Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019

Ενσωμάτωση σταυρών 98,69 (452 / 458 ΕΤ)
Ενσωμάτωση σταυρών
98,69 

Ποσοστό
Ψήφοι
36,61 
44.753
15.788
12.208
10.888
8.011
6.826
3 ακόμα υποψήφιοι …
34,91 
42.672
11.405
8.647
7.591
5.882
4 ακόμα υποψήφιοι …
8,53 
10.431
10.431
4.442
6 ακόμα υποψήφιοι …
4,99 
6.094
2.675
1.019
941
5 ακόμα υποψήφιοι …
4,14 
5.066
1.529
1.052
4 ακόμα υποψήφιοι …
3,12 
3.817
774
643
4 ακόμα υποψήφιοι …
2,64 
3.230
523
477
6 ακόμα υποψήφιοι …
1,96 
2.394
1.040
763
1,10 
1.346
246
165
6 ακόμα υποψήφιοι …
0,62 
758
144
117
4 ακόμα υποψήφιοι …
0,48 
588
117
79
4 ακόμα υποψήφιοι …
0,35 
429
107
73
70
0,23 
281
61
60
46
0,11 
137
65
28
3 ακόμα υποψήφιοι …
0,07 
85
17
0,06 
69
20
0,05 
58
17
0,02 
30
9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου