Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020

Η «Στερεά Υπεροχής» για τον προϋπολογισμό της περιφέρειάς μας. (ανακοίνωση)


Η παράταξή μας καταψήφισε τον προϋπολογισμό, στη χθεσινή ειδική συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, γιατί κατά την άποψή μας κινείται σε μια διαχειριστική λογική, χωρίς πολιτικό σκεπτικό, χωρίς αναπτυξιακό χαρακτήρα, χωρίς να αντιμετωπίζει τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες, χωρίς να αντιμετωπίζει την απομόνωση των ορεινών περιοχών, χωρίς κοινωνικό πρόσημο, χωρίς κοινωνική διαβούλευση και τελικά χωρίς να παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον.


Ένας προϋπολογισμός χωρίς όραμα, χωρίς στόχους αλλά και χωρίς να δημιουργεί προϋποθέσεις για ανάπτυξη.

Ένας προϋπολογισμός που δεν προτεραιοποιεί την ασφάλεια των πολιτών, εφόσον δεν περιλαμβάνει την υλοποίηση μεγάλων και σοβαρών αντιπλημμυρικών έργων, αδιαφορώντας για τα πλημμυρικά φαινόμενα και την απώλεια ανθρώπινων ζωών στην Εύβοια αλλά και τις τεράστιες καταστροφές στη Φθιώτιδα.

Από τον προϋπολογισμό που εισηγήθηκε η περιφερειακή αρχή, απουσιάζουν τα μεγάλα έργα υποδομής στους τομείς της γεωργίας, της εκπαίδευσης, στον τομέα των αναπλάσεων, στους τομείς τουρισμού-πολιτισμού, στους τομείς ύδρευσης και άρδευσης και περιλαμβάνει μόνο μικρά αντιπλημμυρικά έργα - διευθετήσεις ρεμάτων και βελτιώσεις επαρχιακών οδών.

Και το παράδοξο, πανηγυρίζουν οι της περιφερειακής αρχής, για τα έργα αποκατάστασης, όταν θα μπορούσαν να είχαν προνοήσει για συγκεκριμένες παρεμβάσεις, αποτρέποντας τον κίνδυνο ή έστω περιορίζοντας τις ζημιές. Κι όμως επιχαίρονται για τις αποκαταστάσεις!

Έχουμε ένα διαχειριστικό προϋπολογισμό, σε ένα πολύ ασφυκτικό πλαίσιο ελέγχου, που αποτελείται από γενικούς κωδικούς αριθμούς, χωρίς ανάλυση, τόσο στο τμήμα των εσόδων όσο και στο τμήμα των εξόδων, περιλαμβάνοντας μόνο αθροίσματα ποσών, χωρίς να επιτρέπει την άντληση αξιόπιστων δημοσιονομικών στοιχείων.

Κινείται σε ένα γενικό πλαίσιο, μέσα στην ασάφεια, χωρίς εξειδίκευση και χωρίς δυνατότητα ουσιαστικού και άμεσου ελέγχου στη διάθεση των πιστώσεων.

Η περιφερειακή αρχή ούτε και σε αυτή την κορυφαία διαδικασία ψήφισης του προϋπολογισμού, στάθηκε ικανή να συνθέσει, να ενώσει, να βρει κοινό τόπο με τις άλλες παρατάξεις και τελικά επιβεβαίωσε την αδυναμία και την ανεπάρκειά της για συνέργειες και συγκλίσεις.

Ότι συνέβη με τη ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος, το ίδιο ακριβώς επαναλήφθηκε και με τη ψήφιση του Προϋπολογισμού.

Η περιφερειακή αρχή στηριζόμενη στα νομοθετήματα της κυβέρνησής της, πορεύεται χωρίς πυξίδα, χωρίς σχέδιο, χωρίς αναπτυξιακή στρατηγική, χωρίς συμμαχίες, υιοθετώντας την κυβερνητική λογική του «βλέποντας και κάνοντας» και έχοντας ως βασικό όπλο την επικοινωνιακή πολιτική και διαχείριση.

Η «Στερεά Υπεροχής» θα συνεχίσει να ασκεί το θεσμικό της ρόλο, προσπαθώντας τόσο να ελέγχει την άσκηση εξουσίας όσο και να προτείνει ενέργειες και παρεμβάσεις, που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου