Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018

Copy-paste από τον ΟΛΝΕ της απόφασης της Περιφέρειας!!!

Τι και αν το Περιφερειακό Συμβούλιο και ο Φάνης Σπανός είχαν ανακοινώσει την απόφαση για χρηματοδότηση της κατασκευής των υδατοδρομίων στην Εύβοια εδώ και δύο μήνες, ο ΟΛΝΕ με ανακοίνωση προσπαθεί να .."οικειοποιηθεί" την απόφαση αυτή!
Στο επίσημο site του ΟΛΝΕ αναφέρεται:

"Εγκρίθηκε η ένταξη κεφαλαίων για το έργο κατασκευής και προμήθειας εξοπλισμού υδατοδρομίων
Η Διοίκηση του ΟΛΝΕ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε η ένταξη κεφαλαίων ύψους ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (1.592.500,00€) στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018 στη ΣΑΕΠ 066 για το έργο κατασκευής και προμήθειας εξοπλισμού υδατοδρομίων για την Εύβοια.
Η έγκριση του κονδυλίου αυτού από το Υπουργείο Οικονομίας και ανάπτυξης επί συνόλου δεκατριών εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δύο ευρώ (13.228.802,05€), θα δώσει την αναγκαία χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου. Η Διοίκηση του ΟΛΝΕ από την πλευρά της, έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες και θα συνεχίσει με αμείωτο ζήλο ώστε οι πολίτες της Εύβοιας να δουν το συντομότερο δυνατόν την υλοποίηση αυτής της προσπάθειας κορυφαίας σημασίας για την ανάπτυξη της περιοχής."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου