Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019

Σίμος Κεδίκογλου: Δεν εφαρμόζεται η υπουργική απόφαση ρύθμισης των πυρόπληκτων δανείων με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου


Αντιμέτωποι με την άρνηση των τραπεζών να ρυθμίσουν τα πυρόπληκτα δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου έρχονται επαγγελματίες και επιχειρηματίες της Εύβοιας ένα μήνα μετά την εφαρμογή της απόφασης του αρμόδιου Υπουργού, που καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να γίνουν οι ρυθμίσεις.

Ο Σίμος Κεδίκογλου με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Οικονομικών ζητά να γίνουν άμεσα ενέργειες, προκειμένου να αρχίσουν οι τράπεζες να αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα δάνεια, όπως και τα υπόλοιπα από τη στιγμή μάλιστα που η ρύθμιση, δεδομένης της διατήρησης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνει τις τράπεζες ούτε θέτει σε κίνδυνο την κεφαλαιακή  επάρκεια.

Η ερώτηση έχει ως εξής:
«Θηλιά» στο λαιμό χιλιάδων επιχειρηματιών του Νομού Ευβοίας αποτελούν τα πυρόπληκτα δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, τα οποία αδυνατούν να αποπληρώσουν, εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας και της μείωσης των εισοδημάτων, που έχει προκαλέσει η  συνεχιζόμενη οικονομική κρίση.
Μετά από τα συνεχή αιτήματα και τις παρεμβάσεις των Επιμελητηρίων των πυρόπληκτων νομών, ώστε να προβλεφθεί νομοθετικά η δυνατότητα ρύθμισης των εν λόγω, με διατήρηση της εγγύησης αυτής, με τη με αρ. 2/94253/0025 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 5960, Τεύχος Β’ 31.12.2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 103 του ν. 4549/2018, κατέστη δυνατή η ρύθμιση των δανείων αυτών με διατήρηση της εγγύησης για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.
Η απόφαση αυτή είναι σε εφαρμογή ήδη από τις 08.02.2019 και καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να γίνουν οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις, ωστόσο οι επιχειρηματίες της Εύβοιας που έχουν λάβει πυρόπληκτα δάνεια εξακολουθούν να εμπαίζονται.
Και αυτό γιατί  παρόλο που η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών γνωρίζει την απόφασηαυτή έχει τεθεί σε εφαρμογή και ενώέχει,ταυτόχρονα, ζητήσει και λάβει από τη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις, ήδη πριν τις 08.02.2019, εντούτοις διαπιστώνεται ότι, ένα μήνα μετά, οι τράπεζες όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται σε εύλογα αιτήματα επαγγελματιών για ρύθμιση των δανείων τους, αλλά προχωρούν σε αιτήματα κατάπτωσης των εγγυήσεων και σε άλλα μέτρα κατά των επαγγελματιών (κατασχέσεις λογαριασμών, περιουσιακών στοιχείων κλπ) .
Επιπλέον, οι  υπάλληλοι στα κατά τόπους καταστήματα των τραπεζών δεν είναι ενημερωμένοι για την δυνατότητα ρύθμισης χωρίς απώλεια της εγγύησης και συνεχίζουν να δηλώνουν στους επαγγελματίες ότι η κατηγορία αυτή των δανείων δεν μπορεί να τύχει ρύθμισης, ακόμη κιαν ο επαγγελματίας έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
Δεδομένου ότι τα δάνεια της συγκεκριμένης κατηγορίας σε όλους του πυρόπληκτους νομούς, όπως της Εύβοιας, είναι πολλά, το πρόβλημα για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες είναι μείζον.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε τι ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να αρχίσουν ο τράπεζες να αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα δάνεια όπως και τα υπόλοιπα από τη στιγμή μάλιστα που η ρύθμιση, δεδομένης της διατήρησης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνει τις τράπεζες ούτε θέτει σε κίνδυνο την κεφαλαιακή  επάρκεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου