Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ! Τους ..."έφυγε" ο εργολάβος από τα Ήλια λόγω προχειρότητας της μελέτης!! (ΔΕΙΤΕ)

Κόλαφος για τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Εύβοιας οι λόγοι που επικαλέσθηκε ο εργολάβος για να ..παρατήσει το έργο των 8 εκ.!!
Ενα σοβαρό και αναγκαίο έργο έμεινε "ορφανό" από τον Νοέμβριο του 2019, όταν ο εργολάβος του έργου αποχώρησε καταγγέλοντας τΙς Τεχνικές Υπηρεσίες για "προχειρότητα της γεωλογικής μελέτης" που είναι και το κύριο θέμα στο έργο των Ηλίων και την προστασία απ τις κατολισθήσεις.

Να σημειωθεί οτι το έργο προέβλεπε τούνελ τύπου cut&cover με πασαλότοιχο, που θα έλυνε το πρόβλημα μιάς και διά παντός.

Από τότε ο δρόμος παραμένει "κλειστός-ανοιχτός" (δείτε τις φωτο) και οι διερχόμενοι περνούν με τον κίνδυνο κυριολεκτικά .."πάνω απ το κεφάλι τους, ενώ η Περιφέρεια μέχρι στιγμής αδυνατεί να δώσει λύση στο θέμα!!

Δείτε τα αποκαλυπτικά πρακτικά, και φωτο από τον δρόμο...
"ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση διάλυσης της σύμβασης και οριστική διακοπή των εργασιών του έργου:

«Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων της οδού Ροβιές – Ήλια – Λ. Αιδηψού»,προϋπολογισμού 8.000.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 254595/7212/12-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της Επιτροπής, όπως αυτές αναλυτικά καταγράφονται παρακάτω, η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη διάλυση της σύμβασης και την οριστική διακοπή των εργασιών του έργου: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων της οδού Ροβιές – Ήλια – Λ. Αιδηψού», προϋπολογισμού 8.000.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας, αναδόχου «ΤΗΚ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 161, παραγρ. 1 του Ν.4412/16, χωρίς αποζημίωση ή άλλη αξίωση του αναδόχου που τυχόν προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/16 και ειδικότερα στο άρθρο 163, παρ. 1 και 2, όπως αναφέρεται ρητά στο υπ’ αρ. 221600/6116/04-10-2019 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως δεν έχουν αντίρρηση, εξ αντικειμένου… Προκύπτει όμως αυτόματα το πρόβλημα, πώς θα γίνει τελικά το έργο που είναι αναγκαίο. Ταυτόχρονα παίρνουν υπόψη τους πως σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του αναδόχου … «Τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, στα οποία αναφέρεται ότι η σύνταξη της μελέτης βασίστηκε σε στοιχεία περιορισμένης Γεωτεχνικής έρευνας και θα πρέπει να εκτελεστεί ένα εκτενές συμπληρωματικό πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών, προκειμένου να τεκμηριωθεί η ορθότητα των υιοθετηθεισών παραδοχών και λύσεων»

Σε αυτή την βάση, ζήτησε επιπρόσθετα υπεύθυνη και γραπτή γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας.

Η κα Μπατζελή κατέθεσε τις παρατηρήσεις της επί του θέματος, κάνοντας συγχρόνως αναφορά στο έγγραφο του αναδόχου σχετικά με τη διάλυση της σύμβασης του έργου και στον ενδιαφέροντα λόγο που αυτός επικαλείται για την αποχώρησή του. Χαρακτηρίζοντας το εν λόγω έργο “μεγάλο και σημαντικό”, η κα Μπατζελή ψήφισε θετικά, αλλά συγχρόνως ζήτησε πληροφορίες για τον τρόπο που γίνονται οι μελέτες και για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, ώστε αυτό να προχωρήσει.

Ο κ. Δούρος, αναγνωρίζοντας πως δεν έχει την εμπειρία των υπόλοιπων μελών της Επιτροπής, δήλωσε ότι έχει καταδείξει πάλι τις αδυναμίες των υπηρεσιών και ζήτησε να ξαναδούν το θέμα.

Ο κ. Αναγνωστάκης, από την άλλη πλευρά, χαρακτήρισε τη διάλυση της σύμβασης του έργου ήττα για την Περιφέρεια”, θεωρώντας “υπεύθυνη την Τεχνική Υπηρεσία της Εύβοιας”.

Δήλωσε, επίσης, πως, “εάν υπάρχει εναλλακτικό σενάριο για τη διόρθωση του θέματος (ίσως μέσω της σύνταξης μιας συμπληρωματικής μελέτης), η Παράταξή του, η «Στερεά Υπεροχή», θα το ψηφίσει χωρίς δεύτερη σκέψη”.

Σε αυτό το σημείο ο κ. Βούλγαρης, ως Επικεφαλής της Παράταξης “Ελεύθερη Στερεά”, αισθάνθηκε την ανάγκη να υποστηρίξει τους υπηρεσιακούς παράγοντες, που δεν πρέπει εύκολα να κατηγορούνται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δήλωσε, “θα μπορούσε ο εργολάβος του έργου να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις κατά τη διαγωνιστική διαδικασία”.

Ο Πρόεδρος Φ. Σπανός κατέθεσε τον προβληματισμό του για την πορεία του συγκεκριμένου έργου και έκανε αναφορά στις εναλλακτικές που υπάρχουν για την ολοκλήρωσή του, όπως και στα κριτήρια επιλογής της τελικής ενδεδειγμένης λύσης."
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου