Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018

Επιστολή Διαμαρτυρίας για το "MASTER PLAN" του λιμένα Χαλκίδας

Επιστολή Διαμαρτυρίας Σωματείου Εργατών Λιμένος Χαλκίδας  ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ¨ και εμπλεκομένων εργαζομένων ιδιωτών του Δημόσιου εμπορευματικού λιμένα Χαλκίδας.
"Σε συνέχεια της διαβούλευσης για το "MASTER PLAN" του λιμένα Χαλκίδας, που πραγματοποιήθηκε την 1/12/2018 και με δεδομένο το γεγονός, ότι σύσσωμοι οι φορείς της πόλης, εξέφρασαν τις δικαιολογημένες ενστάσεις τους, τόσο για την χωροθέτηση των βασικών προς κατασκευή έργων, όσο και για την σειρά προτεραιότητας που δόθηκε για την υλοποίησή τους, απαιτείται αλλά και έχετε υποχρέωση να λάβετε τις ρητά εκπεφρασμένες αντιρρήσεις σοβαρά υπόψη, εφόσον αφορούν το μέλλον της πόλης μας. Με δεδομένο τις ενστάσεις, αλλά και τις προτάσεις που θα σας θέσουν οι φορείς και αφού ενημερωθούμε άπαντες πλήρως και όχι αποσπασματικά τόσο για τα οικονομοτεχνικά, υφιστάμενα και μελλοντικά, δεδομένα, αλλά και για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία αφενός δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, αφετέρου δε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας πρέπει να τεθεί από μόνη της σε διαβούλευση, οφείλετε να επανέλθετε με προτάσεις τόσο για την σειρά προτεραιότητας υλοποίησης των έργων, όσο και την χωροθέτηση εκάστου εξ αυτών, που θα βρίσκει σύμφωνους, αν όχι όλους, τουλάχιστον την πλειοψηφία των φορέων και κατά συνέπεια των πολιτών, που αυτοί εκπροσωπούν.

Το Σωματείο Εργατών Λιμένος Χαλκίδας "Ο Άγιος Δημήτριος", σε συνεργασία με τους ναυτιλιακούς πράκτορες, τις εταιρείες μεταφοράς προϊόντων και τους ιδιοκτήτες μέσων εκφόρτωσης, που συνολικά αριθμούμε ως άμεσα εργαζόμενοι και εμπλεκόμενεοι αντίστοιχα στον Εμπορικό Λιμένα Χαλκίδας, 400 άτομα, αφού μελετήσαμε τα στοιχεία, που μας εκτέθηκαν αναφορικά με το «MASTER PLAN», σας θέτουμε τους προβληματισμούς μας και τις διαπιστώσεις μας, που πρέπει να λάβετε οπωσδήποτε υπόψη σας, ως άμεσα εμπλεκόμενοι στη λειτουργία του Δημόσιου Εμπορικού Λιμένα Χαλκίδας.

Με δεδομένο ότι ο υφιστάμενος Δημόσιος Εμπορικός Λιμένας Χαλκίδας, έχει μήκος 500 μέτρα περίπου, η μεταφορά του σε χώρο μήκους 250 μ. (βόρεια του εργοστασίου Τσιμέντων) μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, για τους ακόλουθους λόγους, ήτοι:
Δεν είναι δυνατόν ένας Δημόσιος Εμπορικός Λιμένας σημερινού μήκους 500 μέτρων, που μέχρι σήμερα υφίστατο ως εθνικού χαρακτήρα, σήμερα να περιορίζεται σε μόλις 250 μέτρα, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζεται σε διεθνούς χαρακτήρα. Με αυτήν την πρόταση όχι μόνο υποβαθμίζετε τον ρόλο του Δημόσιου Εμπορικού Λιμένα μας, αλλά ακολουθείτε δική σας πολιτική, ανεξάρτητα της περιφερειακής και εθνικής αλλά και της ευρωπαϊκής τοιαύτης. Σήμερα στον υφιστάμενο Δημόσιο Εμπορικό Λιμένα μας, προσεγγίζουν ταυτόχρονα 4 ή 5 πλοία και ορισμένες φορές και 6 πλοία. Στα 250μ. που προτείνετε και φαίνεται και στο διάγραμμα MPB-ΛΑΔ-6, υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης μόλις 2 πλοίων. Αναρωτηθήκατε τι θα γίνεται με τα υπόλοιπα; Θα εξαναγκάζετε φoρτοπαραλήπτες και πλοιάρχους να αναμένουν την φορτοεκφόρτωση τους, ενώ γνωρίζετε ότι ο λιμένας που προτείνετε βρίσκεται
στην είσοδο του δίαυλου; Βάσει ποιων οικονομοτεχνικών στοιχείων προβήκατε σε μια τόσο αυθαίρετη πρωτοβουλία, μειώνοντας τη δυναμική του εμπορικού λιμένα; Σας ενημερώνουμε ότι ο Δημόσιος Εμπορικός Λιμένας μας έχει εμπορευματική κίνηση σε ετήσιους τόνους, τόσους ώστε να συγκαταλέγεται σε ένα από τα μεγαλύτερα και κυριότερα λιμάνια της Ελλάδας, εν μέσω μάλιστα και της αδιαμφισβήτητης οικονομικής κρίσης. Για το λόγο αυτό άλλωστε αναβαθμίστηκε πλέον σε Διεθνή Δημόσιο Εμπορικό Λιμένα.
Η αναβάθμιση αυτή, οφείλεται πρώτα από όλα στον αγώνα που κάνουμε, όλοι όσοι εργαζόμαστε στο Δημόσιο Εμπορικό Λιμένα, προσπαθώντας με τις οικονομικές μας διαπραγματεύσεις, όχι μόνο να διατηρήσουμε τις φορτοεκφορτώσεις των βιομηχανιών στο Λιμάνι μας, αλλά και να παραμείνουν οι Ελληνικές βιομηχανίες ανταγωνιστικές, έναντι των άλλων βιομηχανιών, που καραδοκούν σε γειτονικές χώρες όπως Τουρκία, Ιταλία, Βουλγαρία κλπ.
Αυτό δημιουργεί καλύτερες συνθήκες σε εθνικό επίπεδο και όχι μόνο σε τοπικό, γεγονός που πρέπει εσείς πάνω από όλα, ως διαχειριστές της χερσαίας ζώνης και εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου, όχι μόνο να διαφυλάξετε, αλλά και να προβείτε στις ανάλογες ενέργειες προς όφελος του Δημοσίου Συμφέροντος. Η ύπαρξη του Δημόσιου Εμπορικού Λιμένα Χαλκίδας εδώ και 100 πλέον χρόνια, είναι ένας από τους βασικούς λόγους λειτουργίας των βιομηχανιών στην ευρύτερη βιομηχανική ζώνη Οινοφύτων - Σχηματάρι - Ριτσώνα - Θήβα, στις οποίες μάλιστα εργάζεται ένα μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας.
Όπως θα έπρεπε, αλλά και οφείλετε να γνωρίζετε, τα εμπορικά πλοία δεν αποτελούν αποθήκες. Η φορτοεκφόρτωσή τους έχει συγκεκριμένο χρόνο, εντός του οποίου πρέπει να ολοκληρωθεί, διότι αν παρέλθει και καθυστερήσει η φόρτωση - εκφόρτωση, υποχρεώνει τον παραλήπτη ή τον φορτωτή αντίστοιχα να καταβάλει σταλίες της τάξεως 4.000 με 5.000 δολαρίων ανά ημέρα. Καταλαβαίνετε ότι με τη νέα θέση του Δημόσιου Εμπορικού Λιμένα, που προτείνετε και την προβλεπόμενη προσέγγιση 2 μόνο πλοίων, θα σημειωθούν μετά βεβαιότητας καθυστερήσεις, με άμεση συνέπεια να απομακρύνετε – κεκδιώξετε τις εταιρείες από την χρήση του Δημόσιου Εμπορικού Λιμένα μας. Το έχετε αυτό λάβει υπόψη σας στις μελέτες σας; Διότι, αν ναι, τότε οφείλουμε να σας επιρρίψουμε ευθύνες για την καταστροφή της εμπορικής διακίνησης του λιμένα και όχι μόνο, αν πάλι δεν το έχετε λάβει υπόψη σας και σας διέφυγε κάτι τόσο σημαντικό, τότε η συγκεκριμένη μελέτη είναι απολύτως αυθαίρετη και άστοχη.
Η γειτνίαση του Δημόσιου Εμπορικού μας Λιμένα με την εξυπηρέτηση της βιομηχανικής ζώνης Οινοφύτων - Σχηματαρίου, δίνει μεγάλες προοπτικές στον λιμένα, εάν και εφόσον χωροθετηθεί σε σωστή θέση, που να υφίστανται συνδυαστικές μεταφορές (γειτνίαση με μεγάλους οδικούς άξονες, σιδηρόδρομο κλπ) και να υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξής του σε χερσαίους χώρους, που πλέον απαιτούνται από τις διεθνείς εξελίξεις και απαιτήσεις.
Η επιλεγμένη θέση στο εργοστάσιο Τσιμέντων, μπορεί μεν με μια πρώτη εικόνα να πληροί την γειτνίαση της με οδικό και σιδηροδρομικό άξονα, έχετε όμως σκεφτεί την δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή; Γνωρίζουμε όπως όλοι άλλωστε ότι το τμήμα της χερσαίας ζώνης λιμένα στη θέση αυτή (όπως και η υφιστάμενη λιμενική υποδομή του Εργοστασίου Τσιμέντου) έχουν παραχωρηθεί στο εργοστάσιο Τσιμέντων και κατόπιν προφορικών δηλώσεών σας, ουδέποτε έχετε λάβει έγγραφη συγκατάθεση του εργοστασίου, τόσο ότι δεν χρειάζεται τη ζώνη λιμένα ,όσο και ότι σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιδιοκτησία της για πρόσβαση σε αυτό. Πως λοιπόν θα εξυπηρετηθεί ο λιμένας: Από ποιο οδικό δίκτυο θα υπάρχει πρόσβαση; Τα εξετάσατε τα στοιχεία αυτά; Διότι όπως προκύπτει από τα σχέδια που μας παρουσιάστηκαν, φαίνεται μόνο η είσοδος στον λιμένα και όχι απαιτούμενος δρόμος πρόσβασης σε αυτόν.
Όσον αφορά τώρα τις χερσαίες εγκαταστάσεις, που απαιτούνται για την λειτουργία του λιμένα σήμερα, αλλά και μελλοντικά για την δυνατότητα ανάπτυξής του σε σύγχρονο Δημόσιο Διεθνή Εμπορικό Λιμένα, εσείς προτείνετε με την συγκεκριμένη θέση ένα χερσαίο χώρο έκτασης 9,8 στρ., ο οποίος θα δημιουργηθεί τώρα με
προσχώσεις, διότι όπως προαναφέρθηκε δεν υπάρχει η δυνατότητα ούτε χρήσης της χερσαίας ζώνης λιμένα (λόγω παραχώρησής της στο Τσιμεντάδικο), αλλά ούτε και η χρήση άλλου χερσαίου χώρου αφού αποτελεί ιδιοκτησία του εργοστασίου Τσιμέντων. Σήμερα η έκταση, που καταλαμβάνει ο χερσαίος χώρος του υφιστάμενου Δημόσιου Εμπορικού Λιμένα είναι της τάξης περίπου των 17 στρ. και εσείς προτείνεται τον περιορισμό του σε 9,8 στρ. Είναι δυνατόν ο σημερινός Δημόσιος Εμπορικός Λιμένας που είναι διπλάσιος σε έκταση και δεν μπορεί στον χερσαίο του χώρο να ικανοποιήσει πλήρως τις σύγχρονες απαιτήσεις του λιμανιού, να μειώνεται στο μισό και να θεωρείτε ότι θα επέλθει με αυτόν τον τρόπο ανάπτυξη, όταν για την μαρίνα που σχεδιάζετε ο χερσαίας χώρος που προβλέπεται είναι 127 στρ. δηλαδή 13 φορές μεγαλύτερος του προβλεπόμενου Δημόσιου Εμπορικού Λιμένα;
Κατά τα λεγόμενά σας στην επιλεχθείσα θέση για την μεταφορά του Δημόσιου Εμπορικού Λιμένα μήκους 250 μ. (περιοχή Τσιμέντων), υφίσταται ήδη λιμενική εγκατάσταση του εργοστασίου Τσιμέντων, την οποία να αποδώσετε "μακροπρόθεσμα" στον εμπορικό μας λιμένα. Πάντως είναι σίγουρα μακροπρόθεσμα, διότι όπως φαίνεται και στα συνοδευτικά του «MASTER PLAN» σχέδια και τις αναγραφόμενες χρήσεις, δεν προκύπτει η χρήση τους ως εμπορικός λιμένας. Σας πληροφορούμε αρχικά ότι τη υφιστάμενη λιμενική εγκατάσταση του εργοστασίου Τσιμέντων, έχει κατασκευαστεί εδώ και πολλά χρόνια με προδιαγραφές για συγκεκριμένη χρήση η οποία είναι η φορτοεκφόρτωση με πνευματικό τρόπο χύδην τσιμέντου.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στατικά να μην μπορεί να δεχτεί πλοία που εξυπηρετούν τον Δημόσιο Εμπορικό Λιμένα και φορτοεκφορτώνουν φορτία της τάξεως των 32 τόνων, και φυσικά λαμβάνοντας υπόψη τις καταπονήσεις που θα δεχτεί η υπάρχουσα υποδομή από την έδραση των γερανών που χρησιμοποιούνται για τα φορτία αυτά, κρίνεται παντελώς ακατάλληλη.
Με μια γρήγορη μελέτη, που οφείλατε να την έχετε ήδη συντάξει και να είχατε ενημερώσει τους φορείς, η υφιστάμενη λιμενική εγκατάσταση του εργοστασίου τσιμέντων, στηρίζεται σε τσιμεντένιους πασσάλους, που δημιουργούν ελλιπή στατικότητα σε σχέση με τις προβλήτες φορτοεκφόρτωσης λιμένων, που σχεδιάζονται διαφορετικά (σε μπλόκια). Για να αποδοθεί λοιπόν αυτός ο χώρος έστω και μακροπρόθεσμα στην λειτουργία του εμπορικού λιμένα θα πρέπει να ανακατασκευαστεί με κόστος το μέγεθος του οποίου ουδέποτε μας αναφέρατε όπως οφείλατε. Για το μόνο που μας ενημερώσατε είναι για το κόστος κατασκευής του όμορου νέου Δημόσιου Εμπορικού Λιμένα των 250 μ., το οποίο και κοστολογήσατε στα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Δεν υπάρχει σωστή προτεραιότητα για την υλοποίηση των έργων, αφού προτείνετε σε πρώτη φάση έργων την δημιουργία της μαρίνας και σε δεύτερη φάση τη μεταφορά του Δημόσιου Εμπορικού Λιμένα. Γνωρίζετε πολύ καλά πως είναι γενική απαίτηση των πολιτών του Δήμου μας, η μεταφορά του Δημόσιου Εμπορικού Λιμένα εκτός του οικιστικού ιστού. Το γεγονός αυτό είναι απαιτητό διότι πρώτος και βασικότερο θα δώσει την δυνατότητα ανάπτυξης του Δημόσιου Εμπορικού Λιμένα σε σύγχρονο Δημόσιο λιμάνι για προσέγγιση νέων δραστηριοτήτων, αλλά και θα δώσει ανάσα πνοής και εκτόνωσης της πόλης προς το θαλάσσιο αυτό μέτωπο που είναι απαιτητό για την ανάδειξη του παραδοσιακού τμήματός της.
Επιπρόσθετα σας τονίζουμε ότι πρώτη σας προτεραιότητα πρέπει να είναι ο Δημόσιος Εμπορικός Λιμένας, ως κυρίαρχη χρήση του λιμένα μας και όχι η τουριστική που αβίαστα και χωρίς οικονομοτεχνικά κριτήρια, θέλετε να τον μετατρέψετε. Σας δηλώνουμε, όμως με πλήρη σαφήνεια, ότι δεν είμαστε σε καμία περίπτωση αντίθετοι στην παράλληλη ανάπτυξη του τουρισμού, αρκεί μια τέτοια επένδυση να μην έρχεται σε αντίθεση με την ανάπτυξη του λιμένα μας. Με μια επένδυση της τάξεως των 55 εκατομμυρίων ευρώ σε δημιουργία μαρίνας σε σχέση με την επένδυση της τάξεως των 8 εκατομμυρίων ευρώ για την δημιουργία του νέου δημόσιου εμπορικού λιμένα, ο οποίος θα είναι υποβαθμισμένος τη στιγμή μάλιστα που φέρει το χαρακτήρα Διεθνούς Δημοσίου Λιμένα, δίνουν άμεσα την εικόνα και οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν επιθυμείτε έναν βιώσιμο Δημόσιο Εμπορικό Λιμένα, από τον οποίο έχετε όφελος για τα έσοδά σας, μέσω των δραστηριοτήτων, που εκτελούνται
σε αυτόν (πλοία, φορτία, κατάλοιπα ,ζυγίσεις, εναπόθεση φορτίου, κλπ)
Μετά από τα ανωτέρω λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τόση τις διεθνείς τάσεις, την ανάπτυξη της οικονομίας σε τοπικό, αλλά και εθνικό επίπεδο, την υφιστάμενη εδώ και 30 χρόνια πρόταση - μελέτη για χωροθέτηση του Δημόσιου Εμπορικού Λιμένα Χαλκίδας στη θέση βόρεια των εγκαταστάσεων του Ναυπηγείου (την οποία για πρώτη φορά την παρουσιάσατε την 1/12/2018 ημέρα διαβούλευσης και κατόπιν της εξωδίκου όχλησής του Σωματείου Εργατών Λιμένος Χαλκίδας "Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ") και τις ήδη υπάρχουσες σύμφωνες γνώμες των φορέων επί της θέσης αυτής (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, γνωμοδότηση Περιφέρειας Στ.Ελλάδας, Εργατοϋπαλληλικού κέντρου, επιμελητηρίου, οικονομικού επιμελητηρίου, απόψεις πολιτικών παρατάξεων, έγγραφο ΕΣΑΛ, κλπ), προτείνουμε ως ιδανικότερη τεχνική, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική λύση την θέση αυτή (βόρεια των Ναυπηγείων) ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου