Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018

Γ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ "Αυτή η εξέλιξη δεν συνιστά αναβάθμιση του Λιμανιού Χαλκίδας αλλά υποβάθμιση του"

Στη σημερινή διαβούλευση για το Master Plan του Λιμένα Χαλκίδας, θέλω να εκφράσω τις προσωπικές μου απόψεις ως δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Χαλκιδέων, ως υπεύθυνος για τον πολεοδομικό σχεδιασμό και ως πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ Ευβοίας και Μηχανικός. Οι απόψεις μου δεν δεσμεύουν το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο δεν έχει κληθεί να πάρει αποφάσεις για τους σχεδιασμούς που εξυφαίνονται ερήμην του, για ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη και την λειτουργία της πόλης. Δεν έχω πρόθεση να ασκήσω αρνητική κριτική, απλώς θα ήθελα να θέσω κάποιους προβληματισμούς.

 Στα ερωτήματα που έθεσα προηγουμένως σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει την παρούσα μελέτη του Master Plan και τη διαδικασία δημοσιοποίησης των απόψεων των φορέων και των υπηρεσιών που προβλέπεται από το νόμο, δεν πήρα σαφείς απαντήσεις. Ο μελετητής κ Παναγόπουλος ανέφερε ότι η μελέτη διέπεται από ένα νόμο του 2000 και η διαδικασία είναι απλή χωρίς να προβλέπεται να γνωμοδοτήσουν οι φορείς της πόλης και το Δημοτικό Συμβούλιο, η έγκριση της μελέτης θα γίνει μόνο από την διυπουργική επιτροπή, ενώ ο κ Μπουρμάς (πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΝΕ) ανέφερε ότι η μελέτη ανατέθηκε σύμφωνα με το το Ν. 4150/2013.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε το νομικό καθεστώς το οποίο διέπει τη μελέτη διότι έτσι θα αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα αυτής, την χρησιμότητά της και εάν έχουν πιάσει τόπο τα χρήματα που δαπανήθηκαν γι αυτή. 
Ως μηχανικός θα περίμενα από μια μελέτη που αφορά το Master Plan του Λιμένα Χαλκίδας να δίνει βάρος στην ανάπτυξη και την αναβάθμιση του λιμανιού. Θα περίμενα να δω μια αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης για την λειτουργία του λιμανιού με πραγματικά στοιχεία και νούμερα, όπως το είδος και το συνολικό βάρος των φορτίων που διακινούνται, το είδος και τον συνολικό αριθμό των πλοίων που εξυπηρετούνται από τις εγκαταστάσεις του. Θα περίμενα να δω τις προοπτικές ανάπτυξης του λιμανιού. 
Θα περίμενα να δω ένα επιχειρηματικό πλάνο ανάπτυξης και αναβάθμισής του, το οποίο θα θέτει συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιαγράμματα υλοποίησης αυτών, προϋπολογισμούς έργων αναβάθμισης και ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας. Θα περίμενα να δω μέσα από τους σχεδιασμούς και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων να προκύπτουν η διαστασιολόγηση του λιμανιού και οι ανάγκες για χωροθέτηση των διαφόρων λειτουργιών εξυπηρέτησής του.

Αντί αυτών όμως μας παρουσιάζεται μια μελέτη χωροθέτησης του λιμανιού στο χώρο των Τσιμέντων Χαλκίδας σε μια προβλήτα κατά πολύ μικρότερη από το σημερινό λιμάνι. Αυτή η εξέλιξη δεν συνιστά αναβάθμιση του Λιμανιού Χαλκίδας αλλά υποβάθμιση του. Το λιμάνι Χαλκίδας δεν αφορά μόνο την πόλη της Χαλκίδας, αλλά είναι Εθνικής σημασίας, ενταγμένο στα Διεθνή Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών και σημαντικός μοχλός ανάπτυξης για την περιοχή. Η αξία του λιμανιού για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, πιστοποιείται στο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Ανάπτυξης της Στερεάς Ελλάδας. Είναι απορίας άξιο πως ο ΟΛΝΕ χωροθετεί τη μετεγκατάσταση του λιμανιού στις εγκαταστάσεις των Τσιμέντων Χαλκίδας χωρίς τη συμφωνία της εταιρείας. Πως είναι δυνατόν να χωροθετεί το λιμάνι σε χώρο που δεν είναι ιδιοκτησίας του δημοσίου. Θα πρέπει να μας ενημερώσει για το τι έχει συμφωνηθεί με την εταιρεία και να μας ενημερώσει για τις προθέσεις της Lafardge σε σχέση με τη λειτουργία του εργοστασίου των Τσιμέντων. Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε ότι η Lafardge  διατηρεί την άδεια λειτουργίας του εργοστασίου σε ισχύ. Σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Αυλίδας το εργοστάσιο των Τσιμέντων λειτουργεί στον συγκεκριμένο χώρο κατ΄ εξαίρεση όλων των απαγορεύσεων ως εθνικής σημασίας εγκατάσταση. Οποιαδήποτε τροποποίηση της άδειας λειτουργίας δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.

Αντί λοιπόν το Master Plan να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του λιμανιού ασχολείται με την χωροθέτηση μιας Μαρίνας τεραστίων διαστάσεων από την προβλήτα της Ουλεν μέχρι την Ξηρόβρυση. Στην οποία προβλέπεται να ελλιμενίζονται πάνω από 330 κότερα και mega yachts και να εκτελούνται εργασίες επισκευών σε άλλα περίπου 150 σκάφη σύμφωνα με τα σχέδια που μας έχουν δωθεί. Προβλέπεται να γίνει μπάζωμα της θάλασσας σε μια τεράστια έκταση για να εγκατασταθούν κτίρια για τη λειτουργικές ανάγκες της μαρίνας και καταστήματα, μέχρι και πισίνα. Προβλέπεται στη θέση του παλιού λιμανιού να ελλιμενίζονται και εκεί mega yachts. Προβλέπεται να μετακινηθεί η Ιχθυόσκαλα και να εγκατασταθεί σε δυο προτεινόμενες θέσεις: στα Βρυσσάκια Πολιτικών ή στη Δροσιά σε θέσεις που δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς ώστε να εξασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητά της. Στη θέση της Ιχθυόσκαλας προτείνεται να ελλιμενίζονται και εκεί mega yachts και τα υφιστάμενα κτίρια να φιλοξενούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ψυχαγωγίας κλπ.

Αν προχωρήσουν οι σχεδιασμοί αυτοί, τότε μέσα στον πολεοδομικό ιστό της πόλης και ειδικότερα στο στενό του Ευρίπου θα ελλιμενίζονται ένας μεγάλος αριθμός mega yachts και ένας μεγάλος αριθμός σκαφών όλων των διαστάσεων, που θα δημιουργήσουν ασφυξία. Θα αλλάξουν τη φυσιογνωμία της πόλης μας. Θα δημιουργήσουν τεράστια κυκλοφοριακή επιβάρυνση στους δρόμους του παραλιακού μετώπου. Θα επιφέρουν μεγάλη ρύπανση στο θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής, με επιπτώσεις στις παραλίες κολύμβησης που δεν έχουν υπολογιστεί από την μελέτη. Πάγιο αίτημα των κατοίκων είναι να μεταφερθεί το λιμάνι για να αποσυμφορηθεί η πόλη και να αποδωθούν οι χώροι ελεύθεροι για εκτόνωση αυτής, αλλά από ότι βλέπουμε θα συμβεί το αντίθετο. Δεν είμαι της λογικής να μην γίνει τίποτε στην πόλη, όμως ό,τι είναι να γίνει θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στην ιστορία της, στη φυσιογνωμία της,  στο περιβάλλον, και με γνώμονα πάντα τις πραγματικές ανάγκες αυτής. Το στενό του Ευρίπου για τη Χαλκίδα αποτελεί ένα σημαντικό τοπόσημο στο οποίο εξελίσσεται ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο. Το στενό του Ευρίπου τελεί υπό προστασία από το Περιφερειακό Χωροταξικό σχέδιο ως Περιφερειακής και Εθνικής αξίας ζώνης τοπίου και οι παρεμβάσεις που προτείνονται στις λιμενικές εγκαταστάσεις είναι ήπιες και σημειακές. 

Ο ΟΛΝΕ ο οποίος διοικείται από ένα ΔΣ τα μέλη του οποίου δεν είναι εκλεγμένα και δεν λογοδοτούν στους δημότες της Χαλκίδας,  σχεδιάζει, χωροθετεί δραστηριότητες και αποδίδει χρήσεις γης μέσα στον πολεοδομικό ιστό της πόλης και σε περιοχές εκτός χερσαίας ζώνης λιμένα, ερήμην της πόλης και του Δημοτικού Συμβουλίου αυτής.

Η Χαλκίδα είναι μια όμορφη πόλη και ως τέτοια έχουμε χρέος να τη διαφυλάξουμε για τις επόμενες γενιές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου