Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019

Ενσωμάτωση σταυρών 70,74 (324 / 458 ΕΤ)

Ενσωμάτωση σταυρών 70,74 
Ποσοστό
Ψήφοι
36,61 
44.753
11.372
9.638
8.484
6.151
5.419
3 ακόμα υποψήφιοι …
34,91 
42.672
8.418
6.839
6.206
4.782
4 ακόμα υποψήφιοι …
8,53 
10.431
10.431
3.109
6 ακόμα υποψήφιοι …
4,99 
6.094
1.849
790
642
5 ακόμα υποψήφιοι …
4,14 
5.066
1.167
854
4 ακόμα υποψήφιοι …
3,12 
3.817
634
543
4 ακόμα υποψήφιοι …
2,64 
3.230
508
461
6 ακόμα υποψήφιοι …
1,96 
2.394
1.027
743
1,10 
1.346
242
162
6 ακόμα υποψήφιοι …
0,62 
758
143
117
4 ακόμα υποψήφιοι …
0,48 
588
117
78
4 ακόμα υποψήφιοι …
0,35 
429
104
71
70
0,23 
281
59
59
45
0,11 
137
65
28
3 ακόμα υποψήφιοι …
0,07 
85
16
0,06 
69
20
0,05 
58
17
0,02 
30
9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου