Τρίτη 9 Ιουλίου 2019

Ενσωμάτωση σταυρών 100,00 (458 / 458 ΕΤ)
Ενσωμάτωση σταυρών
100,00 

Ποσοστό
Ψήφοι
36,61 
44.753
15.956
12.324
11.003
8.085
6.881
3 ακόμα υποψήφιοι …
34,91 
42.672
11.570
8.769
7.691
5.944
4 ακόμα υποψήφιοι …
8,53 
10.431
10.431
4.489
6 ακόμα υποψήφιοι …
4,99 
6.094
2.728
1.054
951
5 ακόμα υποψήφιοι …
4,14 
5.066
1.539
1.061
4 ακόμα υποψήφιοι …
3,12 
3.817
783
650
4 ακόμα υποψήφιοι …
2,64 
3.230
523
479
6 ακόμα υποψήφιοι …
1,96 
2.394
1.042
765
1,10 
1.346
248
166
6 ακόμα υποψήφιοι …
0,62 
758
144
117
4 ακόμα υποψήφιοι …
0,48 
588
117
80
4 ακόμα υποψήφιοι …
0,35 
429
107
73
70
0,23 
281
61
60
46
0,11 
137
69
29
3 ακόμα υποψήφιοι …
0,07 
85
17
0,06 
69
20
0,05 
58
17
0,02 
30
9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου