Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκίδας

   
Tην Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015 και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93 (λόγω ακαταλληλότητας της αντίστοιχης Αίθουσας του Δημοτικού καταστήματος και σύμφωνα με την υπ. αρ. 6/2011 ΑΔΣ),για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.    Περί έγκρισης του «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014-2019» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Χαλκιδέων.
   Εισηγητής:  Καρκαντελίδης Διαμαντής (Αντιδήμαρχος)
2.    Περί έγκρισης εξουσιοδότησης  για υπογραφή συμφώνου συνεργασίας του Δήμου Χαλκιδέων με την πόλη Wuhan (Γιουχάν – Κίνα) .
   Εισηγητής:  Καρκαντελίδης Διαμαντής (Αντιδήμαρχος)
3.    Περί έγκρισης και παραλαβής της Γ΄ Φάσης του Ερευνητικού Προγράμματος «Ερευνητική Υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδέων προς ένα Στρατηγικό Σχέδιο Πολεοδομίας και Βιώσιμων Μεταφορών» της ομάδας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
   Εισηγητής:   (Μπουραντάς Γεώργιος  Αντιδήμαρχος)
4.    Περί έγκρισης της υπ. αρ. 54/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά τα απολογιστικά στοιχεία του Β΄ τριμήνου οικ. ετ. 2015 του ΔΟΑΠΠΕΧ.
Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)


5.    Περί έγκρισης της υπ. αρ. 55/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την 4η τροποποίηση προϋπολογισμού του ΔΟΑΠΠΕΧ οικ. ετ. 2015.
Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
6.    Περί  έγκρισης υπογραφής σύμβασης Ανακύκλωσης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ
   Εισηγητής οικονομικών θεμάτων:  Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
7.    Περί έγκρισης 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.ετ. 2015 .
8.    Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου .
9.    Περί έγκρισης δημοτικής προμήθειας.
10.  Περί Διάθεσης ψήφισης πίστωσης (Αγ. Παρασκευή).
11.  Περί έγκρισης έκδοσης παραγωγικής άδειας .
12.  Περί εκμίσθωσης του κυλικείου
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
     Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)
13.  Περί συγκρότησης τετραμελούς επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΡΩΗΝ ΑΣΑΧ» .
14.  Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης έργων.
15.  Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ» .
16.  Περί έγκρισης 3ης παράτασης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ» .
17.  Περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΙΧΙΟΥ  ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ   ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ » .
18.  Περί έγκρισης 4ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου:  «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ» .
19.  Περί έγκρισης 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου:  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» .
20.  Περί έγκρισης 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου:  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΘΥ & ΚΑΛΟΧΩΡΙ – ΠΑΝΤΕΙΧΙ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ».

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ –ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
   Εισηγητής θεμάτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ :  Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
21.  Περί έγκρισης της υπ. αρ. 116/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (συνοικία Παπαθανασίου).
22.  Περί έγκρισης της υπ. αρ. 117/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (αντλιοστάσια λυμάτων αποχέτευσης Δροσιάς) .

23.  Περί γνωμοδότησης επί  της υπ. αρ. 123/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (κοπή δέντρου) .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου