Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

Θ. ΖΕΜΠΙΛΗΣ "Βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν! Δεν άντεξαν υποδομές που μόλις είχαν αποκατασταθεί στο πλαίσιο της άρσης συνεπειών του «Ζορμπά»! (δείτε)


Στα ..."τσιγκέλια" κρεμάει τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας (κυρίως) και την Περιφέρεια Στερεάς ο βουλευτής!!

Με αφορμή την απάντηση που πήρε από το ΥΠΟΜΕΔΙ μετά από σχετική ερώτηση, την σχολιάζει με τον πιό κάτω τρόπο!!

Δείτε....

"Οι ενισχυμένοι ευρωπαϊκοί πόροι που θα διατεθούν κατά την προσεχή περίοδο για έργα υποδομών θα αποτελούσαν μια μοναδική ευκαιρία για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου και της Βόρειας Εύβοιας.

Αυτό προϋπέθετε την ύπαρξη ώριμων και οριστικών τεχνικών μελετών. Δυστυχώς, από την απάντηση του ΥΠΟΜΕΔΙ στην υπ. αριθμ. 1327 ερώτηση μου προκύπτει ότι βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν. Πράγματι, το 2007 επί θητείας Γ. Σουφλιά έγιναν διαδοχικές αναθέσεις μελετών, κατά τμήματα της ΕΟ 77, κυρίως σε προκαταρκτικό και προσωρινό στάδιο.

Η προσπάθεια αυτή θα έπρεπε να συνεχιστεί, ώστε σήμερα να έχουμε ώριμο προς δημοπράτηση έργο. Ωστόσο, μετά το 2007 δεν διατέθηκε ούτε ένα ευρώ για την ανάθεση νέων οριστικών μελετών, με αποτέλεσμα η προσπάθεια να μείνει ημιτελής. Παράλληλα, δεν έγινε και καμία προσπάθεια για την επίσπευση των μελετών, που είχαν ήδη ανατεθεί.

Το αποτέλεσμα αυτής της αδιαφορίας και ολιγωρίας το βλέπουμε σήμερα.

Έτσι, σε κανένα τμήμα της οδού δεν υπάρχουν οριστικές μελέτες τεχνικών έργων και σε κάποιες περιπτώσεις οι συμβάσεις θα πρέπει να λυθούν λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου των μελετητών, ενώ για το πρώτο τμήμα της οδού θα πρέπει να αλλάξει η τεχνική λύση του έργου. Αυτό σημαίνει ότι για το ορατό μέλλον δεν προβλέπεται ουσιαστική αναβάθμιση του οδικού άξονα.

Βέβαια, δεν θα πρέπει να υποβαθμίζεται η πολύ σημαντική παρέμβαση της σημερινής Περιφερειακής Αρχής, μετά από αδράνεια ετών, για την βελτίωση της υφιστάμενης χάραξης. 
Όμως, τα μεγάλα προβλήματα του οδικού άξονα δεν αντιμετωπίζονται. Το γεγονός αυτό αναδεικνύεται με την παραμικρή ένταση των καιρικών φαινομένων, όπως πρόσφατα.
Δεν άντεξαν υποδομές που μόλις είχαν αποκατασταθεί στο πλαίσιο της άρσης συνεπειών του «Ζορμπά».


Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δρομολογηθούν τεχνικές λύσεις οριστικές και μελετημένες, κάτι που προϋποθέτει την συσπείρωση και κινητοποίηση του συνόλου των τοπικών δυνάμεων, δήλωσε ο βουλευτής Εύβοιας Θανάσης Ζεμπίλης."


Πιο αναλυτικά η απάντηση του ΥΠΟΜΕΔΙ με το υπ.αριθμ. 92799/10-11-20 έγγραφο της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών έχει ως εξής:

«Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 1327/02-11-2020 Ερώτησης του βουλευτή κ. Αθανασίου Γ. Ζεμπίλη, σας πληροφορούμε τα εξής:

Στην Υπηρεσία μας βρίσκονται σε εξέλιξη τρεις (3) συμβάσεις μελετών, σχετικές με την Ε.Ο. 77 (Χαλκίδα–Αιδηψός) και δη του τμήματος από τα Ψαχνά μέχρι το Πευκί, σε διάφορα στάδια ωριμότητας.

1) Τμήμα 8+000 ÷ 20+000 (περιοχή του Αγ. Ιωάννη Ρώσου)
Με τη με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/οικ/6084/10-08-2007 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ανατέθηκε η υπόψη μελέτη, με προεκτιμηθείσα αμοιβή 1.369.469,96 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία διαμορφώθηκε μετά την έκπτωση του αναδόχου σε 1.095.940,25 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης αφορά στη μελέτη δίΐχνης αρτηρίας, μήκους ~7,5χλμ. Περιλαμβάνει μεγάλα τεχνικά έργα, με κυριότερα μία σήραγγα ~3.600μ., 5 cut-cover συνολικού μήκους ~430μ. και 2 κοιλαδογέφυρες συνολικού μήκους ~220 μ. Με την με αρ. πρωτ. Α.Π.οικ.169275/08-07-2013 Απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικού Όροι, με ισχύ έως 08-07-2023. Ο προϋπολογισμός του έργου προεκτιμάται σε 100,0 εκ. € (με Φ.Π.Α., εργολαβικό όφελος, απρόβλεπτα).

Εκκρεμεί να προωθηθεί τακτοποιητικός Σ.Π., ώστε να εγκριθεί και παραληφθεί το εκτελεσμένο αντικείμενο και προωθείται η λύση της σύμβασης καθόσον το σχήμα λόγω πτωχεύσεων, συνταξιοδοτήσεων και θανάτου μελών του, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην ολοκλήρωση της μελέτης και ήδη έχουν δοθεί οδηγίες από τον Γ.Δ.Σ.Υ. για τη «λύση» της σύμβασης με το με αρ. πρωτ. ΕΞ.2867/28-08-2020 έγγραφο. Σημειωτέον ότι η τεχνική λύση αφορούσε σε σήραγγα ~3 χλμ, ήτοι τεχνικό έργο απαγορευτικό υπό τις παρούσες συνθήκες Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της σύμβασης (λύση αυτής) είναι έξι μήνες.

Εκπονηθέντα στάδια μελετών σύμβασης
Σύνταξη τοπογραφικών υποβάθρων σε κλίμακα 1:500 με αποτύπωση των ζωνών του συνόλου των έργων
Προμελέτη Οδοποιίας Αρτηρίας (έγκριση: ΔΜΕΟ/οικ/718/18-2-2014)
Πρώτο στάδιο μελέτης της σήραγγας
Οριστική Γεωλογική Μελέτη (έγκριση: Δ.Ο.Υ./ο/1584/21-03-2016)
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) (έγκριση: οικ.169275/8-7-2013)
Προμελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων που αφορά στη σήραγγα (έγκριση: ΔΜΕΟ/οικ/1273/21-3-2014)
Προμελέτη Υδραυλικών Έργων (οχετών, εσωτερικό σήραγγας κ.λπ.)
Υπολειπόμενα στάδια μελετών σύμβασης
Οριστική μελέτη Οδοποιίας
Οριστική Υδραυλική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης
Προμελέτη οχετών
Σύνταξη ΦΑΥ- ΣΑΥ
Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης
Κτηματολογικοί πίνακες και διαγράμματα αναλογισμού
Οριστική μελέτη Φωτισμού Ισόπεδων Κόμβων
Υπολειπόμενα στάδια μελετών, απαιτούμενα για τη δημοπράτηση του έργου
Δεύτερο στάδιο μελέτης της σήραγγας
Οριστικές μελέτες Τεχνικών Έργων
Οριστική μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων

2) Τμήμα 27+000 ÷ Είσοδος Αγ. Άννας
Mε τη με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/οικ./9254/11-12-2007 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ανατέθηκε η υπόψη μελέτη, με προεκτιμηθείσα αμοιβή 1.313.612,83€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία διαμορφώθηκε μετά την έκπτωση του αναδόχου σε 1.050.894,95€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης αφορά στη μελέτη δίΐχνης αρτηρίας, μήκους 21χλμ. Με την με αρ. πρωτ. Α.Π. 197132/11-03-2011 Κ.Υ.Α., εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικού Όροι, με ισχύ έως 31-12-2020. Ο προϋπολογισμός του έργου προεκτιμάται σε 40,0 εκ. € (με Φ.Π.Α., εργολαβικό όφελος, απρόβλεπτα). Έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου, πλην της μελέτης ενός Τεχνικού Έργου στη Χ.Θ.41+000, το οποίο στον ΦτΕ αναφέρεται ως γέφυρα με άνοιγμα L=35μ. και στην έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων προέκυψε ως γέφυρα με L=60μ. Επιπλέον, με βάση τον εγκεκριμένο Κυκλοφοριακό Σχεδιασμό, απαιτούνται επιπροσθέτως 4 Κάτω Διαβάσεις και 1 Άνω Διάβαση τεχνικών έργων, οι στατικές μελέτες των οποίων δεν έχουν εκπονηθεί. Σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες του Γ.Δ.Σ.Υ., που αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. ΕΞ.2867/28-08-2020 έγγραφο, προωθείται λύση της σύμβασης. Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της σύμβασης (λύση αυτής) είναι έξι μήνες.

Εκπονηθέντα στάδια μελετών σύμβασης
Σύνταξη τοπογραφικών υποβάθρων σε κλίμακα 1:500 με αποτύπωση των ζωνών του συνόλου των έργων.
Προμελέτη Οδοποιίας (έγκριση: ΔΜΕΟ/2811/04-05-2009)
Κυκλοφοριακός σχεδιασμός μελέτης (έγκριση: ΔΜΕΟ/ο/4727/27-07-2009)
Προμελέτη κόμβων (έγκριση: ΔΜΕΟ/3668/24-08-2009)
Προκαταρκτική επεξεργασία γέφυρας του π. Νηλέα (έγκριση: ΔΜΕΟ/4253πε/30-04-2010)
Γεωτεχνικές Έρευνες (έγκριση: ΔΜΕΟ/623/δ/64/13-11-2009)
Οριστική Γεωλογική μελέτη και Γεωτεχνικές αξιολογήσεις (έγκριση: ΔΜΕΟ/4451/δ/544/13-11-2009)
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (έγκριση: 197132/11-03-2011)
Οριστική μελέτη Οδοποιίας και κόμβων (έγκριση: ΔΜΕΟ/1292/28-06-2012)
Προμελέτη οχετών (έγκριση: Δ.Ο.Υ./οικ/627/05-02-2015)
Οριστική μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης (έγκριση: Δ.Ο.Υ./6340/01-07-2016)
Οριστική μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης (έγκριση: Δ.Ο.Υ./460/23-01-2015)
Οριστικές μελέτες Ηλεκτροφωτισμού κόμβων (έγκριση: Δ.Ο.Υ./5830/22-12-2015)
Κτηματολόγιο (έγκριση: 8371/13-01-2017)
Υπολειπόμενα στάδια μελετών σύμβασης


Υπολειπόμενα στάδια μελετών, απαιτούμενα για τη δημοπράτηση του έργου
Οριστικές μελέτες Τεχνικών Έργων

3) Τμήμα Έξοδος Αγ. Άννας ÷ Πευκί
Mε τη με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/οικ./9255/11-12-2007 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ανατέθηκε η υπόψη μελέτη, με προεκτιμηθείσα αμοιβή 2.226.334,49 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία διαμορφώθηκε μετά την έκπτωση του αναδόχου σε 1.795.989,65 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Με τη με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/οικ/6370/13-12-2010 Απόφαση του Υπουργού Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 926.336,54 € για την κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης του 1ου ΣΠ και της 1ης ΣΣ της υπόψη μελέτης και η αμοιβή διαμορφώθηκε σε 2.722.326,19 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Με την από 28-7-2014 Απόφαση 3412/2014 του τμήματος Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναθεωρήθηκε η με αρ. 2954/2014 προηγούμενη απορριπτική απόφασή του για τη σύναψη της συμπληρωματικής σύμβασης σε εφαρμογή του εγκεκριμένου 1ου Σ.Π. της μελέτης και κατέστη δυνατή η σύναψη της 1ης Σ.Σ. για την ολοκλήρωση του συνόλου των μελετών του έργου (συμβατικών εναπομενουσών και συμπληρωματικών). Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, συνολικού ποσού 926.336,54 €, ήτοι 731.339,00 € για εργασίες και 194.997,54 € για Φ.Π.Α., υπεγράφη την 10-12-2014.

Το τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης αφορά στη μελέτη δίΐχνης αρτηρίας, μήκους 29χλμ. Περιλαμβάνει δεκαεπτά τεχνικά έργα (13 γέφυρες, 1 άνω διάβαση, 3 κάτω διαβάσεις και 1 σήραγγα). Με την με αρ. πρωτ. Α.Π.οικ.131565/20-10-2010 Κ.Υ.Α., εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικού Όροι, με ισχύ έως 31-12-2020. Ο προϋπολογισμός του έργου προεκτιμάται σε 100,0 εκ. € (με Φ.Π.Α., εργολαβικό όφελος, απρόβλεπτα). Σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες του Γ.Δ.Σ.Υ., που αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. ΕΞ.2867/28-08-2020 έγγραφο, προωθείται η ολοκλήρωση της σύμβασης, βάσει του εγκεκριμένου Σ.Π.. Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της σύμβασης είναι έξι μήνες.

Εκπονηθέντα στάδια μελετών σύμβασης
Σύνταξη τοπογραφικών υποβάθρων σε κλίμακα 1:500 με αποτύπωση των ζωνών του συνόλου των έργων.
Κυκλοφοριακός σχεδιασμός των κόμβων (έγκριση: ΔΜΕΟ/ο/2752/ε/350/29-04-2009)
Προμελέτη Οδοποιίας (έγκριση: ΔΜΕΟ/οικ/5241/01-09-2009)
Προμελέτη κόμβων (έγκριση: ΔΜΕΟ/ο/1842/10-05-2011)
Γεωτεχνικές Μελέτες (έγκριση: ΔΜΕΟ/2227πε/07-11-2016)
Οριστική Γεωλογική μελέτη και Γεωτεχνικές αξιολογήσεις (έγκριση: ΔΜΕΟ/2227πε/07-11-2016)
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (έγκριση: 131565/20-10-2010)
Προκαταρκτική μελέτη ισόπεδων κόμβων Σ.Σ. (έγκριση: Δ.Ο.Υ./4295πε/18-06-2018)
Στατικές μελέτες τριών κάτω διαβάσεων (έγκριση: Δ.Ο.Υ./οικ/2897/28-05-2019)
Στατικές μελέτες δεκατεσσάρων μεγάλων τεχνικών (έγκριση: Δ.Ο.Υ./4118/17/07-06-2019)
Προμελέτη ισόπεδων κόμβων Σ.Σ. (έγκριση: Δ.Ο.Υ./6646πε/11-06-2019)
Προκαταρκτική μελέτη σήραγγας
Οριστική μελέτη Οδοποιίας και κόμβων
Προμελέτη οχετών
Οριστική μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης
Οριστική μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης
Οριστικές μελέτες Ηλεκτροφωτισμού κόμβων
Υπολειπόμενα στάδια μελετών σύμβασης
Κτηματολογικοί πίνακες και διαγράμματα αναλογισμού
Υπολειπόμενα στάδια μελετών, απαιτούμενα για τη δημοπράτηση του έργου
Οριστικές μελέτες Τεχνικών Έργων

Επίσης, με τη με αρ. πρωτ. Δ.Ο.Υ./1913 π.ε./26-02-2019 Απόφαση, εγκρίθηκε η οριστική παραλαβή παλαιότερης σύμβασης με τίτλο «Συμπληρωματικές μελέτες βελτίωσης κατά τμήματα της ΕΟ77 Χαλκίδα – Ψαχνά – Ιστιαία – Αιδηψός – Λ. Αιδηψού», η οποία υπογράφηκε την 25-07-2000 σε εκτέλεση της ΔΜΕΟ/α/οικ/939/30-03-2000 Απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία ορίστηκε Δ/νουσα Υπηρεσία η Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η εν λόγω μελέτη αφορούσε στο τμήμα 0+000 ÷ 8+000 (αναφερόμενο ως τμήμα Α στην Ερώτηση).

Εκπονηθέντα στάδια μελετών σύμβασης
Αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας (έγκριση: ΔΜΕΟ/α/ο/1968/10-10-2002)
Προκαταρκτική μελέτη ισόπεδων κόμβων (έγκριση: ΔΜΕΟ/3000/ε/389/25-04-2007)
Προμελέτη οδοποιίας για το τμήμα 0+000 έως 7+753 (έγκριση: ΔΜΕΟ/ο/960/24-02-2012)
Μελέτη επίγειας τοπογραφικής αποτύπωσης (έγκριση: ΔΜΕΟ/445/23-11-2010)
Μελέτη Γεωλογικής Αναγνώρισης (έγκριση: ΔΜΕΟ/α/ο/1968/10-10-2002)
Οριστική Γεωλογική Μελέτη (έγκριση: ΔΜΕΟ/2636/δ/231/06-02-2008)
Μελέτη προέγκρισης χωροθέτησης (έγκριση: 106191/26-11-2001)
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (έγκριση: 195823/31-01-2011)
Προκαταρκτικές μελέτες τεχνικών έργων (έγκριση για συμβατική τακτοποίηση: ΔΜΕΟ/οικ/
1867/05-05-2014)
Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες (έγκριση: ΔΜΕΟ/2636/δ/231/06-02-2008)
Προκαταρκτική μελέτη υδραυλικών έργων (έγκριση: ΔΜΕΟ/ο/3522/10-05-2007)»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου