Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018

Καθορισμός ημέρας ακρόασης πολιτών από την Ελληνική Αστυνομία στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας

Την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα, κατά τις ώρες 14.00 – 22.00, τετραμελής επιτροπή θα δέχεται σε ακρόαση πολίτες των Νομών Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας. Στόχος της καινοτόμου αυτής δράσης, είναι η δημιουργία και εμπέδωση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης, οι οποίες αναπτύσσονται με τη φυσική παρουσία και το διάλογο.

 Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Αριστείδη Ανδρικόπουλου, επεκτείνεται η ημέρα ακρόασης πολιτών και στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, με στόχο την επίτευξη άμεσης επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και Αστυνομίας.
 Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτείται τετραμελής επιτροπή που θα δέχεται σε ακρόαση πολίτες των Νομών Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας, οι οποίοι θα μπορούν να εκθέσουν δια ζώσης τα θέματα που τους απασχολούν.
 Η ακρόαση των πολιτών θα πραγματοποιείται την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα, κατά τις ώρες 14:00 – 22:00, στην έδρα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, Λεωφόρος Αθηνών 188.
 Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματα ακρόασής τους το χρονικό διάστημα από 15 έως και 20 εκάστου μηνός και κατά τις ώρες 09:00 – 12:00, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση gadpstelladas@astynomia.gr, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας στο fax 22310 22492, είτε μέσω τηλεφώνου στον αριθμό 22310 56895.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποβληθέντων αιτημάτων ακρόασης καθιστά αντικειμενικά αδύνατη τη δυνατότητα ανταπόκρισης στο σύνολό τους, καθώς και αν απαιτείται η εξειδικευμένη εξέταση των αιτημάτων από καθ’ ύλην αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται σχετικά από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου είτε να επανακαθορίζεται ο χρόνος συνάντησης, είτε να επιλέγεται εναλλακτικός τρόπος χειρισμού του ζητήματος.
Η Ελληνική Αστυνομία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον τομέα της ζωντανής επικοινωνίας με τους πολίτες, με τις τοπικές κοινωνίες και η καινοτόμος αυτή δράση έρχεται ακριβώς να επιβεβαιώσει την διάσταση αυτή, συμβάλλοντας στην εμπέδωση και περαιτέρω ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης, μεταξύ Αστυνομίας και πολιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου