Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Κάτω από την ..."αδιαφορία"" Περιφέρειας και Λιμεναρχείου συνεχίζεται η ρύπανση και παράνομη εργασία!!!

Πριν λίγες μέρες εγινε επιχείρηση (νύχτα) απο οικολογική οργάνωση λήψης δειγμάτων από την θαλάσσια περιοχή των ναυπηγείων για την συνεχιζόμενη ρύπανση που συντελείται από τις εργασίες με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Δείτε τι έλεγε το '13 το ΥΠΕΚΑ και η Αποκεντρωμένη

"Το ΥΠΕΚΑ αναφέρει χαρακτηριστικά με την αρ. 2271/ 5-8-2013 απάντησή του:

«Στις 30-5-2011, πραγματοποιήθηκε μερικός έλεγχος στα «Ναυπηγεία Χαλκίδας Επισκευαστική Ναυτιλιακή Α.Ε.», που βρίσκεται στο Μικρό Βαθύ Χαλκίδος, από επιθεωρητές περιβάλλοντος του Τομέα Ν. Ελλάδας, για τον έλεγχο τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Διαπιστώθηκε ότι η δραστηριότητα δεν διαχειρίζεται σύννομα το χρησιμοποιημένο υλικό αμμοβολής και ότι δεν διαθέτει αυλάκι αποστράγγισης ομβρίων στο χώρο αποθήκευσης της πρώτης ύλης για την αμμοβολή, κατά παράβαση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με την νομοθεσία λειτουργίας της, [άρθρο 9 του Ν.2947/2001 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 228/Α/2001)] θα προχωρήσει σε σύνταξη Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης και Εισήγησης Προστίμου στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις.» (μπήκε το πρόστιμο και ελέχθηκε η συμμόρφωση;)

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αναφέρει χαρακτηριστικά με την αρ. 14550/14799/5-8-2013 απάντησή της:
«Με την αριθμ. 62876/6919/11-12-2011 απόφαση της Υπηρεσίας μας, έχει εγκριθεί η εκτέλεση εργασιών εξυγίανσης/αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων από πετρελαιοειδή κατάλοιπα και απόβλητα από συσκευασίες χρωμάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε., με υπόχρεη εκτέλεσης των εργασιών την εν λόγω εταιρεία. Προσεχώς θα ελεγχθεί κατά πόσον έχουν εκτελεστεί και αποπερατώθηκαν οι ως άνω εργασίες.»" (ελέγχθηκαν αραγε;)

Επίσης και η Δνση Εργασίας αδιαφορεί πλήρως για την "αδήλωτη και μαύρη" εργασία εντός του Ναυπηγείου αφού δεν πραγματοποιεί ελέγχους ιδίως οταν πέφτει το φως της ημέρας και με το σωματείο να ...σιωπά!!

Μια απάντηση από τους αρμοδίους θα ηταν χρήσιμη.....


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου