Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018

Συνεδριάζουν για το δάνειο 5.οοο.οοο της Δημοτικής Αγοράς

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 7η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Περί κατάρτισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Χαλκιδέων έτους 2019
2. Λήψη απόφασης για την επιλογή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για τη λήψη δανείου ύψους 5.000.000.00 ευρώ για την χρηματοδότηση του έργου της Δημοτικής Αγοράς
3. Περί 11ης και 12ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου