Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

ΕΒΕΕ Συνεδρίαση συμβουλίου


Στις 19/11/2018,  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ  και  ώρα 18.00, συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.
                           
-Συζήτηση επί του προγραμματισμού του χρονοδιαγράμματος και του σχεδιασμού του τρόπου υλοποίησης των δράσεων του έτους 2019, σύμφωνα με την από 31.10.2018 απόφαση του ΔΣ έγκρισης αυτών.
Σύνδεση της Εκπαίδευσης με την Επιχειρηματικότητα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου