Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018

Απερρίφθη αγωγή χωματουργού που ζητούσε 216 χιλιάδες ευρώ από το δήμο Κύμης Αλιβερίου προσκομίζοντας βεβαιώσεις του Δημήτρη Θωμά ότι έγιναν 14 έργα

Έχασε την αγωγή με την οποία διεκδικούσε 216 περίπου χιλιάδες ευρώ (από το δήμο Κύμης Αλιβερίου) η εταιρία του Δημητρίου Κόκκου ισχυριζόμενη ότι έχει εκτελέσει 14 έργα στο δήμο Κύμης με προφορική εντολή του τότε δημάρχου Δημητρίου θωμά.
Το μονομελές εφετείο της Εύβοιας (πριν δέκα μέρες εκδόθηκε η απόφαση) δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της εταιρείας Δημήτριος Κόκκος και Σία Ο.Ε ότι είχε γίνει μια σειρά έργων με αρκετά μηχανήματα και εργάτες την περίοδο 2008-2009 ενώ δυο από αυτά τα έργα για τα οποία ζητούσε χρήματα και είχε πάρει βεβαίωση ότι εκτελέστηκαν από τον κ Θωμά ήταν αρμοδιότητας της Δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και όχι του δήμου και ένα άλλο  ήταν στην αρμοδιότητα της Νομαρχίας Εύβοιας.
H εταιρία του κυρίου Κόκκου έκανε αγωγή για να πάρει τα 215.788 ευρώ στις 27 Δεκεμβρίου του 2013 λίγο πριν αποχωρήσει από το δήμο Κύμης Αλιβερίου ο Δημήτρης Θωμάς και αναλάβει η νέα δημοτική αρχή…
Χωρίς να υπάρχει ενημέρωση στη νέα δημοτική αρχή έγινε  το δικαστήριο στις 17 Δεκεμβρίου του 2015 και έκανε δεκτή την αγωγή ερήμην του δήμου Κύμης Αλιβερίου…
Εν συνεχεία η δημοτική αρχή προσέβαλε την πρωτόδικη απόφαση ζητώντας να μη γίνει δεκτή η αγωγή Κόκκου διότι δεν προέκυπτε από κανένα στοιχείο ή έγγραφο ότι τα έργα αυτά έχουν εκτελεστεί και πρέπει να πληρωθούν..

Η υπόθεση –ύστερα από μια αναβολή την 1 Φεβρουαρίου του 2017 -εκδικάστηκε στις 18 Απριλίου του 2018 και πρόσφατα εκδόθηκε η απόφαση.
Η εταιρία Κόκκος ισχυρίσθηκε ότι με προφορικές αναθέσεις από τον τότε δήμαρχο Δημήτρη Θωμά εκτέλεσε και παρέδωσε 14 έργα και ότι παρά τη συμφωνία για τη χρήση πολλών μηχανημάτων, εργατών και ωρών απασχόλησης, ο δήμος Κύμης Αλιβερίου που διαδέχθηκε το δήμο Κύμης αρνήθηκε να καταβάλει την αμοιβή του που ήταν 215.788 χιλιάδες ευρώ
Στο μεταξύ ο δήμαρχος που διαδέχθηκε τον εαυτό του στο νεοσύστατο δήμο Κύμης Αλιβερίου ήταν ο ίδιος ο κύριος Θωμάς ο οποίος επί τέσσερα χρόνια δεν πλήρωσε στον κ. Κόκκο τα  χρήματα των 14 έργων που ο ίδιος ισχυρίζεται ότι έκανε και  του είχαν  ανατεθεί προφορικά…
 Πέρασαν τέσσερα χρόνια και η εταιρεία του κυρίου Κόκκου κατέθεσε αγωγή δια του δικηγόρου της κ. Ιωάννη Ποθητάκη, γιού του πρώην προέδρου δημοτικού συμβουλίου και πολιτικού συνεργάτη του κυρίου Θωμά  λίγο πριν ολοκληρωθεί η θητεία του στο δήμο Κύμης Αλιβερίου… Το αποτέλεσμα ήταν να κληθεί η δημοτική αρχή του Θανάση Μπουραντά να καταβάλει στην εταιρεία του Δημητρίου Κόκκου 216 χιλιάδες ευρώ…
Τα έργα που ισχυριζόταν ότι έκανε ο κ Κόκκος ήταν
-Καθαρισμός ακτών στη θέση Σουτσίνι, -Πλατάνα και -Στόμιο Οξυλίθου
-Προστασίας της οδού Στόμιο-Οξυλίθου
-προστασία ασφάλτου από Στόμιο μέχρι Πλατάνα
-διαπλάτυνση του δρόμου στη Γέφυρα Σκοτεινής μέχρι Πλατάνα
-εκσκαφή τεχνικών έργων και κατασκευή πρανών από Πλατάνα μέχρι Μεντούλι
-διαπλάτυνση δρόμου στη θέση Φαλάριο στην Κύμη και απομάκρυνση μπαζών
-έργο αποκατάστασης στροφής Πατεράκη στο δρόμο προς Κύμη
-Καθαρισμός ακτών από Σουτσίνι-Πλατάνα και Στόμιο Οξυλίθου
-διαπλάτυνση δρόμου Άγιος Γεώργιος –Μουρτερή μήκους τριών χιλιομέτρων
-έργο επίστρωσης του δρόμου από Μουρτερή έως Στόμιο
-έργο αποκατάστασης παραλιακού δρόμου εντός οικισμού Πλατανιάς
-επισκευή στο δίκτυο ύδρευσης του δήμου Κύμης σε όλη την έκταση του

Πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη εταιρία με ομορρύθμους εταίρους τον Δημήτρη Κόκκο του Γεωργίου και τον Ευάγγελο Κόκκο του Νικολάου έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, εργολαβικών εργασιών, εμπορία οικοδομικών υλικών ιδιωτικών και δημοσίων έργων.
Ισχυρίστηκε ότι κατά το διάστημα 15.5.2008 έως το Σεπτέμβριο του 2009 εκτέλεσε τα παραπάνω έργα κατόπιν προφορικών εντολών του κυρίου Θωμά ωστόσο από τα προσκομισθέντα αποδεικτικά έγγραφα στο δικαστήριο δεν αποδείχθηκε η έκταση και το μέγεθος των εργασιών που ζητούσε η εταιρία ούτε ότι χρησιμοποίησε τα μηχανήματα που επικαλέσθηκε.

Μάλιστα η τοπογράφος μηχανικός -έκθεση της οποίας παρουσίασε ο κ Κόκκος- ανέφερε ότι έγιναν έργα αλλά ως μηχανικός δεν τα είχε επιμετρήσει ώστε να προκύπτει η έκταση και η αξία τους..
Η εταιρία ισχυρίσθηκε ότι χρησιμοποίησε μια σειρά από μηχανήματα, όπως τετραξονικά φορτηγά, μπουλντόζα D7, περιστροφική τσάπα, τσάπες JCB και τσάπες GCB (σωρεία μηχανημάτων) για  πολλές ημέρες και μήνες όμως στην κατοχή της έχει επισήμως μόνο ένα φορτωτή και ένα φορτηγό ενώ τα υπόλοιπα μηχανήματα ανήκουν σε πρόσωπα της ευρύτερης οικογένειας των ομόρρυθμων μελών που  έχουν δικές τους ατομικές επιχειρήσεις
Ο ισχυρισμός της εταιρίας ότι τους τα είχαν παραχωρήσει  δεν προέκυψε από κανένα σχετικό έγγραφο, ενώ για τη χρήση τους επί 8ωρο σε καθημερινή βάση φέρεται να εκτελούνταν παράλληλα κάποια έργα…
Επίσης δεν προέκυψε στο δικαστήριο ότι κατεβλήθησαν οποιεσδήποτε αμοιβές για εργατικό προσωπικό…
Η εταιρία προσκόμισε στο δικαστήριο 14 καταστάσεις με ενσωματωμένους πίνακες όπου αναφέρονταν οι ώρες του κάθε μηχανήματος σε κάθε έργο και από κάτω υπήρχε  η υπογραφή του Δημήτρη Θωμά με τη σφραγίδα του δήμου Κύμης, με τη χειρόγραφη υποσημείωση «Βεβαιώνεται ότι εκτελέστηκε το παραπάνω έργο»
Οι βεβαιώσεις αυτές του κυρίου Θωμά δεν είχαν πουθενά αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε να προκύπτει ότι ήταν εξερχόμενα έγγραφα του δήμου Κύμης ενώ δεν προέκυψε με βάση ποια λογική ο κ Θωμάς παρείχε ο ίδιος βεβαίωση περί εκτέλεσης έργων τα οποία ο ίδιος είχε αναθέσει προφορικά κι ανέρχονταν στο ποσό των 215.788 χιλιάδων ευρώ.

Άλλωστε αρμόδιος σύμφωνα με το νόμο για τη βεβαίωση της εκτέλεσης και την παραλαβή ενός δημοτικού έργου είναι η τεχνική υπηρεσία του δήμου και όχι ο δήμαρχος.
Παράλληλα, έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Κύμης Αλιβερίου ανέφερε πως δεν υπάρχουν φάκελοι, ούτε έχουν συνταχθεί τεχνικές προδιαγραφές-μελέτες για τις συγκεκριμένες εργασίες που διεκδικούσε ο κ Κόκκος.

Αξιοσημείωτο ήταν και κάτι άλλο… Δυο από τα έργα που ζητούσε να πληρωθεί η εταιρία και τα είχε βεβαιώσει ο δήμαρχος Δημήτρης Θωμάς ήταν στην αρμοδιότητα της  επιχείρησης ύδρευσης και όχι του δήμου ενώ ένα άλλο ήταν της τότε νομαρχίας Εύβοιας, επομένως ο κ Θωμάς σύμφωνα με το δικαστήριο δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει (ούτε είχε αρμοδιότητα) αν χρησιμοποιήθηκαν μηχανήματα και για πόσο χρόνο για κάθε έργο…
Σημαντικά ήταν τα στοιχεία που προέκυψαν από τις ένορκες βεβαιώσεις του δημοτικού συμβούλου Κύμης Αλιβερίου Βαγγέλη Μπελιά και του Γεωλόγου Τάσου Βελισαρίου ενώ το δικαστήριο δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς των δύο ένορκων βεβαιώσεων που προσκομίστηκαν από συγγενικό πρόσωπο των μελών της εταιρίας και από αντιδήμαρχο του δήμου Κύμης επί εποχή Θωμά ότι έγιναν αυτά τα έργα την περίοδο 2008-2009 και η αξία τους ανέρχεται σε 215.788 χιλ ευρώ…
Το δικαστήριο έλαβε υπόψη του ότι εκείνη την περίοδο η εταιρία δεν είχε εκδώσει κανένα σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από το οποίο να προκύπτουν οι δαπάνες οι οποίες ισχυρίζονταν ότι έγιναν ούτε υπήρχε κάποιο έγγραφο ή τιμολόγιο για αμοιβές προσωπικού, εργατών , χειριστών ή χρήσης μηχανημάτων.

Η υπόθεση αυτή είναι πολύ σημαντική για το δήμο Κύμης Αλιβερίου και τα συμφέροντα των δημοτών και ήταν μια από τις πολλές πανομοιότυπες αγωγές εναντίον του δήμου (με κοινό ενάγοντα-μάρτυρα-δικηγόρο), για έργα που ανατέθηκαν προφορικά, δεν προκύπτουν ο ακριβής χρόνος εκτέλεσης, η έκταση των εργασιών το κόστος τους και δεν έγιναν με τρόπο που προβλέπει η νομοθεσία και το δημόσιο λογιστικό…
 Υπάρχουν αρκετές άλλες που δεν βρέθηκαν μάρτυρες να καταθέσουν και έχουν πληρωθεί από το δήμο εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για οικονομικές αξιώσεις προφορικών εντολών πριν από πέντε και πλέον χρόνια…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου