Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019

Ενσωμάτωση σταυρών ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ στο 69,65% (319 / 458 ΕΤ)Ενσωμάτωση σταυρών
69,65 
Ποσοστό
Ψήφοι
36,61 
44.753
11.195
9.451
8.358
6.033
5.331
3 ακόμα υποψήφιοι …
34,91 
42.672
8.283
6.742
6.074
4.698
4 ακόμα υποψήφιοι …
8,53 
10.431
10.431
3.047
6 ακόμα υποψήφιοι …
4,99 
6.094
1.789
785
632
5 ακόμα υποψήφιοι …
4,14 
5.066
1.140
832
4 ακόμα υποψήφιοι …
3,12 
3.817
615
538
4 ακόμα υποψήφιοι …
2,64 
3.230
500
454
6 ακόμα υποψήφιοι …
1,96 
2.394
1.001
727
1,10 
1.346
235
156
6 ακόμα υποψήφιοι …
0,62 
758
142
116
4 ακόμα υποψήφιοι …
0,48 
588
115
76
4 ακόμα υποψήφιοι …
0,35 
429
102
69
69
0,23 
281
59
59
45
0,11 
137
63
26
3 ακόμα υποψήφιοι …
0,07 
85
16
0,06 
69
20
0,05 
58
17
0,02 
30
9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου