυτό εξαιτίας της αδυναμίας της ΔΕΗ να αποκαταστήσει άμεσα την βλάβη. 

Η ΔΕΗ όμως είτε ως ιδιωτικοποιημένη, αλλά ουσιαστικά απολύτως ελέγχουσα το δίκτυο ηλεκτροδότησης, είτε ως πρώην Δημόσια Επιχείρηση έχει υποχρέωση να ανταποκρίνεται άμεσα στην ασφαλή ηλεκτροδότηση των κοινωνικών υποδομών όπως είναι το σύστημα υδροδότησης. Το ότι επί δύο ημέρες δεν το κατόρθωσε δεν πρέπει ίσως να αφήνεται χωρίς ουσιαστική αντίδραση των τελικών θιγομένων δηλαδή των καταναλωτών- χρηστών των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.
Ασφαλώς των ευθυνών δεν απεκδύεται και η αρμόδια ΔΕΥΑ Χαλκίδας  η οποία ως δημόσια (δημοτική) κοινωφελής επιχείρηση (διότι τέτοια είναι επί της ουσίας είτε αρέσει είτε όχι) οφείλει να προνοεί και να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει  διαρκή παροχή του κοινωνικού αγαθού του νερού, προνοώντας μάλιστα για την πρόληψη ζημιών σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων. Η πρόνοια αυτή πρέπει είναι μέσα στα καθήκοντά της. Διότι εάν δεν είναι τότε οι καταναλωτές θα αναρωτηθούν ευλόγως για την ικανότητά της να εξασφαλίζει την παροχή του νερού ιδίως σε συνθήκες που οι πολίτες πρέπει να  έχουν στη διάθεσή τους όλα τα βασικά βιοτικά αγαθά.
Καλούμε τη διοίκηση της ΔΕΥΑ Χαλκίδας, εκτός από την αυτονόητη ανάληψη όλων των αναγκαίων πρωτοβουλιών για την αποτροπή στο μέλλον παρόμοιων καταστάσεων, να διεκδικήσει από την ΔΕΗ την δέουσα αποζημίωση για την ζημία που υπέστει η Επιχείρηση και ευθέως οι καταναλωτές- χρήστες που επί δύο σχεδόν μέρες στερήθηκαν το νερό με ότι αυτό συνεπάγεται για χιλιάδες νοικοκυριά σε συνθήκες ψύχους.
Εν συνεχεία η αποζημίωση που θα αναγκαστεί να καταβάλλει η ΔΕΗ πρέπει να επιμεριστεί στις  παροχές που στερήθηκαν το νερό, αφαιρούμενο αναλογικά από τις χρεώσεις του παγίου.
Πρέπει γίνει κατανοητό τόσο στις διοικήσεις όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό αυτών των δύο Επιχειρήσεων ότι πρέπει να προτάσσουν την παροχή των κοινωνικών αγαθών που διαχειρίζονται ακόμη και όταν επικρατούν ακραία καιρικά φαινόμενα. Το προσωπικό σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να αμείβεται ανάλογα αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι σε κατάσταση απόλυτης επάρκειας για την αποτροπή των ζημιών ή την άμεση αποκατάστασή τους.
Ειδικότερα η ΔΕΥΑ Χαλκίδας πρέπει να μην ξεχνά ότι υπάρχει  για να παρέχει στο ακέραιο και αδιάκοπα το κοινωνικό αγαθό του νερού στους δημότες και οφείλει να προνοεί για την αποτροπή των ζημιών σε περίοδο ακραίων καιρικών φαινομένων, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής διακοπής ηλεκτροδότησης των αντλιοστασίων. Αυτός είναι ο μόνος λόγος ύπαρξής της.
Ως Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Στερεάς Ελλάδας εκπροσωπώντας και τους χρήστες των δημοσίων και κοινωνικών υπηρεσιών, δεν πρόκειται να ανεκτούμε από τούδε και εξής παρόμοιες καταστάσεις και καλούμε τους χρήστες όλων των κοινωφελών υπηρεσιών να κάνουν το ίδιο. Για την διεκδίκηση και την εμπέδωση των δικαιωμάτων μας επιφυλλασσόμαστε να ζητήσουμε όταν χρειαστεί και την δικαστική προστασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου