Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ Η Περιφέρεια έχει τις ευθύνες και για τον δρόμο στην Πλατάνα κε Σπανέ!! (ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ)

ΠΑΡΟΙΜΙΑ: "Όποιος ...μαγειρεύει ψέματα, στο πιάτο του θα τα βρει" κε Σπανέ!!

Με αφορμή τα όσα υποστήριζε κατα την συνέντευξη στον Μάνο Παπαμακάριο στο Ράδιο1 στις 26/7/2017 για την κατάσταση του δρόμου και τα εμπόδια από τον Μπουραντά σήμερα με ντοκουμέντα ...αποδομούμε τις δικαιολογίες του "πολιτικού Πινόκιο"!

Ακούστε τι μας είχε πεί τότε....Αυτό που ισχυρίζεται ο Σπανός ότι η Περιφέρεια έχει το 20% της αρμοδιότητας στον παραλιακό δρόμο και επομένως το 80% ο Δήμος, δεν ισχύει. Το αντίστροφο ισχύει.

Ο δρόμος είναι στο σύνολό του επαρχιακός και το επαρχιακό δίκτυο ανήκει εξολοκλήρου στην Περιφέρεια. 

Οσον αφορά τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες, ο σχετικός νόμος που ισχύει το κάνει σαφές! (τουλάχιστον ως μηχανικός θα έπρεπε να το γνωρίζατε)

Δείτε:
 N.3481-2006
Είναι οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 7.
(Στην τελευταία σειρά μιλάει για πειθαρχικό παράπτωμα αλλά δεν προσδιορίζει ποιό είναι. Μπορεί να είναι και βαρύτατο....)
5. Οι αρμόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσίες υποχρεούνται να ελέγχουν, τουλάχιστον ανά δεκαπενθήμερο, τις οδούς της αρμοδιότητάς τους, για τη διαπίστωση βλαβών του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων ασφαλείας της οδού και να καταγράφουν τα ευρήματα σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται με ευθύνη του Προϊσταμένου τους.
Τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται να ειδοποιούν αμέσως και εγγράφως τις αρμόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσίες, για την ύπαρξη βλαβών του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφαλείας των οδών που υποπίπτουν στην αντίληψή τους και εκθέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών της οδού.
Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να προβαίνει επίσης σε γραπτή ειδοποίηση των αρμόδιων για τη συντήρηση υπηρεσιών, με οποιοδήποτε μέσο (όπως ιδίως τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομική επιστολή), η οποία καταχωρίζεται από τις ως άνω υπηρεσίες στο τηρούμενο ειδικό βιβλίο.
6. Η αρμόδια προς συντήρηση της οδού υπηρεσία υποχρεούται να πραγματοποιήσει με όργανά της αυτοψία της βλάβης, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες αφότου λάβει με οποιονδήποτε τρόπο γνώση αυτής και να συντάξει συνοπτική έκθεση περί της έκτασης και του είδους της και της ύπαρξης ή μη ανάγκης άμεσης αντιμετώπισης.
Εφόσον κατά την αυτοψία διαπιστωθεί επικινδυνότητα της βλάβης για την οδική ασφάλεια, λαμβάνονται άμεσα από τους διενεργούντες την αυτοψία τα απαραίτητα μέτρα για την προσωρινή της αποκατάσταση, εφόσον αυτή είναι δυνατή, άλλως για την οριοθέτηση και την κατάλληλη σήμανσή της, προς αποφυγή ατυχημάτων.
Η αποκατάσταση των βλαβών που κρίνονται επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από τη διενέργεια της αυτοψίας.
Οι ενέργειες της παραγράφου αυτές καταγράφονται σε ειδικό Πρωτόκολλο Αντιμετώπισης Βλάβης, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από τον υπάλληλο ή τους υπαλλήλους που ορίσθηκαν υπεύθυνοι κατά τα ανωτέρω και θεωρείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο της υπηρεσίας.
Η μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτής και της προηγούμενης παραγράφου με υπαιτιότητα των αρμόδιων οργάνων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

ΕΡΩΤΗΜΑ:"ΤΗΡΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΑ ΟΣ Α ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ; ΑΝ ΝΑΙ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (απαντώντας στην σχετική ερώτηση του Αναγνωστάκη) 


Στην πράξη η Περιφέρεια εξακολουθεί να έχει το 100% της αρμοδιότητας, δηλαδή της ευθύνης για την κατασκευή και συντήρηση του δρόμου.

Ο δρόμος είναι στο σύνολό του επαρχιακός και το επαρχιακό δίκτυο ανήκει εξολοκλήρου στην Περιφέρεια.

Απλά, στα τμήματα εντός οικισμών, έχει αρμοδιότητα και ευθύνη και ο Δήμος. Αυτό είναι λογικό διότι στα τμήματα αυτά ο Δήμος κατασκευάζει υποδομές κοινής ωφελείας, (πεζοδρόμια, φωτισμός, ύδρευση, αποχέτευσης κλπ).

Επομένως είναι αυτονόητο να έχει ο Δήμος αρμοδιότητα και να μην εμποδίζεται από την Γενική αρμοδιότητα της περιφέρειας επί του δρόμου.

Παράλληλα λοιπόν με το δικαίωμα που έχει ο Δήμος να εκτελεί έργα κοινωφελή στο αστικό τμήμα του επαρχιακού δρόμου, έχει και υποχρέωση να τον συντηρεί και να τον αποκαθιστά σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας.

Δεν έχει ο Δήμος, όπως το θέτει ο Σπανός το δικαίωμα να απαγορεύει στην Περιφέρεια να φροντίζει για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του επαρχιακού δρόμου.

Αντιθέτως η Περιφέρεια πρέπει να εξαναγκάζει το Δήμο να εξασφαλίζει την προσπελασιμότητα του δρόμου.

Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση έπρεπε η Περιφέρεια να μυνήσει το Δήμο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του και όχι να λέει ότι δεν μπορούσε να παρέμβει χωρίς την άδεια του Δήμου!

Την αστυνόμευση για την καλή λειτουργία του επαρχιακού δικτύου την έχει αποκλειστικά η περιφέρεια!

Αν λοιπόν ο Δήμος δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την συντήρηση και γενικά την καλή κατάσταση του επαρχιακού ή του εθνικού δρόμου μέσα στα όρια των οικισμών του, πρέπει να υποχρεωθεί ακόμη και με κυρώσεις και δια της δικαστικής οδού από την Περιφέρεια να συμμορφωθεί!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου