Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

Γιατί κινδυνεύουν να πάνε Πειθαρχικό Σπανός και Κελαιδίτης λόγω "Σοβαρής παράβασης καθήκοντος"!! Παράνομος ο διορισμός του Κηλίφη!! (ΔΕΙΤΕ)

Η επισήμανση του Επόπτη ΟΤΑ είναι σαφής όπως και ο σχετικός νόμος για την "μη συμόρφωση"!


Στο έγγραφο με το οποίο καταργεί ως "παράνομες" τις ...μαιμουδο-αποφάσεις του Σπανού με τις οποίες ο Περιφερειάρχης  επιχείρησε να ξεφύγει τόσο από την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραια, απόφαση η οποία δικαίωσε τους προσφεύγοντες Μάρκου-Ιωαννίδου και Λολακά αλλά και την πρώτη απόφαση του Επόπτη των ΟΤΑ  στην Αποκεντρωμένη κου Ντιτορα στον οποίον είχαν προσφύγει, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ οτι "Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ ΑΥΤΕΣ"!

Ο κος Ντίτορας στην νέα αυτή αποριπτικη του απόφαση ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι "ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ" και ..προειδοποιεί τον Περιφερειάρχη!

Δείτε το σχετικό σημείο...


Και τι λέει ο σχετικός νόμος που αναφέρει ο Ντίτορας στο έγγραφο του;

Δείτε.....


Άρθρο 120 – Υποχρέωση συμμόρφωσης – Αντικατάσταση άρθρου 231 του ν. 
3852/2010
Το άρθρο 231 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Υποχρέωση συμμόρφωσης
1. Όλα τα όργανα των δήμων και των περιφερειών, συλλογικά και μονομελή, τα νομικά πρόσωπα και οι σύνδεσμοι αυτών έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης χωρίς καθυστέρηση προς τις αποφάσεις του Επόπτη ΟΤΑ που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 225 έως 228.
2. Την υποχρέωση της παραγράφου 1 έχει και το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
3. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων των προηγούμενων παραγράφων συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος, η οποία ελέγχεται πειθαρχικά κατά τις οικείες διατάξεις που διέπουν τους αιρετούς και το προσωπικό των ανωτέρω νομικών προσώπων»."ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ Ο ΚΗΛΙΦΗΣ" λέει η νέα αυτή απόφαση του Επόπτη των ΟΤΑ κου Ντίτορα;

Στην απόφαση μεταξύ των άλλων αναφέρεται οτι  ο νύν και ..."λάθρα" ορισθείς προισταμενος ΔΤΥ Εμ. Κηλίφης "δεν μπορει να διοριστεί στην θέση αυτή και κακώς διορίστηκε από αρχής"!!

Δείτε.....
Τώρα πλέον ο Φάνης Σπανός πρέπει να συμορφωθεί ως προς τις αποφάσεις , διαφορετικά θα παραπεμφθεί για σοβαρή παράβαση καθήκοντος σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη του νόμου!

Δεν εχει άλλη επιλογή.....

*η ΑΔΑ της δημοσιευμένης απόφασης για να την δείτε ολόκληρη είναι....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου