Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

Κεραυνός ο Επίτροπος Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο κ.Νικητάκης κατά του ασφαλιστικού νομοσχεδίου Βρούτση!!

Κεραυνός ο Επίτροπος Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο κ.Νικητάκης κατά του ασφαλιστικού νομοσχεδίου Βρούτση.
επειδή:
• Υιοθετεί τη λογική και τις αρχές του νόμου Κατρούγκαλου!
• Εντάσσει δημοσίους υπαλλήλους και στρατιωτικούς στον ΕΦΚΑ!
• Δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις που έκριναν αντισυνταγματικές τις περικοπές των συντάξεων και την κατάργηση των Δώρων του 2012!

Ολοσχερώς αντισυνταγματικό, σύμφωνα με τον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο κ.Αντώνη Νικητάκη είναι το σχέδιο ασφαλιστικής μεταρρύθμισης που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας κ.Βρούτσης.

Σύμφωνα με τον κ.Επίτροπο, που γνωμοδότησε στην Α’ Ειδική Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 12-2-2020 και η εισήγησή του κατατέθηκε μαζί με το σχέδιο νόμου στη Βουλή, το ασφαλιστικό νομοσχέδιο Βρούτση αποτελεί απόλυτη συνέχεια του νόμου Κατρούγκαλου, αφού, σύμφωνα με τον κ.Γενικό Επίτροπο, “Ι.Με τις υποβληθείσες προς γνωμοδότηση ρυθμίσεις του επίμαχου νομοσχεδίου επιχειρείται εκ νέου η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και ασφαλιστικού συστήματος της Χώρας με την υιοθέτηση, ωστόσο, της λογικής και των αρχών που διέπουν την αμέσως προηγούμενη μεταρρυθμιστική προσπάθεια του ν. 4387/2016 (Α’ 85)”.

Εξάλλου, εμμένοντας στις γνωστές θέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί αντισυνταγματικής υπαγωγής στον ΕΦΚΑ των δημοσίων υπαλλήλων και των ενστόλων, ο κ.Γενικός Επίτροπος παρατηρεί ότι: “ΙV.Ενόψει αυτών, το υπό εξέταση σχέδιο νόμου, εφόσον εξακολουθεί να στηρίζεται, όπως και ο προηγούμενος ασφαλιστικός νόμος 4387/2016, στην ενιαία ασφαλιστική αντιμετώπιση προσώπων που σύμφωνα με το Σύνταγμα δεν μπορούν να υπαχθούν στον ίδιο ασφαλιστικό οργανισμό, εγείρει ζήτημα αντισυνταγματικότητας στο σύνολό του”.

Τέλος, ο κ.Γενικός Επίτροπος, αναφερόμενος στο ζήτημα του επανυπολογισμού των κυρίων συντάξεων με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης, θεωρεί ότι ο τρόπος υπολογισμού είναι ασαφής και αντισυνταγματικός, αφού λαμβάνει ως δεδομένες και ισχύουσες τις περικοπές των συντάξεων και την κατάργηση των Δώρων του 2012, που ΟΜΩΣ έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ’αριθ. 1277/2018 απόφαση, καθώς και με τα πρακτικά της Διοικητικής Ολομέλειας της 5ης Γενικής Συνεδρίασης της 29-3-2017.

Χαρακτηριστικά, για το κεφαλαιώδες αυτό ζήτημα, ο κ.Γενικός Επίτροπος αναφέρει:

“Από την συγκριτική εξέταση των παραγράφων 2 και 3 του επίμαχου άρθρου, σε συνδυασμό με την οικεία αιτιολογική έκθεση, η οποία παραθέτει ως κοινή ημερομηνία εφαρμογής των προβλεπόμενων στις παραγράφους αυτές αναπροσαρμογών (συντάξιμος μισθός και ποσοστά αναπλήρωσης) την 1.10.2019, γεννάται ασάφεια ως προς το χρονικό σημείο επανυπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών της παραγράφου 2, δοθέντος ότι το κείμενο της διάταξης θέτει ως ημερομηνία επανυπολογισμού την 1.1.2019. Περαιτέρω, από την οικεία αιτιολογική έκθεση, που εστιάζει κυρίως στην εφαρμογή των νέων ποσοστών αναπλήρωσης, δεν προκύπτει ο λόγος διαφοροποίησης των παραγράφων 2 και 3 ως προς το χρονικό σημείο εφαρμογής των προβλεπόμενων σε αυτών επιμέρους αναπροσαρμογών.

Πέραν τούτων, η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού, στην οποία ορίζεται ότι το ύψος των καταβαλλόμενων συντάξεων μέχρι 31.12.2018 καθορίζεται από τις ισχύουσες, στις 31.12.2014, διατάξεις, γεννά ασάφεια ως προς το εάν λαμβάνονται ή όχι υπόψη οι περικοπές που επήλθαν στις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών με τις διατάξεις των νόμων 4051/2012, 4093/2012, οι οποίες κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές και μη εφαρμοστέες με αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ελ.Σ. Ολ 1277/2018, Πρακτικά Διοικητικής Ολομέλειας της 5ης Γεν.Συν./29.3.2017, Θέμα Β’).”.

1 σχόλιο:

  1. ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΙ .ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΔΗΛ ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΠΕΡΙΣΩΤΕΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΦ ΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗς ΚΥΒΕΡΝΗΣΗς ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠ ΟΨΗ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2002 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ,ΛΟΓΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΟΥΝ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠ ΟΨΗ .

    ΑπάντησηΔιαγραφή