Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.


Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Στερεάς Ελλάδας ενόψει της λήξης ισχύος του ν.3869/2010 («Νόμος Κατσέλη») όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την 31η Δεκεμβρίου 2018, επισημαίνει την αναγκαιότητα προστασίας της κύριας κατοικίας ως αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα του Έλληνα Πολίτη-Καταναλωτή και ζητά την διατήρηση της προστασίας που παρέχει το άρθρο 9 του ν.3869/2010 και πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2018 και για όσο χρόνο απαιτείται με βάσει τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης που συνεχίζονται εξίσου δραματικές αλλά και εν γένει να θεσπιστεί ένα σταθερό και μόνιμο πλαίσιο προστασίας του δικαιώματος στην κύρια κατοικία για όλους τους πολίτες, ειδικότερα δε τους οικονομικά αδύνατους.
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών απευθύνεται στα Δημοτικά Συμβούλια, στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στις Κοινωνικές Οργανώσεις της Στερεάς Ελλάδας και ζητά την έκδοση Ψηφισμάτων για την διατήρηση της προστασίας της κύριας κατοικίας και του ν.3869/2010.
Αναλυτικότερα η Ανακοίνωση- Κάλεσμα της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Στερεάς Ελλάδας έχει ως εξής:
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ,
 ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

Ο νόμος 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» - όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά και ισχύει- όλα αυτά τα χρόνια της δραματικής οικονομικής κρίσης στην οποία κατέρρευσαν τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα προσέφερε ένα δίκτυ προστασίας στα υπερχρεωμένους καταναλωτές-δανειολήπτες κυρίως για να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους.  Το νομικό πλαίσιο της προστασίας της κύριας κατοικίας, παρά τις διαδοχικές δυσμενέστερες για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά τροποποιήσεις,  υπήρξε αποφασιστικό ανάχωμα για την στήριξη της ρημαγμένης από την οικονομική κρίση μεσαίας τάξης και συνακόλουθα συνέβαλε στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2018, λήγει η ισχύς της προστασίας της κύριας κατοικίας και συνεπώς μπαίνει τέλος στον ν.3868/2010 αφήνοντας χιλιάδες άνεργους ή μικρού εισοδήματος πολίτες και οικογένειες απροστάτευτους. Την ίδια στιγμή η κρίση συνεχίζεται χωρίς εμφανή για τα νοικοκυριά  σημάδια ανάκαμψης αφού τόσο η ανεργία όσο και η λιτότητα προβλέπεται να συνεχιστούν . Συνεπώς η λήξη  της προστασίας της κύρια κατοικίας θα αφήσει πολλές  φτωχές οικογένειες χωρίς στέγη ενώ θα επιτείνει την κοινωνική ανασφάλεια και θα διαρρήξει την κοινωνική συνοχή.
Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Ν.3852/2010 ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ. Η  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  ΘΑ ΕΠΑΥΞΗΣΕΙ ΤΗΝ ΦΤΩΧΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ.
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Στερεάς Ελλάδας, όλα αυτά τα «πέτρινα» χρόνια της φτωχοποίησης της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα στην Εύβοια και την Στερεά Ελλάδα, έχει συμβάλλει  αποφασιστικά  στην στήριξη και την νομική αρωγή των υπερχρεωμένων καταναλωτών της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής της Στερεάς Ελλάδας,  κατορθώνοντας  να διασωθεί  η στέγη τους,  να ρυθμιστούν οι οφειλές τους  και να είναι εφικτή η  προοπτική τους να ξεφύγουν από την υπερχρέωση και να ανακτήσουν την αξιοπρέπεια και την κοινωνική και οικονομική τους επιβίωση.
Εξάλλου η θέσπιση του ν. 3869/2010, γνωστού ως Νόμου Κατσέλη, αποτέλεσε τα προηγούμενα έτη την αναγκαία θεσμική παρέμβαση για την προστασία του έλληνα καταναλωτή,  καθώς  η υπερχρέωση του είναι κυρίως αποτέλεσμα μίας επιθετικής και χωρίς προηγούμενο πολιτικής πιστωτικής επέκτασης την δεκαετία του 2000 που ακολούθησαν οι τράπεζες και ενθάρρυνε και το ίδιο κράτος, παραμελώντας τους κανόνες του υπεύθυνου δανεισμού. Τα νοικοκυριά  απλά συμμετείχαν στην πιστωτική επέκταση, ρευστοποιώντας τα – δικαιολογημένα προσδοκώμενα με τα δεδομένα της εποχής – μελλοντικά εισοδήματα, προκειμένου να αποκτήσουν τη δική τους κατοικία.
Βεβαίως τα εισοδήματα αυτά δεν υπήρξαν στη δεκαετία που διανύουμε και πιθανότατα δεν θα υπάρξουν στον χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής των δανείων αυτών, ωστόσο με την ενθάρρυνση τραπεζικών και κρατικών υποσχέσεων τα νοικοκυριά επένδυσαν τα δάνειά τους σε υπερτιμημένες αξίες, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί σήμερα ένα  αγεφύρωτο χάσμα ανάμεσα στην εποχή της αμέριμνης πιστωτικής επέκτασης και στη νέα πραγματικότητα που βιώνουν οι καταναλωτές που καλούνται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, χωρίς να έχουν ουσιαστική ευθύνη για τα σημερινά τους αυτά αδιέξοδα.
Η ΈΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ να προβεί άμεσα στην παράταση της ισχύος του νόμου 3869/2010 έως την οριστική λήξη της οικονομικής κρίσης και την ανάκαμψη της οικονομίας, έως την αύξηση του μεσαίου οικογενειακού εισοδήματος  και να θεσπίσει  περαιτέρω προστατευτικό πλαίσιο για την πρώτη κατοικία εμπεδώνοντας σε όλους την αξία του δικαιώματος στην στέγη ως ελάχιστο δικαίωμα κοινωνικής προστασίας όπως ορίζει το Σύνταγμα και η Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Αν δεν ληφθούν άμεσα και ουσιαστικά μέτρα για τη ρύθμιση των οφειλών με βάση τις πραγματικές δυνατότητες των πολιτών και τη στήριξη των αδύναμων καταναλωτών, οι πλειστηριασμοί θα προσλάβουν τα αμέσως επόμενα έτη εκρηκτικές για την κοινωνία διαστάσεις. ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ. Η λύση δεν είναι η ηλεκτρονική διεξαγωγή των πλειστηριασμών, με αδιαφάνεια, μακριά και κρυφά από την κοινωνία. Δίκαιη αντιμετώπιση μπορεί να είναι μόνο εκείνη που λαμβάνει υπόψη τα ως άνω πραγματικά αίτια που οδήγησαν στο πρόβλημα, που προωθεί μια πολιτική προστασίας του πολίτη-καταναλωτή, προστασίας του δικαιώματος του να διατηρήσει την κατοικία του και όχι μια πολιτική των πλειστηριασμών και των εκποιήσεων της «ελληνικής» στέγης.

Δυνάμει των ανωτέρω, ΚΑΛΟΥΜΕΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ  ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΝΑ ΕΚΔΩΣΟΥΝ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ  με τα οποία να ΕΝΩΝΟΥΝ  ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΟΥΣ μαζί μας και με εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ:   ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, πρωτίστως επεκτείνοντας  πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2018 την ισχύ του ν. 3869/2010 αλλά και θεσπίζοντας άμεσα μέτρα ανακούφισης των καταναλωτών-δανειοληπτών από αυτή την απειλή εκποίησης της κύριας κατοικίας του  για όσο απαιτείται από τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΚΑ ΣΤΕ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου