Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018

Η λειτουργία των βιομηχανιών στην περιοχή του Αλιβερίου και ειδικά η καύση του RDF!!

Την εισήγησή του προς τον Περιφερειάρχη κ. Μπακογιάννη για την υλοποίηση της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, εν όψει της προγραμματισμένης επόμενης συνεδρίασης του οργάνου στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου, όσον αφορά τη συγκρότηση της Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία των βιομηχανιών στην περιοχή του Αλιβερίου και ειδικά για την καύση του RDF, παρέδωσε ο επικεφαλής της Στερεάς σε Νέα Τροχιά Νίκος Στουπής:

Η τεκμηρίωση της ανάγκης ύπαρξης Επιτροπής στηρίζεται στην καταγεγραμμένη περιβαλλοντική επιβάρυνση της Περιοχής, στην δημιουργία άτυπα και χωρίς υποδομές και προδιαγραφές  σε πρωθύστερο χρόνο Βιομηχανικής Περιοχής επικίνδυνα πλησίον σε πυκνοκατοικημένη Περιοχή και στην απουσία Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιοχή.
 Η Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου προτείνεται να τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, να είναι ανοικτή στη συμμετοχή οιουδήποτε ενεργού  τοπικού κοινωνικού φορέα με νόμιμη καταστατική λειτουργία το αιτηθεί, να απαρτίζεται από τοπικούς κοινωνικούς εταίρους που θα εκλέγουν Συντονιστικό όργανο, για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία των Βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του Αλιβερίου και ιδιαίτερα για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων (RDF) στο εργοστάσιο της LAFARGE. Θα φιλοξενείται σε στελεχωμένη και εξοπλισμένη δομή του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.
 Στη δημιουργούμενη δομή θα κρατούνται αντίγραφα των αρχείων όλων των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων των τοπικών Βιομηχανιών, θα  δημιουργηθεί και θα λειτουργεί ηλεκτρονική βάση καταγραφής των περιβαλλοντικών μετρήσεων και εκθέσεων από τις αρμόδιες αρχές. Εδώ θα τοποθετηθούν  τα τερματικά των όποιων on-line μετρήσεων παρακολούθησης της ρύπανσης λειτουργούν και θα αναρτούνται τα αποτελέσματα των όποιων Ελέγχων πραγματοποιούνται από διάφορους φορείς. Θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση ενημέρωσης σε όλους τους Πολίτες για όλα τα περιβαλλοντικά στοιχεία των Βιομηχανιών.
 Ως ενδεικτικά πεδία δράσης, στην εισήγηση σημειώνονται:
  • Η συνυπογραφή του Παρατηρητηρίου με μια – μία Βιομηχανία Συμφώνου / Μνημονίου Περιβαλλοντικών Υποχρεώσεων Καλών Πρακτικών στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής τους ευθύνης (πέρα των ελαχίστων νομικών απαιτήσεων των Π.Ο.), αποδοχή διαδικασιών αιφνίδιας εισόδου μελών του Παρατηρητηρίου στις εγκαταστάσεις, προαιρετικών ελέγχων κατόπιν υποδείξεων μελών του Παρατηρητηρίου από αρμόδια ελεγκτικά όργανα κλπ.
  • Η πλήρης δημόσια και διάφανη ενημέρωση  των πολιτών της Περιοχής  Αλιβερίου για κάθε θέμα που αφορά την ορθή και ασφαλή περιβαλλοντική λειτουργία των βιομηχανικών δραστηριοτήτων.
  • Η εκπόνηση προγραμμάτων μελέτης – μετρήσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και δυσοσμίας στη περιοχή.
  • Η Προώθηση διαδικασιών και χρηματοδότησης εκπόνησης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αντίστοιχης Υγιεινολογικής για την Περιοχή,
  • Η Κατάθεση προτάσεων προς την Περιφέρεια και το ΥΠΕΝ για άλλες έρευνες ή ελέγχους και αξιοποίηση της καινοτομίας κλπ .
 Για την πιο αποτελεσματική λειτουργία της σε επόμενο χρόνο  προτείνεται να εκπονηθεί και να εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής.
 Σε δήλωσή του ο κ. Στουπής ανάμεσα στα άλλα τονίζει:  ….«Η υλοποίηση μιας τέτοιας απόφασης έρχεται σε συνέχεια να συμπληρώσει το Παρατηρητήριο που ήδη έχει δημιουργήσει και χρηματοδοτεί για τρία χρόνια η Περιφέρεια για την διενέργεια ανεξάρτητων από την εταιρεία του τσιμεντάδικου μετρήσεων ειδικά όσον αφορά την καύση RDF. Ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των αγωνιζόμενων εδώ και δεκαετίες ανθρώπων της Περιοχής που μέσα από μεγάλους και έντονους αγώνες διεκδικούν το δικαίωμα στην υγεία τους και να διαβιούν σε ένα καθαρό περιβάλλον. Αν υιοθετηθούν αυτά που σήμερα προτείνουμε , το περιβαλλοντικό κίνημα της Περιοχής θα έχει ακόμα ένα σοβαρό θεσμικό όπλο στα χέρια του για να προωθεί τα δικαιώματά του….»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου