Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ!! Διαγωνισμός "φωτογραφία" του ΟΛΝΕ βγήκε ...αγονος!!


Η ανάθεση έργου για  τη λειτουργία και προγραμματισμένη συντήρηση α΄ βαθμού της Γέφυρας Ευρίπου και η οποία είχε γίνει με διαγωνισμό έληξε αρχές Σεπτεμβρίου.
Για μια ακόμη φορά η Διοίκηση του ΟΛΝΕ δεν πρόβλεψε (όπως το συνηθίζει άλλωστε - βλέπε σκουπίδια antipollution, διαγωνισμός ΥΑΛΕ, κλπ ) να προχωρήσει σε έγκαιρη προκήρυξη νέου διαγωνισμού ( δηλ. 1 τρίμηνο πριν τη λήξη της σύμβασης) και αντ΄αυτού προχώρησε πάλι σε απευθείας αναθέσεις και κατατμήσεις.

Επιπλέον μετά από όλα αυτά 25/10/18 βλέπουμε με ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ προκήρυξη (φωτογραφία) συνοπτικού διαγωνισμού, ο οποίος εντέλει βγήκε άγονος πράγμα λογικό βέβαια, αν λάβουμε υπόψη για παράδειγμα ότι από το προσωπικό του εργολάβου ζητείται να είναι εκπαιδευμένο σε θέματα αυτοματισμών ΤΙΑ Portal Siemens ( δηλαδή αν κάποιος έχει εμπειρία κα είναι εκπαιδευμένος σε συστήματα αυτοματισμού ξέρει να συντηρεί μόνο Siemens  ή μόνο Samsung ή μόνο Philips?) ή (άλλο παράδειγμα) ότι η ανάδοχος  εταιρεία  πρέπει να έχει ISO EN 109-2:2008+A1:2011 εκτέλεση μεταλλικών κατασκευών και δομών αλουμίνιου!!!  (! έχει αλουμίνια η γέφυρα και δεν το ξέρουμε?).

Αν πάρουμε υπόψη και τα άλλα ISO που ζητούσε ο ίδιος διαγωνισμός δεν είναι παράξενο που  βγήκε άγονος και εντέλει  αναμένουμε να δούμε τι θα πράξει η διοίκηση και πως θα διαχειριστεί το όλο ζήτημα, μέχρι να "μπρουμουτίσει" η γέφυρα!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου