Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015

Κανόνες για την καθαριότητα

   Έχοντας στόχο τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της εικόνας ενός Δήμου που επενδύει πολλά στην τουριστική ανάπτυξή του, ο Δήμος Χαλκιδέων απευθύνει έκκληση στους δημότες, τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες για σωστή διαχείριση των πάσης φύσεως απορριμμάτων.
         Ειδικότερα:

·                      στους κάδους απορριμμάτων τοποθετούμε μόνο απορρίμματα σε ανθεκτικές σακούλες, δεμένες σφιχτά. Με αυτό τον τρόπο προστατεύουμε τους εργαζόμενους της αποκομιδής από τραυματισμούς και μολύνσεις και ελαχιστοποιούμε τη ρύπανση και τις οσμές των κάδων . Αυτονόητο είναι ότι η εναπόθεση απορριμμάτων έξω από τους κάδους δημιουργεί εστίες μόλυνσης και άσχημη εικόνα για κάθε γειτονιά.
·                      Τα οικοδομικά υλικά (μπάζα κλπ) μεταφέρονται με ευθύνη των ενδιαφερομένων στον ΧΥΤΑ (Πέι Δοκού) και σε καμία περίπτωση σε βουνά ή απομακρυσμένες παραλίες.
·                      Τα επικίνδυνα απορρίμματα που περιέχουν τοξικές ουσίες, εύφλεκτα υλικά (μπαταρίες, σπρέι κλπ) έχουν ένδειξη στη συσκευασία τους για το που επιτρέπεται να πεταχτούν. Η εναπόθεση τους στους κάδους μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή περιβαλλοντική μόλυνση.
·                      Για τα ογκώδη αντικείμενα, τις παλιές ηλεκτρικές συσκευές, αλλά και για τα κλαδιά και ξερά χόρτα που προέρχονται από καθαρισμό οικοπέδων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει – πριν τα εναποθέσουν σε δρόμους ή πεζοδρόμια - να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Καθαριότητας (2221024444), ώστε να κανονίζεται ο χρόνος αποκομιδής τους.


·                      Τα είδη προς ανακύκλωση (χαρτόνια, πλαστικά και σιδερένια αντικείμενα) θα πρέπει να εναποτίθενται στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.
·                      Οι ώρες αποκομιδής των απορριμματοφόρων είναι συγκεκριμένες. Αν εναποθέτουμε τα απορρίμματά μας μετά το δρομολόγιο του απορριμματοφόρου, οι κάδοι θα παραμένουν γεμάτοι για 24 ώρες (και σε υψηλές θερμοκρασίες, λόγω καλοκαιριού).
        Τέλος, η καύση απορριμμάτων ή κλαδιών σε ανοιχτούς χώρους δεν αποτελεί μέσο “ανακύκλωσης”. Μολύνει το περιβάλλον, δημιουργεί αναπνευστικά προβλήματα σε συμπολίτες μας και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά σε κατοικημένες ή δασικές περιοχές.


     Τα ανωτέρω αναγράφονται αναλυτικά στον σχετικό Κανονισμό Καθαριότητας της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Χαλκιδέων, ο οποίος είναι στη διάθεση όλων των πολιτών και επιχειρηματιών, προς ενημέρωσή τους και αποφυγή των σχετικών προστίμων για τη μη τήρησή του. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου