Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018

Εσπερίδα με θέμα το εταιρικό δίκαιο στο Επιμελητήριο Εύβοιας

Μια εξαιρετικά σημαντική εσπερίδα, για την έγκυρη ενημέρωση των μελών του και των επαγγελματιών του νομού, διοργανώνει το Επιμελητήριο Εύβοιας την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου και ώρες 17:00-21:00 στην αίθουσα διαλέξεων του κτιρίου του (Ελ. Βενιζέλου 12, στον 2ο όροφο). Το Θέμα εργασιών της επίκαιρης εσπερίδας είναι : «Οι Αλλαγές στο εταιρικό δίκαιο, το νομοθετικό καθεστώς του ελληνικού επιχειρείν και οι αλλαγές στις Α.Ε. και Ε.Π.Ε.».

Το πρόγραμμα των εργασιών έχει αναλυτικά : 

5.10 – 6.10 μ.μ.

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ : Μορφές Επιχειρήσεων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής της «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.» και επιστημονικός συνεργάτης του Τaxheaven

· Επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής επιχείρησης

· Τροποποιήσεις στη νομοθεσία των εταιριών περιορισμένης ευθύνης

· Αμοιβές μελών Δ.Σ. ΑΕ Φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση

· Αμοιβές Διαχειριστών Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε. φορολογική και Ασφαλιστική αντιμετώπιση

· Αμοιβές Διαχειριστών Ο.Ε.-Ε.Ε. φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση.

6.10 – 9.00 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ : Η νέα νομοθεσία για της ανώνυμες εταιρίες

6.10 – 7.10 μ.μ. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής της «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.» και επιστημονικός συνεργάτης του Τaxheaven

· Γενική παρουσίαση του Ν 4548/2018

· Κατηγοριοποίηση ΑΕ ανάλογα με το μέγεθος

· Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και υπογραφή αυτών

· Ελάχιστο κεφάλαιο, έλεγχος επάρκειας ιδίων κεφαλαίων

· Εύρος αξίας μετοχών

· Κανόνες διανομής κερδών και μείωσης κεφαλαίου

· Αποτίμηση εισφορών σε είδος

· Καταβολή και πιστοποίηση κεφαλαίου, μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων ενεργητικού

· Δημοσιότητα

Συζήτηση – Ερωτήσεις

7.10 – 7.20 μ.μ. διάλειμμα

7.20 – 9.00 μ.μ. ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Νένα Διονυσοπούλου, Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ειδικευθείσα στο Φορολογικό και Εταιρικό Δίκαιο, επιστημονικός συνεργάτης του Taxheaven

· Ονομαστικοποίηση μετοχών, μεταβίβαση μετοχών και μητρώο πραγματικών δικαιούχων

· Διοικητικό Συμβούλιο (προϋποθέσεις και τρόπος εκλογής, αναπληρωματικά μέλη, συνυπευθυνότητα, διάρκεια θητείας, πράξεις ανταγωνισμού και συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα, αμοιβές , Μονομελές ΔΣ)

· Γενική Συνέλευση (αρμοδιότητες, δικαίωμα ατομικής πληροφόρησης, δικαίωμα συμμετοχής, πρόσκληση, τρόπος και τόπος διενέργειας συνεδριάσεων, απαρτία και πλειοψηφία, πρακτικά συνεδριάσεων, δικαιώματα μειοψηφίας)

· Λύση και Εκκαθάριση

· Δωσιδικία, ακυρότητες, ειδικές προθεσμίες και διαχρονικό δίκαιο

· Ποινικές διατάξεις

Συζήτηση – Ερωτήσεις

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Βασίλης Βαρελάς, Υπεύθυνος Συντονισμού ΓΕΜΗ και Επιχειρήσεων Επιμελητηρίου Εύβοιας / Φοροτεχνικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου