Τρίτη 14 Απριλίου 2020

Μαζικές απολύσεις τον Μάρτιο μετά την απαγόρευση (18-3-2020)!

25.500 απολύσεις-παραιτήσεις δείχνουν τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας («Εργάνη») για το διάστημα 19-31/3/2020!

Ι.Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 20ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 68), η κυβέρνηση θέσπισε –μεταξύ άλλων- και «ρήτρα ακυρότητας» όλων των απολύσεων μετά τις 18-3-2020.

Συγκεκριμένα το άρθρο ενδέκατο με τίτλο «Ακυρότητα καταγγελιών σύμβασης εργασίας» προέβλεπε ρητά στην παρ. 1 ότι: «Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.».

ΙΙ.Ο υπουργός Εργασίας κ.Ιωάννης Βρούτσης σε αρκετές συνεντεύξεις τους τις τελευταίες ημέρες και μετά τη δημοσίευση των στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη» για τον μήνα Μάρτιο 2020 δήλωσε ότι μετά τις 18-3-2020 δεν υπάρχουν δήθεν απολύσεις λόγω της ρήτρας που …σωστά θέσπισε με την ανωτέρω ΠΝΠ.

Το ίδιο δηλώνουν και αρκετοί επιστήμονες που εκφράζουν τις απόψεις της κυβέρνησης.

ΙΙΙ.Όμως τα στοιχεία του Π/Σ «Εργανη» για τον μήνα Μάρτιο 2020 που δημοσιεύθηκαν στις 9-4-2020 διαψεύδουν και τον κ.υπουργό και τους φίλα προσκείμενους σ’αυτόν επιστήμονες αφού στον Πίνακα V σελ. 9 της Έκθεσης ο αριθμός απολύσεων για το χρονικό διάστημα από την επομένη της απαγόρευσης (19-3-2020) έως το τέλος του ίδιου μήνα (31-3-2020), το σύνολο των απολύσεων-παραιτήσεων-λύσεων συμβάσεων ανήλθε στον εκρηκτικό αριθμό των 25.500!!

IV.Είναι αλήθεια ότι η ακυρότητα των ανωτέρω απολύσεων και αρκετών εικονικών ή αναγκαστικών παραιτήσεων μετά τη θέσπιση «της ρήτρας ακυρότητας» θα κριθεί τελικώς στα Δικαστήρια, που είναι και τα μόνα αρμόδια γι’αυτό.

Αυτό που προέχει όμως τώρα είναι να χορηγηθεί το επίδομα των 800 ευρώ και στους 25.500 εργαζόμενους που έχασαν, καθ’οιονδήποτε τρόπο, την εργασία τους κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 31 Μαρτίου 2020, όπως ακριβώς θα το λάβουν και οι απολυθέντες το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να συμπεριλάβει στους δικαιούχους του επιδόματος των 800 ευρώ και όσους απολύθηκαν/παραιτήθηκαν το χρονικό διάστημα μετά τις 18-3-2020, αφού εξακολουθούσαν να διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί τους ειδικούς επιστήμονες να προτάσσουν το καθήκον αληθείας προς την κοινωνία και όχι την κομματική ή πολιτική τους επιλογή και προτίμηση.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί τους πολίτες να εμπιστεύονται τις αναλύσεις των εξειδικευμένων επιστημόνων που υπηρετούν με επιστημονική εγκυρότητα και αντικειμενικότητα την αλήθεια και το δίκαιο, όπως έπραξαν και καθ’όλη τη διάρκεια της μνημονιακής περιόδου.

Ιδού ο Πίνακας της «Εργάνης» (σελ. 9) για τον Μάρτιο 2020!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου