Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

Άμεση εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών στέγασης και υγιεινής του προσωπικό που στελεχώνει το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μαντουδίου


Κύριε Αρχηγέ, με την παρέμβασή μας στις 8-10-2018, σας ενημερώσαμε για τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι συνάδελφοι στο Π.Κ. Μαντουδίου μετά από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Εύβοια.
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών έγινε αποδέκτης καταγγελιών από τους συναδέλφους που σκοπό έχουν να προστατέψουν την υγεία τους, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στον χώρος εργασίας τους.

Τα προβλήματα παραμένουν εδώ και μια εβδομάδα, με το βασικότερο αυτό των αναθυμιάσεων που δημιουργούνται από το πετρέλαιο που χύθηκε, μετά την εισροή των νερών, από την δεξαμενή που βρίσκονταν στην αποθήκη του κτιρίου και έχει ποτίσει τα τοιχώματα της.
Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι ότι κατά την εκτέλεση της 24ωρης βάρδιας τους, οι συνάδελφοι να νιώθουν δυσφορία όταν αναπνέουν, έντονους πονοκεφάλους και τα μάτια τους κοκκινίζουν δημιουργώντας έντονο κνησμό. Υπό αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατη η συνεχόμενη παραμονή εντός του κλιμακίου αφού δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υγεία τους αλλά και στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Εκτιμούμε ότι χρήζουν, μίας πιο αξιοπρεπής αντιμετώπισης οι υπάλληλοι του Π.Κ. Μαντουδίου, που συνεχώς καλούνται να δώσουν σκληρές μάχες για την πυρασφάλεια της Ευβοίας.
Κύριε Αρχηγέ, μέχρι να επιλυθούν οριστικά, τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εξ αιτίας των πλημμύρων στο Π.Κ. Μαντουδίου, την άμεση μεταστέγαση του προσωπικού σε άλλους κατάλληλους χώρους, με μέριμνα της υπηρεσίας, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των προβλημάτων και των ελλείψεων του κτιρίου του Π.Κ. Μαντουδίου, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι που δημιουργούνται για την υγεία των συναδέλφων μας και να διασφαλιστεί η υγιεινή διαβίωση τους εντός του εργασιακού τους χώρου.
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Το μέλος της Ε.Υ.Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας
Κέκης Κώστας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου