Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΕΡΕΑ "Η περιβαλλοντική καταστροφή επεκτείνεται κι η περιφέρεια ΣΙΩΠΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ !" (ανακοινωση)


Στον επίσημο ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) είναι ανηρτημένη η Μελέτη Περιβαλλοντικής Τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορών (ΑΕΠΟ) έργου οροθετημένου στο Δήμο Καρύστου 11 ενοποιημένων αιολικών σταθμών (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 213 MW αποτελούμενο από 71 ανεμογεννήτριες. 

Το μεγαλύτερο μέρος του έργου είναι εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Καφηρέως. Το έργο αυτό ανήκει στα συμφέροντα του ομίλου ΤΕΡΝΑ. Στον συνημμένο πινάκα του ΗΠΜ υπηρεσιών και φορέων προς γνωμοδότηση η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας βρίσκεται σε καθεστώς αναμονής γνωμοδότησης. Η καταληκτική ημερομηνία γνωμοδότησης είναι 3/2/2021.
Για ένα άλλο παρόμοιο έργο και παρόμοιας διαδικασίας αδειοδότησης, συμφερόντων της ίδιας εταιρίας αποτελούμενο από 7 ΑΣΠΗΕ με 49 ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 147 MW,στην περιοχή του Καφηρέα , το Περιφερειακό Συμβούλιο αποποιήθηκε της πολιτικής ευθύνης να γνωμοδοτήσει όπως προβλέπεται και ήδη εξεδόθη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορών (ΑΕΠΟ) στις 23/12/2020..
Για το ήδη αδειοδοτηθέν έργο ο περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης μας Αντώνης Βούλγαρης είχε κατάθεση επερώτηση καταγγέλλοντας την άρνηση χορήγησης γνώμης της περιφέρειας η όποια συζητήθηκε στη 9η συνεδρίαση του ΠΣ.
Ο ερωτώμενος Περιφερειάρχης για να απαλλαγεί της πολιτικής ευθύνης απάντησης κρύφτηκε πίσω από την ανακριβή απάντηση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος. Οι υπόλοιπες αντιπολιτευόμενες παρατάξεις αντί να ζητήσουν πολιτικά γενικευμένη συζήτηση και παρέμβαση επί της επερωτήσεως δεν αντέδρασαν.
Η εξέλιξη είναι ότι τα δυο αυτά έργα συνολικά 120 ανεμογεννητριών ενοποιηθήκαν και εντάχθηκαν στις στρατηγικές επενδύσεις στις 21 Δεκεμβρίου 2020 από την αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή.
Αξιοποιώντας το ειδικό πλαίσιο fast track διαδικασιών τόσο για την διευκόλυνση και επιτάχυνση διοικητικών και αδειοδοτικών διαδικασιών όσο και τα προνόμια προστασίας και περιορισμών για την άσκηση νόμιμων ενστάσεων και προσφυγών, γίνεται πλέον προφανές ότι ο απώτερος κύριος σκοπός είναι να βάλουν χέρι στα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ 2021-26 για την «Πράσινη Ανάπτυξη» προς χρηματοδότηση των επιλέξιμων δαπανών!
Τόσο εύκολα! Τόσο απλά! Τόσο αθώα !!!!
Το έργο αυτό είναι ένα επιπλέον οικονομικό σκάνδαλο εν εξελίξει σε βάρος του Έλληνα Πολίτη ως καταναλωτή. Κι αυτό γιατί, όπως φαίνεται από το Μητρώο Συμβάσεων ΑΠΕ του ΑΔΜΗΕ, υπάρχει οριστική πρόσφορα σύνδεσης που σημαίνει ότι το έργο δεν θα ενταχθεί στο καθεστώς ανταγωνιστικής διαδικασίας προσφοράς τιμής σε δημοπρασία της ΡΑΕ αλλά θα πληρώνεται από τους καταναλωτές με προσαυξημένη εγγυημένη τιμή παραγόμενου ρεύματος διπλάσιας της τρέχουσας Οριακής Τιμής Συστήματος !
Τα οικονομικά συμφέροντα που παίζονται είναι τεράστια και δικαιολογούν κάθε μέσον και πρακτική. Η «ΤΕΡΝΑ» λοιπόν επιδιώκει και να επιδοτηθεί για την κατασκευή του έργου, και να προχωρήσει με συνοπτικές διαδικασίες και να πληρώνεται σε εγγυημένη τιμή.
Κι όλα αυτά με την επίκληση της κλιματικής αλλαγής και της ανταγωνιστικής οικονομίας μέσω της ιδιωτικοποίησης της αγοράς ενέργειας που επικαλούνται οι σκληροί του νεοφιλελευθερισμού και δεν τόλμησαν να αμφισβητήσουν στο ελάχιστο οι «αριστερές» και «κεντροαριστερές» αποχρώσεις του όταν είχαν την κυβερνητική εξουσία.
Τα δυο ενοποιημένα έργα βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου Καρύστου και κυρίως εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέως.
Σύμφωνα με τον γεωπληροφοριακό χάρτη της ίδιας της ανεξέλεγκτης Ρυθμιστικής Αρχής Ενεργείας (ΡΑΕ) για τα στοιχεία πυκνότητας αιολικών εγκαταστάσεων (φέρουσα ικανότητα) στον Καφηρέα υπάρχει υπέρβαση κατά 72,76% του μεγίστου επιτρεπομένου αριθμού τυπικών ανεμογεννητριών ως αυτή υπολογίζεται από τη σχετική νομοθεσία ( Ειδικό Χωροταξικό των ΑΠΕ, ΚΥΑ 49828/2008). Η ΡΑΕ δηλαδή παρανομεί επισήμως, δίνοντας άδειες κατά παράβαση του Ειδικού Χωροταξικού. Σημειώνουμε ότι στη Θίσβη Βοιωτίας, η ίδια η ΡΑΕ για να αδειοδοτήσει πάνω από το 100% της φέρουσας ικανότητας ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Θηβαίων. Το ΔΣ του Δήμου Θηβαίων ενέκρινε υπέρβαση 35% στις 23-12-2019.
Για την Καρυστία όμως και τον Καφηρέα, η ΡΑΕ όχι μόνο παρανομεί συνειδητά, αλλά η ΤΕΡΝΑ εντάσσει το παράνομα αδειοδοτηθέν έργο στις στρατηγικές επενδύσεις!
Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο από το Αντιαιολικό Μέτωπο Καρυστίας συγκεντρωτικό πινάκα για την περιοχή της Καρυστίας στις νυν υφιστάμενες εν λειτουργία 411 ανεμογεννήτριες θα προστεθούν και άλλες 138 που έχουν άδεια εγκατάστασης. Από έλεγχο και λεπτομερή καταγραφή της παράταξης μας, στα γεωγραφικά όρια της Δ.Ε. Καφηρέως στις 108 υφιστάμενες θα προστεθούν με τα δυο αυτά έργα άλλες 86 ανεμογεννήτριες!
Και τα δυο αυτά έργα στο σύνολο τους ( ανεμογεννήτριες, συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης) ευρίσκονται εντός θεσμοθετημένης περιοχής προστασίας του δικτύου Natura, ενώ το Ελληνικό κράτος στις 17-12-2020 καταδικάστηκε από Δικαστήριο της ΕΕ για μη-συμμόρφωση στην οδηγία για τους οικοτόπους.
Το αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα από την αιολική παραφροσύνη στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας ξεπερνά κάθε όριο ανοχής. Η περιβαλλοντική καταστροφή επεκτείνεται τώρα πλέον και στη περιοχή της Κεντρικής Ευβοίας με τα νέα δημοσιευμένα στοιχειά αδειών παράγωγης και νέων αιτήσεων του κύκλου Δεκεμβρίου 2020.
Κι η περιφέρεια ΣΙΩΠΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ !
Για όλα τα έργα και ειδικά αυτά τα δυο έργα της ΤΕΡΝΑ στην Καρυστία, ακόμα κι αν δεν ήταν υπόχρεο το Περιφερειακό Συμβούλιο προς γνωμοδότηση πρέπει να πάρει θέση και να γνωμοδοτήσει το συντομότερο δυνατόν.
Αυτό οφείλει να πράξει σεβόμενο την πολιτική του υπόσταση, τα πρόσφατα ψηφίσματα του αλλά και τα όσα κατά καιρούς προσχηματικά ελέχθησαν δημοσίως εντός του Περιφερειακού Συμβουλίου από επικεφαλής παρατάξεων, περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχες και συμβούλους!
Αυτά όλα μάλλον ήταν αναγκαιότητα πολιτικού καιροσκοπισμού για πρόσκαιρο κατευνασμό της ογκούμενης τότε κοινωνικής αντίδρασης. Θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι η αντίδραση θα είναι πολύ μεγαλύτερη και πιο έντονη στο αμέσως πρόσεχες διάστημα τόσο στην Εύβοια όσο και τη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα και την Ευρυτανία.
Όλα αυτά συμβαίνουν με μαντρωμένη την κοινωνία εν μέσω απαγορεύσεων με την επίκληση πανδημίας και δεν υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης κοινού μέσω ανοικτών δημοσίων συγκεντρώσεων, έκφρασης γνώμης δημοτών σε συνελεύσεις τοπικών κοινοτήτων. Έτσι το σύστημα διαπλεγμένης εξουσίας και οικονομικών συμφερόντων δουλεύει ανενόχλητο και συστηματικά.
ΟΜΩΣ η πληροφορημένη κοινωνία συνειδητοποιεί πια, πως ότι συμβαίνει γύρω από τα ενεργειακά και τις ανεμογεννήτριες είναι ένα τεράστιο πολιτικο-οικονομικό σκάνδαλο διαπλοκής και διαφθοράς.
Καλούμε τη ΡΑΕ να πάψει να παραβιάζει συνειδητά τη νομοθεσία και να σταματήσει τις αδειοδοτήσεις στον Καφηρέα.
Ζητάμε το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας να συζητήσει το θέμα και να καταδικάσει την παρανομία της ΡΑΕ υπέρ της ΤΕΡΝΑ.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
23/01/2021

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου