Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

Η Απάντηση του Σπανού στην επιστολή του ΔΣ της ΟΣΥΑΠΕ για τα ..."κουμπαριλίκια"!! (ανακοινωση)


Με ιδιαίτερη έκπληξη διάβασα την επιστολή σας σχετικά με την αναστολή λειτουργίας του ΚΤΕΟ ΠΕ Φωκίδας. Μια επιστολή η οποία με πρωτοφανή τρόπο συγχέει τα θεμιτά πεδία δημοσίου διαλόγου, όπως είναι τα πρακτικά διακυβεύματα και η ιδεολογική διάσταση, με αθέμιτες, αυθαίρετες και - τολμώ να πω - φτηνές προσεγγίσεις δίκης προθέσεων και κουτσομπολιού γειτονιάς.

Παραβλέποντας τις προσωπικές αναφορές στις οποίες διολισθαίνει η σύνταξη της επιστολής, απαντώ πολύ συγκεκριμένα στα πεδία που αφορούν πραγματικά τον δημόσιο διάλογο και εν τέλει το όφελος των πολιτών και της κοινωνίας της Στερεάς Ελλάδας, στην οποία αναφερόμαστε και απολογούμαστε, ως εξής:1. Το σύνολο των εσόδων του ΚΤΕΟ Φωκίδας πηγαίνει στο κεντρικό κράτος, ενώ το σύνολο των δαπανών του βαρύνει την ΠΕ Φωκίδας. Γι’ αυτό, το ΚΤΕΟ Φωκίδας υπήρξε τεράστια οικονομική πληγή για την Περιφέρεια Στερεά Ελλάδας και δη την ΠΕ Φωκίδας, μια Περιφερειακή Ενότητα με πενιχρές οικονομικές δυνατότητες και ελάχιστους ίδιους πόρους.

2. Το ΚΤΕΟ Φωκίδας στερείται πιστοποίησης, ενώ λειτούργησε για μεγάλο διάστημα με εξοπλισμό δανεικό από άλλη υπηρεσία.

3. Το ΚΤΕΟ Φωκίδας δεν έχει την απαραίτητη στελέχωση, ώστε να λειτουργεί νόμιμα και αποτελεσματικά.

4. Η ΠΕ Φωκίδας δεν έχει το πλήθος, αλλά και τις ειδικότητες των στελεχών, ώστε να καλύψει τη στελεχιακή υστέρηση του ΚΤΕΟ. Αντιθέτως, έχει μεγάλες ελλείψεις, μέρος των οποίων θα καλυφθεί από την εξοικονόμηση υπαλλήλων που επιφέρει η αναστολή της λειτουργίας του ΚΤΕΟ.

5. Η ύπαρξη παρακείμενων ιδιωτικών επιχειρήσεων αφορά το θέμα αποκλειστικά υπό την έννοια ότι η αναστολή λειτουργίας των δημοσίων ΚΤΕΟ, δεν προκαλεί αδυναμία εξυπηρέτησης του κοινού.

Αυτά τα δεδομένα αξιολόγησαν η Διεύθυνση Μεταφορών της ΠΕ Φωκίδας και ο Αντιπεριφερειάρχης, εισηγούμενοι την αναστολή λειτουργίας του ΚΤΕΟ.Αυτά τα δεδομένα, που εν πολλοίς εμφανίζονταν στα περισσότερα δημόσια ΚΤΕΟ της χώρας, οδήγησαν το σύνολο σχεδόν των Περιφερειαρχών της πρώτης και δεύτερης θητείας αιρετών Περιφερειών, στην αναστολή λειτουργίας των ΚΤΕΟ των Περιφερειών τους.Αυτά τα δεδομένα αξιολόγησε η Περιφερειακή Αρχή και με απόλυτα καθαρή συνείδηση αποφάσισε την επιβεβλημένη και επωφελή για την ΠΕ Φωκίδας αναστολή λειτουργίας του δημοσίου ΚΤΕΟ.Παρά το καταφανώς ορθό της απόφασης, είμαστε απόλυτα διαθέσιμοι να συζητήσουμε με οποιονδήποτε τα χαρακτηριστικά της και να ανταλλάξουμε σχετικά απόψεις. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε τον αποπροσανατολισμό της κοινωνίας με προσωπικές αναφορές, ολωσδιόλου άσχετες με το διακύβευμα.Η δε χρήση τέτοιων κακόπιστων τοποθετήσεων δεν πρόκειται να εμποδίσει την Περιφερειακή Αρχή να πράττει και να ενεργεί σύμφωνα με τη συνείδησή της, προς όφελος των πολιτών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.Ή, για να σας απαντήσω και εντελώς προσωπικά…Δεν πρόκειται να βλάψω την Περιφέρειά μου, φοβούμενος τη λάσπη και τα κουτσομπολιά.-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου