Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ "Ετοιμο το ...τραπέζι για το ...φαγοπότι των 57 εκ."!! Τι λένε Αναγνωστάκης και Μπατζελή; (ακούστε & διαβάστε)


Ο Σπανός ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ και πάλι κλειστές διαδικασίες στα  έργα για τις αποκαταστάσεις της ..."Θάλειας"!!

Παρά την δεύσμευση που είχε αναλάβει στο Περιφερειακό συμβούλιο της Χαλκίδας για "ανοιχτές διαδικασίες", κάνοντας ...στροφή 180΄ επέλεξε την ίδια τακτική με τα έργα του Ζορμπά, λέγοντας (ακουσον-ακουσον) στην Οικονομική Επιτροπή ότι: "Αντιλαμβάνομαι από το Π.Σ. της Χαλκίδας γεννήθηκε μια ψυχολογική αυτοδέσμευσηΔεν είναι η στιγμή να μιλήσουμε για το πώς θα καταρριφθούν τα έργα του συνολικού αντικειμένου .Αυτό έχει αποφασιστεί ήδη στο Π.Σ., αλλά οφείλω να επαναλάβω, άλλο η πολιτική προσέγγιση ,άλλο τα αντικειμενικά δεδομένα ."

Ακούστε την "δέσμευση" που είχε αναλάβει ο Σπανός ενώπιον του Περιφερειακού Συμβουλίου....


Η Κ. Μπατζελή καταψήφισε την πρόταση του Περιφερειάρχη υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων οτι: εκτιμούμε ότι διαστρεβλώνεται από την εισήγηση και την ΠΑ το πνεύμα του νόμου και δη του άρθρου 32,το οποίο ορίζει μεν την διαδικασία παρεμβάσεων λόγω έκτατων αναγκών, αλλά αποσαφηνίζει ότι αυτές θα είναι περιορισμένες και δεν θα συμπεριλαμβάνουν και έργα τα οποία δεν πρόεκυψαν από φυσικές καταστροφές."

Ακούστε τι είπε στο ΡΑΔΙΟ1 και τον Μάνο Παπαμακάριο για το θέμα...Επικριτική ηταν και η στάση του Δ. Αναγνωστάκη στην πρόταση του Σπανού λέγοντας μεταξύ άλλων ότι: "
Εμείς διαφωνούμε, με την προσφυγή στη διαδικασία δημοπράτησης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, το οποίο δεν εξασφαλίζει, σε απόλυτο βαθμό, τη διαφάνεια. Πιστεύουμε, μετά και από όσα έχουν προηγηθεί, ότι πρέπει να πάμε σε ανοικτές διαγωνιστικές διαδικασίες και επιμένουμε σε αυτό."

Ακούστε τι είπε στον Μάνο Παπαμακάριο...ΔΙΑΒΑΣΤΕ τις τοποθετήσεις Μπατζελή και Αναγνωστάκη στην Οικονομική Επιτροπή για το εν λόγω θέμα...

κα Μπατζελή λαμβάνοντας υπόψιν τα δεδομένα του αιτήματος (εγγράφου 23β) περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το Ν. 4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για τα υπόψη δεκαοκτώ (18)υποέργα,ανέπτυξε τις παρακάτω θέσεις της παράταξής της :

“1)Αν έχουν διασφαλιστεί οι πόροι χρηματοδότησης των έργων από Υπ. Ανάπτυξης και Εσωτερικών, διότι αυτό είχε ειπωθεί στο Π.Σ.Χαλκίδας αλλά και στην συζήτηση Π.Σ. Να έχουμε την απόφαση έγκρισης και χρηματοδότησης.

2)Είχαμε διαφωνήσει για την προτεινόμενη πολυδιάσπαση των ομοειδών έργων που θα επιτάχυνε την διαδικασία και παρακολούθηση των έργων καθώς και της εξοικονόμησης πόρων. Η επιχειρηματολογία ότι θα συγκεντρώνονταν τα έργα στα χέρια μόνο μεγάλων εταιρειών δεν ισχύει .Μόνο εντυπώσεις θέλει να δημιουργήσει διότι τα προτεινόμενα ομαδοποιημένα έργα δεν ήταν κατά μ.ο. πάνω από 15 εκ. ευρώ , έργα που αναλαμβάνουν εργοληπτικές εταιρείες και 3ης κατηγορίας. Επιπλέον εκτιμούμε ότι διαστρεβλώνεται από την εισήγηση και την ΠΑ το πνεύμα του νόμου και δη του άρθρου 32,το οποίο ορίζει μεν την διαδικασία παρεμβάσεων λόγω έκτατων αναγκών, αλλά αποσαφηνίζει ότι αυτές θα είναι περιορισμένες και δεν θα συμπεριλαμβάνουν και έργα τα οποία δεν πρόεκυψαν από φυσικές καταστροφές .Εδώ γίνονται παρεμβάσεις ταυτόχρονα και με έργα προτεινόμενων από τους Δήμους αλλά και της ίδιας της Περιφέρειας. Τα δε μικρότερα που κυρίως προτάθηκαν από τους Δήμους γίνονται με διαδικασία που θα αφορά μόνο εργοληπτικές εταιρείες του Νομού. Με ποιο κριτήριο και λογική θεωρείτε ότι πηγαίνετε βάση ..το γράμμα του Νόμου;

3)Βάσει των εξελίξεων αντίστοιχης διαδικασίας των κατά ανάθεση έργων 15,7 εκ. φαίνεται ξεκάθαρα μετά από ενάμιση χρόνο ότι μόνο..έκτακτη διαδικασία δεν είναι. Οι εργολάβοι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τα υποέργα και οι υπηρεσίες να πιέσουν στην κατεύθυνση αυτή. Με αποτέλεσμα κρίσιμα έργα να παραμένουν ανολοκλήρωτα με την ευθύνη της Π.Α. και των ΤΥ.

4)Είχαμε υποστηρίξει ότι σε καμία περίπτωση η κλειστή διαγωνιστική διαδικασία σημαίνει στην Εύβοια και κλειστές συμφωνίες. Ο διαγωνισμός να είναι πρόσκλησης σε εταιρείες σε εθνικό επίπεδο και όχι μόνο Στερεάς Ελλάδας εφόσον είναι και πολύ μεγάλου προϋπολογισμού. Να επισημάνουμε ότι ο προϋπολογισμός για τα έργα ΘΑΛΕΙΑ είναι τριπλάσιος εκείνου του ΖΟΡΜΠΑ που δεν έχουν ολοκληρωθεί ενώ είμαστε εκτεθειμένοι απέναντι στους συμπολίτες μας.

5)Μάλιστα δεν κατανοούμε με ποια κριτήρια έγινε ο διαχωρισμός από την Π.Α. δυο διαγωνιστικών διαδικασιών. Εκείνων με πτυχίο 2ης κατηγορίας που θα γίνει με διαβούλευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και θα προσέλθουν μόνο οι εργολήπτες της Π.Ε. Ευβοίας αποκλείοντας τους αντίστοιχους των άλλων Π.Ε. Εκείνων δε 3ης και 4ης κατηγορίας θα προσκληθούν σε επίπεδο Στερεάς”.

6)Εργολάβοι οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει έργα που έχουν αναλάβει στον Νομό και δη εκείνων έκτακτων αναγκών όπως αποκλειστούν ή ζητηθούν συμπληρωματικοί όροι στην διακήρυξη στα κεφάλαια των τεχνικών και οικονομικών κριτήριων.

7)Προτείνουμε όπως συγκροτηθεί διαπαραταξική επιτροπή η οποία θα συμμετέχει για να έχει πλήρη ενημέρωση σε όλες τις φάσεις της διαγωνιστικής διαδικασίας και της εξέλιξης των έργων.

8)Διατηρούμε επιφυλάξεις για τα σημεία του έγγραφου 23α : Γ) Τον ορισμό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχής που θα διενεργήσει τους διαγωνισμούς των υπόψη δεκαοκτώ (18) υποέργων. Δ)Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου της, να προβεί στη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού/Διενέργειας της ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,

Ψηφίζουμε ΚΑΤΑ της εισήγησης, της επιλογής της διαγωνιστικής διαδικασίας χωρίς προηγουμένη δημοσίευση με τα επιχειρήματα όπως τα αναπτύξαμε στην τοποθέτηση μας” .


Ο κ. Αναγνωστάκης αιτιολόγησε τη θέση της παράταξής του επισημαίνοντας τα ακόλουθα :

 “Θα ξεκινήσω πάλι, από δήλωση, στελέχους της ΝΔ, βουλευτή της Εύβοιας, ο οποίος σε δημόσια παρέμβασή του, έκανε αναφορά στα έργα αποκατάστασης του «Ζορμπά», επισημαίνοντας αυτολεξεί: «Δεν άντεξαν υποδομές, που μόλις είχαν αποκατασταθεί στο πλαίσιο της άρσης συνεπειών του «Ζορμπά». Αυτό το καταθέτω, ως ένα ακόμα στοιχείο, για να δείξουμε ότι η χρονική πίεση, μπορεί να μην εγγυάται εν τέλει την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα των παρεμβάσεων που γίνονται. Ναι, από τη μια συμφωνώ να κερδίσουμε χρόνο, από την άλλη όμως να μη γίνεται εις βάρος της ποιότητας. Το λέω αυτό για όση αξία έχει, ως μια αντικειμενική καταγραφή.

Το ζήτημα της διαδικασίας, προσφυγή σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, μας έχει απασχολήσει πολύ και έχει γίνει αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης .

Είναι προφανές ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις.

Και σε αυτή τη συνεδρίαση, η πλευρά της περιφερειακής αρχής, δυστυχώς, είναι συνεπέστατη, ως προς την άποψη, που είχε εκφράσει και στα προηγούμενα συμβούλια και στις προηγούμενες συνεδριάσεις της Ο.Ε.

Τι ακριβώς είναι αυτό το σύστημα, περιγράφεται στο Ν. 4412 και συγκεκριμένα στα άρθρα 32 και 32Α. Λέει λοιπόν ο νόμος: «Είναι οι διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων οι αναθέτουσες αρχές, διαβουλεύονται με τους οικονομικούς φορείς της επιλογής τους και διαπραγματεύονται τους όρους σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς».

Έχει μάλιστα συγκεκριμένες περιπτώσεις, διευκρινίζοντας που μπορεί να γίνει χρήση της συγκεκριμένης διαδικασίας. Μία από αυτές, είναι η περίπτωση γ΄, της κατεπείγουσας ανάγκης.

Αναφέρει δε το συγκεκριμένο άρθρο: «Στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση».

Προτείνεται λοιπόν από την εισήγηση, να κάνουμε χρήση της κατεπείγουσας ανάγκης, για να γλυτώσουμε 6 μήνες. Ισχυρίζεται ο κ. Περιφερειάρχης, ότι έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις όποιες δυσκολίες συναντήσουμε τον ερχόμενο χειμώνα του 2021 προς 2022.

Όμως, έχουμε πλέον την εμπειρία, που μας λέει ότι τα έργα αποκατάστασης του «Ζορμπά», που αντιμετωπίστηκαν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, δεν έχουν υλοποιηθεί στο σύνολό τους, λόγω των παρατάσεων και που πολλές φορές αυτές οι παρατάσεις έχουν απασχολήσει την Ο.Ε και κάποια μέλη τις έχουν καταψηφίσει. Εν πάση περιπτώσει, το προηγούμενο της διαδικασίας ανάθεσης των έργων του «Ζορμπά», καθώς και η εξέλιξη υλοποίησή τους δεν ήταν και ότι το καλύτερο.

Ως προς την αναγκαιότητα, δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιος, που να μην αναγνωρίζει τη σκοπιμότητα αυτών των έργων, σε επίπεδο αποκατάστασης των υποδομών μας.

Δυστυχώς, δεν είναι νέα έργα, είναι έργα αποκατάστασης και υπάρχουν πολιτικές ευθύνες συνολικά και διαχρονικά, για τη μη πρόβλεψη και υλοποίηση των αναγκαίων έργων, για να μην εστιάσω μόνο στη δική σας περίοδο.

Υπάρχουν ευθύνες, που δεν πάρθηκαν τα αναγκαία μέτρα, για να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους και έντασης καιρικά φαινόμενα. Υπάρχουν ευθύνες, στο ότι δεν υπήρξε θωράκιση σε επίπεδο πολιτικής προστασίας, στην απουσία μεγάλων και σοβαρών αντιπλημμυρικών έργων, έτσι ώστε να περιορίσουμε τις ζημιές, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις καταστάσεις που ζούμε το τελευταίο διάστημα.

Εμείς διαφωνούμε, με την προσφυγή στη διαδικασία δημοπράτησης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, το οποίο δεν εξασφαλίζει, σε απόλυτο βαθμό, τη διαφάνεια.

Πιστεύουμε, μετά και από όσα έχουν προηγηθεί, ότι πρέπει να πάμε σε ανοικτές διαγωνιστικές διαδικασίες και επιμένουμε σε αυτό.

Αναγνωρίζουμε και αποδεχόμαστε την αναγκαιότητα των τεχνικών έργων και παρεμβάσεων αποκατάστασης, διαφωνούμε με την προτεινόμενη διαδικασία, γιατί τη θεωρούμε ελλειμματική ως προς τη διαφάνεια.

Καταψηφίζουμε την εισήγηση και δίνουμε αρνητική ψήφο”.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου