Σάββατο 23 Μαρτίου 2019

ΑΜΑΡΤΩΛΗ η περίπτωση και του ΒΙΟΚΑ Λίμνης, που δέχεται τα βοθρολύματα της Αιδηψού!!

Η μεταφορά των βοθρολυμάτων της Αιδηψού στον ΒΙΟΚΑ της Λίμνης δημιουγρεί ερωτηματικά για την σωστή λειτουργία και το περιθώριο επεξεργασίας.
Ανατρέχοντας στο σύντομο παρελθόν και μετά από ελέγχους που εχουν γίνει τόσο στον ΒΙΟΚΑ Μαντουδίου αλλά και της Λίμνης από τους ελεκτικούς μηχανισμούς, τα αποτελέσματα ειναι απογοητευτικά!!
Ειδικά για τον Βιολογικό της Λίμνης, με πόρισμα της επιτροπής ελέγχου αναφέρεται ότι... "Μερικός έλεγχος (όχι πλήρης) από αυτοψία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΑΠΕΝ συμπεραίνει ότι γίνεται πλημμελής επεξεργασία των λυμάτων στην μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού της Λίμνης με κίνδυνο υποβάθμισης του περιβάλλοντος από τη διάθεση τους στη θάλασσα."Τα αποτελέσματα χημικών αναλύσεων των επεξεργασμένων λυμάτων από ιδιωτικό εργαστήριο για κάθε μήνα από Οκτώβριο 2013 μέχρι Ιούλιο 2014
-το βιολογικώς απαιτούμενο οξυγόνο ΒΟD υπερβαίνει το επιτρεπόμενα όριο των 25 mg/l,
-το χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο COD κυμαίνεται εντός των επιτρεπόμενων ορίων
-το ολικό άζωτο Ν υπερβαίνει σε όλες τις μετρήσεις το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο


Την ημέρα της αυτοψίας, διενεργήθηκε δειγματοληψία από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος. Από τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων των δειγμάτων που ελήφθησαν από την έξοδο της μονάδας επεξεργασίας μετά τη χλωρίωση εξάγεται το συμπέρασμα ότι γίνεται πλημμελής επεξεργασία των λυμάτων στην ελεγχόμενη μονάδα.
Στις μετρήσεις του εργαστηρίου της ΕΥΔΑΠ οι συγκεντρώσεις του ολικού φωσφόρου υπερβαίνουν τα ανώτερα επιτρεπόμενα όρια διάθεσης ενώ το υπολειμματικό χλώριο προσδιορίστηκε σε συγκέντρωση εκτός των επιτρεπόμενων ορίων . Οι μετρηθείσες συγκεντρώσεις ολικού φωσφόρου συνεπάγονται κίνδυνο υποβάθμισης του περιβάλλοντος από τη διάθεση των πλημμελώς επεξεργασμένων λυμάτων στη θάλασσα.Ο φωσφόρος διεγείρει την ανάπτυξη των φυκιών και άλλων φυτών («ευτροφισμός ») , καταστρέφοντας το φυσικό περιβάλλον. Το υπολειμματικό χλώριο είναι τοξικό για τα υδρόβια είδη, και τα επεξεργασμένα λύματα πρέπει επίσης να είναι χημικώς αποχλωριωμένα. Όπως και στην περίπτωση του ΒΙΟΚΑ Μαντουδιου δεν έγιναν μικροβιολογικές αναλύσεις.

Άλλες παραβάσεις που διαπιστώθηκαν:
•Δεν λειτουργεί συστηματικά ο λιπο-αμμοσυλλέκτης.
•Η ξηραμένη λάσπη παραμένει σε κλίνες και δεν διατίθεται σε αδειοδοτημένο χώρο υγειονομικής ταφής
-εκτός λειτουργίας ο μετρητής παροχής
•Δεν έχει οριστεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας της μονάδας,

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος ζήτησαν να αποσταλεί η άδεια επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και βοθρολυμάτων για την εγκατάσταση και η απόφαση χορήγησης άδειας λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας. Σε απολογία κλήθηκα οι υπεύθυνοί για το ΒΙΟΚΑ Λίμνης (ΔΕΥΑ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου