Κυριακή 7 Ιουλίου 2019

Ενσωμάτωση σταυρών 34,50 (158 / 458 ΕΤ)


34,50 

Ποσοστό
Ψήφοι
36,34 
39.239
5.425
4.339
4.000
2.683
2.362
3 ακόμα υποψήφιοι …
35,01 
37.806
4.052
3.367
2.847
2.197
4 ακόμα υποψήφιοι …
8,65 
9.343
9.343
1.600
6 ακόμα υποψήφιοι …
5,01 
5.411
935

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου