Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019

Την Τρίτη το πρώτο τέστ αντοχής για τον Τσαπουρνιώτη!!

Το πρώτο τεστ για την νέα δημοτική αρχή Μαντουδίου-Λίμνης και Αγ. Αννας και για την συμπεριφορά της Αντιπολίτευσης θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη.

Και μπορεί τα θέματα να είναι γραφειοκρατικού χαρακτήρα, όμως μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται στο 22ο θέμα "η παραίτηση του Προέδρου της ΔΕΥΑΜΛΑ" που είναι μέλος της παράταξης Τριάντη και που πολλά έχουν ακουστεί για τα "εργα και ημέρες" κατά την διάρκεια της θητείας του και που η νέα Δημοτική Αρχή καλείται να ελέγξει!

Το πρόγραμμα του πρώτου Δημοτικού συμβουλίου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στην δημοτική κοινότητα Λίμνης, την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου ώρα 19.00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 Ν.3852/2010,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018,για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

1.Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του λογαριασμού του έργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ και κα ΚΑΨΑΛΛΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού)
2.Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Δήμαρχος και κα ΚΑΨΑΛΛΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού)
3.Έγκριση εγχειριδίου διοικητικής ικανότητας της πράξης ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ του Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγ. Άννας(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας )
4.Μηχανισμός πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ του Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγ. Άννας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ και κα ΚΑΨΑΛΛΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ,Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού) )
5.Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών λόγω κατεπείγοντος (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλ. και Πολιτικής Προστασίας )
6.Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στην πρόσκληση VIII, του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» (ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ,Αντιδήμαρχος και κ. ΜΠΕΝΕΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας)
7.Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στην πρόσκληση IΧ, του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α. σε σχολικές μονάδες». (ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ,Αντιδήμαρχος και κ. ΜΠΕΝΕΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας)
8.Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στην πρόσκληση IV, του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Κατασκευή ,επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» (ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,Αντιδήμαρχος και κ. ΜΠΕΝΕΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας)
9.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΜΠΕΝΕΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας)
10.Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού και παραλίας ως πολυσυχνάστων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,Πρόεδρος Δ.Σ)
11.Σχέδιο ενεργειών αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,Πρόεδρος Δ.Σ)
12.Ορισμός μελών επιτροπής η οποία εξετάζει τα είδη και τον αριθμό εκμισθουμένων θαλασσίων μέσων αναψυχής, την οριοθέτηση διαύλου για μηχανοκίνητα εκμισθούμενα θαλάσσια μέσα αναψυχής καικαι άλλα συναφή θέματα(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Πρόεδρος Δ.Σ)
13.Ορισμός εκπρόσωπου του Δήμου με την ιδιότητα του παρατηρητή στις συνεδριάσεις των επιτροπών του άρθρου 41 Ν.1249/1982 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,Πρόεδρος Δ.Σ)
14.Συγκρότηση επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου για το έτος 2014(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Πρόεδρος Δ.Σ)
15.Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78 Ν.3852/2010) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ.ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,Πρόεδρος Δ.Σ)
16.Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων Π.Ε Εύβοιας για το έτος 2014(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ.ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,Πρόεδρος Δ.Σ)
17.Συγκρότηση οργάνου επιβολής διοικητικών ποινών για παραβάσεις λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ.ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,Πρόεδρος Δ.Σ)
18.Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 13 παρ.3 Ν. 3013/2002) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ.ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Πρόεδρος Δ.Σ)
19.Συγκρότηση σχολικών Επιτροπών α)Πρωτοβάθμιας και β) Δευτερο-βάθμιας Εκπαίδευσης(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ.ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Πρόεδρος Δ.Σ)
20.Εισήγηση Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής, εκποίησης και απόσυρσης οχημάτων και άλλων κινητών πραγμάτων του Δήμου» άρθρου 199 παρ.6 Ν.3463/06 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ.ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,Πρόεδρος Δ.Σ)
21.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης προγράμματος αδέσποτων ζώων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αντιδήμαρχος)
22.Αίτηση παραίτησης Προέδρου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας ΔΕΥΑΜΛΑΑ (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,Πρόεδρος Δ.Σ)
23.Τροποποίηση –συμπλήρωση της 155/2018 απόφασης δημοτικού συμβουλίου που αφορά την αποζημίωση δημοτικών συμβούλων για την συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,Πρόεδρος Δ.Σ)
24.Καθορισμός δικαιούχων αποζημίωσης δημοτικών υπαλλήλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Πρόεδρος Δ.Σ)
25.Παραχωρήσεις κοινοχρήστων χώρων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αντιδήμαρχος)

Ο Πρόεδρος

Δημοτικού Συμβουλίου
Κουτσουράς Σταύρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου