Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ "Επιβολή χρηματικών κυρώσεων, σε βάρος της Περιφέρειας!"* (δελτίο τύπου)


Προσφάτως πληροφορηθήκαμε, από τοπικά ΜΜΕ, την ύπαρξη αποφάσεων, που επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις στην Περιφέρεια τόσο για αυθαίρετη, εκτεταμένη αμμοληψία στο Σαρανταπόταμο όσο και για μη συμμόρφωση της περιφερειακής αρχής σε δικαστικές αποφάσεις.

Συγκεκριμένα και για την περίπτωση της αυθαίρετης και εκτεταμένης αμμοληψίας, που πραγματοποιήθηκε κατά την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή έργων διευθέτησης οριοθετημένου τμήματος Σαρανταποτάμου Δ.Ε. Αμαρυνθίων, Π.Ε. Εύβοιας», εκδόθηκε το με αριθμό 1980/03-11-20, Πρωτόκολλο Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης, της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας, με το οποίο καθορίζεται το ποσό των ογδόντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (86.699 e ), ως καταβλητέα αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου και σε βάρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας.

Σε σχέση με τη δεύτερη περίπτωση, που αφορά στην παράνομη μετακίνηση υπηρεσιακών στελεχών, στην Π.Ε. Εύβοιας και τη μη συμμόρφωση της περιφερειακής αρχής σε δικαστικές αποφάσεις, καταλογίστηκε συνολική χρηματική κύρωση εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000 e).

Συγκεκριμένα το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, με τρεις αποφάσεις του, αποφάνθηκε ότι η Περιφερειακή Αρχή δεν συμμορφώθηκε πλήρως με προηγούμενες ακυρωτικές αποφάσεις του. Αποφάνθηκε επίσης ότι η μετακίνηση των υπηρεσιακών στελεχών είναι παράνομη και τέλος αποφάσισε τη χρηματική κύρωση 3.000 ευρώ, για κάθε περίπτωση χωριστά. Επιπλέον, στην τελευταία απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, τονίζεται ότι το χρηματικό πρόστιμο δεν αναιρεί την υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης, προς την προηγούμενη ακυρωτική απόφαση του, η οποία παραμένει στο ακέραιο.

Ερωτάστε κ. περιφερειάρχη:

1. Πως προτίθεστε να αντιμετωπίσετε το ζήτημα της αυθαίρετης αμμοληψίας στο Σαρανταπόταμο;

2. Θα αναζητήσετε πιθανές ευθύνες στις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Εύβοιας;

3. Ποιος θα καταβάλει την αποζημίωση των 86.699 e;

4. Θα συμμορφωθείτε με τις δικαστικές αποφάσεις;

5. Θα επαναφέρετε στις θέσεις τους τα υπηρεσιακά στελέχη, που παρανόμως, με βάση την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, έχετε μετακινήσει;

6. Ποιος θα καταβάλει τα πρόστιμα στα υπηρεσιακά στελέχη;

7. Συνάδει αυτή η περιφρόνηση στους κανόνες δικαίου με τη διακηρυγμένη πίστη σας στη νομιμότητα;

*ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΕΡΕΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου